Czym jest limit faktoringowy?

Ostatnia aktualizacja: 2022-03-08  |  Średni czas czytania: 02:27
Faktoring z roku na rok zyskuje na popularności. Potwierdzeniem tego mogą być dane udostępniane przez Polski Związek Faktorów. Liczba klientów firm zrzeszonych w PZF po IV kwartale 2021 roku wynosiła 26 tys. To wzrost aż o 41,3%[1] w porównaniu do tego samego okresu w roku poprzednim. Każdy przedsiębiorca interesujący się usługą faktoringu powinien dokładnie zapoznać się z kilkoma pojęciami, by łatwiej przejść przez cały proces finansowania. Szczególnie istotna już na pierwszym etapie jest znajomość pojęcia limitu faktoringowego.
Czym jest limit faktoringowy?

Czym właściwie jest limit faktoringowy?

Niemal każdy faktor w swojej ofercie pokazuje wysokość limitu, jaką jest w stanie przyznać swoim klientom. Limit faktoringowy to najprościej mówiąc, maksymalna kwota, na jaką faktorant może sfinansować swoje faktury u wybranego faktora.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na dwie kwestie. Po pierwsze limit ten jest odnawialny. Po drugie - limit przedstawiany w ofercie, to tzw. limit globalny. Oprócz niego w umowach można spotkać jeszcze dwa inne rodzaje limitu.

Jakie są rodzaje limitów faktoringowych?

W każdej umowie faktoringowej znajdują się dwa rodzaje limitu:

  • Limit globalny - łączna kwota, jaką faktorant może uzyskać od faktora.
  • Sublimity (nazywane także limitem kontrahenta) - maksymalna (łączna lub jednorazowa) kwota, jaką faktor może otrzymać w ramach finansowania faktur wystawianych na danego odbiorcę.

Trzecim limitem stosowanym przez niektóre firmy faktoringowe, jest limit koncentracji. Jest to maksymalny procentowy udział faktur wystawionych na jednego odbiorcę w łącznym saldzie sfinansowanych należności.

Limity faktoringowe w praktyce

Przykład 1 - zależność między limitem globalnym a sublimitami

Pan Karol prowadzi firmę transportową. Zwrócił się do firmy faktoringowej, która przyznała mu limit globalny w wysokości 500 000 zł. Zgłosił on do finansowania pięciu stałych kontrahentów, na których wystawia faktury z odroczonym 60-dniowym terminem płatności. Faktor ustalił sublimity na poziomie - 60 000 zł na dwóch pierwszych kontrahentów, 200 000 zł na trzeciego, 150 000 zł na czwartego i 100 tys. zł na ostatniego wskazanego kontrahenta. Łączna kwota sublimitów wynosi 570 tys. zł. Kwota ta przekracza limit globalny o 70 tys. zł. Pan Karol może więc maksymalnie sfinansować faktury na kwotę 500 tys. zł. Pozostałe dokumenty nie zostaną w związku z tym sfinansowane.

Łączna kwota sublimitów wyższa od limitu globalnego to częsta i pożąda przez przedsiębiorców sytuacja. Daje ona większą elastyczność w zakresie finansowania. Rozwiązanie to sprawdza się zwłaszcza w przypadku firm, w których występuje sezonowość we współpracy z poszczególnymi kontrahentami, co wymaga stosunkowo wysokich sublimitów odbiorców.

W jaki sposób faktorzy ustalają wysokość przyznawanych limitów

Są kryteria, które przy ocenie klienta oraz ustalaniu limitu uwzględnia każdy faktor. Należą do nich:

  • Kondycja finansowa potencjalnego faktoranta oraz kontrahentów zgłoszonych do finansowania (to jak dokładna jest analiza, zależy m.in. od rodzaju wybranego faktoringu. W przypadku faktoringu pełnego analiza kontrahentów jest bardziej szczegółowa).
  • Stosowane terminy płatności.
  • Informacje w BIG, BIK (w przypadku JDG) oraz innych bazach.
  • Raporty handlowe.
  • Ocena ubezpieczycieli i reasekuracja wartości limitu odbiorcy z ich strony.

W razie wątpliwości faktor może poprosić przedsiębiorcę o więcej szczegółowych danych na temat jego firmy.

Limity zaproponowane przez instytucję faktoringową są limitami, które można negocjować na etapie ustalania warunków współpracy. Wielu faktorów oferuje także możliwość zmiany wysokości limitu w czasie trwania umowy. Informacja ta w większości przypadków zawarta jest w umowie faktoringowej. W celu negocjacji wysokości dotychczasowych limitów należy zgłosić się do swojego faktora, który przedstawi szczegóły procesu oraz dostępne w danym momencie opcje.

Dlaczego prawidłowo dobrany limit jest tak ważny

Bardzo istotną kwestią jest prawidłowo dobrany limit faktoringowy. Zarówno zbyt niski, jak i zbyt wysoki limit może negatywnie odbić się na firmie i jej działalności. W sytuacji, gdy limit zostanie oszacowany na zbyt niskim poziomie, przedsiębiorstwo nie będzie w stanie z pozyskanych środków pokryć całkowitego zapotrzebowania na finansowanie. Zbyt wysoki limit faktoringowy to z kolei niepotrzebne koszty, których można było uniknąć.

W jaki sposób oszacować optymalną wysokość limitu globalnego?

Przykładowo, jeżeli przedsiębiorca wystawia miesięcznie faktury na 150 tys. zł, a ich termin płatności to 60 dni, optymalna wysokość limitu to 300 tys. zł. Należy pamiętać, że limit faktoringowy po każdej spłaconej fakturze się odnawia.

Każdy klient ubiegający się o faktoring powinien wstępnie samodzielnie oszacować optymalny dla niego limit, by móc go później zderzyć z propozycjami od faktorów. Dobrze dopasowana oferta powinna bowiem przynieść przedsiębiorstwu maksymalne korzyści.

Materiał powstał we współpracy z PragmaGO.

[1] http://faktoring.pl/analizy-i-statystyki/

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Przydatne linki: