Zdolność kredytowa: czym jest, jak ją obliczyć i kiedy warto to zrobić?

Ostatnia aktualizacja: 2023-11-26  |  Średni czas czytania: 01:37
Artykuł reklamowy
Samodzielne obliczanie zdolności kredytowej to skuteczny sposób na to, aby sprawdzić swoje możliwości finansowe oraz przewidzieć decyzję banku w przypadku zaciągania pożyczki. Czym dokładnie jest zdolność kredytowa i w jaki sposób ją sprawdzić?
Zdolność kredytowa: czym jest, jak ją obliczyć i kiedy warto to zrobić?

Czym jest zdolność kredytowa?

Banki nie udzielają kredytów każdej osobie. To czy wnioskującemu zostanie przyznane zobowiązanie, o które się ubiega, zależy w znacznym stopniu od jego zdolności kredytowej. Jak wskazuje sama nazwa, jest to ocena tego, czy klient będzie zdolny do spłaty pożyczonych pieniędzy.

Zasady regulowania każdego z zobowiązań określa umowa kredytowa. Kluczowe, aby dłużnik oddał należne wierzycielowi pieniądze zgodnie z wcześniej ustalonym terminem oraz z wszelkimi kosztami. Wśród nich wymienia się, np. odsetki, prowizję czy kwotę ubezpieczenia.

Ocena zdolności kredytowej potencjalnego klienta jest więc dla banku pewną formą zabezpieczenia. Pozwala ona oszacować, ile instytucja ryzykuje, pożyczając środki finansowe danej osobie, a dokładniej - jak duże istnieje prawdopodobieństwo, że kredytobiorca nie odda ich w terminie, co narazi wierzyciela na straty.

Oczywiście do zaciągnięcia kredytu długoterminowego, który opiewa na wysokie kwoty, niezbędne będzie okazanie wyższej zdolności kredytowej niż w przypadku relatywnie niskich sum np. zobowiązań gotówkowych.

Wiele osób wychodzi więc z założenia, że pewniej dostanie kredyt, licząc wcześniej zdolność kredytową samodzielnie. Jest to wskazane w szczególności przy zobowiązaniach długoterminowych np. hipotecznych.

Warto jednak podkreślić, że ocena zdolności kredytowej niezależnie od tego, jakiego typu kredytu dotyczy, jest jednym z obowiązków wierzyciela, które są regulowane przez obowiązujące w Polsce przepisy prawne.

Ponadto negatywna ocena zdolności przez jedną z instytucji nie bywa jednoznaczna z tym, że każdy inny bank odmówi klientowi przyznania kredytu, pożyczki czy limitu na karcie.

Co wpływa na zdolność kredytową?

Podczas oceny zdolności kredytowej banki biorą pod uwagę różne kwestie. W tym przypadku znaczenie mają zarówno analiza ilościowa (związana bezpośrednio z sytuacją finansową osoby wnioskującej), jak i jakościowa (odnosi się do innych czynników, które mogą mieć wpływ na zdolność do spłaty zobowiązania).

Zarobki

Decyzja banku o zaakceptowaniu lub odrzuceniu wniosku o kredyt w znacznej mierze zależy od zarobków, jakie generuje wnioskujący. Zasada jest prosta - im wyższe dochody, tym większa szansa na przyznanie zobowiązania.

Ponadto w tym przypadku wpływ na ocenę zdolności kredytowej może mieć stabilność zatrudnienia (w tym rodzaj umowy, na podstawie której dana osoba wykonuje swoją pracę), a niejednokrotnie również staż pracy.

Historia kredytowa

Ogromne znaczenie ma także to, jak osoba wnioskująca radziła sobie ze spłatą pożyczek i kredytów w przeszłości, i czy obecnie reguluje zaciągnięte zobowiązania w terminie (jeśli takowe ma).

W celu weryfikacji zdolności kredytowej klienta banki najczęściej sięgają po raport Biura Informacji Kredytowej (BIK). Jest on wygenerowany indywidualnie dla danej osoby i uwzględnia zarówno pozytywną, jak i negatywną historię kredytową.

Przeglądając raport BIK, bank dowie się więc, czy jego potencjalny klient spłaca swoje długi w terminie i czy w przeszłości miał z tym jakiekolwiek problemy.

Stałe wydatki

Istotnym aspektem z perspektywy potencjalnego wierzyciela jest także suma wszystkich stałych wydatków osoby wnioskującej. Mowa tu o kosztach jego dotychczasowych zobowiązań (kredyty, pożyczki, limity na kartach itp.), ale nie tylko.

Znaczenie mają również opłaty ponoszone w związku z utrzymaniem gospodarstwa domowego, w tym m.in. koszty wynajmu mieszkania oraz opłaty z tytułu rachunków za media czy czynszu.

Kalkulatory zdolności kredytowej online

Obecnie analiza swojej zdolności kredytowej, np. przed złożeniem wniosku o kredyt hipoteczny, jest w znacznym stopniu uproszczona. Wynika to z dużej dostępności kalkulatorów online, które pozwalają określić szansę na przyznanie zobowiązania w bardzo prosty, a jednocześnie szybki sposób.

Przykładem takiego narzędzia jest kalkulator zdolności kredytowej dla kredytu hipotecznego opracowany przez specjalistów z platformy SMART Bankier.pl, który uwzględnia zalecenia nadzoru finansowego.

Oczywiście narzędzie ma charakter podglądowy, a rzeczywista ocena zdolności następuje po złożeniu odpowiedniego wniosku razem z innymi ważnymi dokumentami w wybranym banku.

Do oszacowania zdolności kredytowej przy pomocy kalkulatora niezbędne jest podanie następujących danych:

  • wysokość dochodu netto;
  • suma rat innych kredytów;
  • suma kosztów utrzymania;
  • okres spłaty i oprocentowanie planowanego kredytu hipotecznego.

Następnie narzędzie przedstawia użytkownikowi orientacyjną wysokość miesięcznej raty, na jaką może on sobie pozwolić oraz szacowaną wysokość kredytu hipotecznego, jaki prawdopodobnie przyzna mu bank.

Ponadto wyświetlane są propozycje ofert poszczególnych placówek z uwzględnieniem najistotniejszych informacji i wskaźników, czyli RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania), wkładu własnego, marży oraz prowizji.

Zbyt niska zdolność kredytowa - co może być powodem?

Powodów zbyt niskiej zdolności kredytowej może być wiele. Przykładami są niewystarczające zarobki, problemy ze spłatą zaciągniętych zobowiązań, w tym zaciągniętych limitów na kartach czy też brak regularności dochodów.

Potencjalny kredytobiorca może wówczas ubiegać się o przyznanie niższej pożyczki, wnieść wyższy wkład własny przy kredycie hipotecznym albo starać się samodzielnie poprawić swoją zdolność kredytową. Jest w stanie to zrobić m.in. w następujący sposób:

  • znajdując dodatkowe źródło dochodu;
  • wnioskując o kredyt z drugą osobą, np. razem z małżonkiem;
  • spłacając lub konsolidując swoje obecne zadłużenia.

W przypadku osób, które nie mają jeszcze historii kredytowej sposobem na zbudowanie jej pozytywnego obrazu może być zaciągnięcie drobnych pożyczek, np. zakup sprzętu RTV i AGD na raty, a następnie terminowe wywiązywanie się ze spłaty zobowiązania.

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: