6krokow.pl - Biznesplany

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy

<span>Gotowy, przykładowy biznesplan:<br></span><span> MOBILNY MECHANIK

Gotowy, przykładowy biznesplan:
MOBILNY MECHANIK

Gotowe biznesplany - partner
Cena: 49 zł
Przeznaczenie: URZĄD PRACY
Zawartość: WNIOSEK (16 STRON, 3 600 SŁÓW),
PKD główne: 45.20.Z
Warianty:
Standard Premium
Biznesplan w formacie Adobe (.pdf) Biznesplan w formacie Adobe (.pdf)
Brak edytowalnych plików biznesplanu w Word (.doc i .docx) Edytowalne pliki biznesplanu w Word (.doc i .docx)
Brak edytowalnych tabel zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx) Edytowalne tabele zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx)
- Jednorazowe Konsultacje mailowe dotyczące aplikowania o środki

Oferujemy wniosek na otwarcie działalności gospodarczej świadczącej usługi mobilnego mechanika. Te dokumenty pomogą Ci w stworzeniu własnego wniosku aplikacyjnego o środki na rozpoczęcie własnej działalności. Proponujemy dokumenty do Urzędu Pracy w Bytomiu.

Informacje na temat biznesplanu:

Nie wiesz jak napisać biznesplan mobilnego mechanika ?

Na naszej stronie znajdziesz przykład gotowego biznesplanu w formacie doc i pdf do wglądu i złożenia w urzędzie pracy.Idealna pomoc dla osoby, która ma taki wniosek do złożenia. Przykładowy i wypełniony wniosek jest dużym ułatwieniem i pomocą w procesie tworzenia wniosku na własne potrzeby. Wniosek biznesplanu krok po kroku napisany przez specjalistę.Napisz profesjonalny biznesplan sam, dzięki gotowemu wzorowi który możesz pobrać z naszej  strony.

Biznesplan mobilnego serwisu samochodowego, jak go napisać i od czego zacząć?

Poniżej  znajdziesz informacje dotyczące co zawierają pliki pdf i doc.

Zawartość merytoryczna:

WNIOSEK:INFORMACJE O WNIOSKODAWCYDANE DOTYCZĄCE PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCIOpis planowanego przedsięwzięcia:Ocena szansy powodzenia przedsięwzięciaAnaliza rynku dostawcówAnaliza rynku odbiorcówJak Pan(i) zamierza reklamować swoją działalność, podać w jakiej formieCzy w rejonie przyszłej działalności istnieją firmy i osoby zajmujące się taką samą działalnościąBIZNESPLAN1. Streszczenie:• do kogo jest adresowany,• o jakie środki zabiegamy, na co zostaną przeznaczone,• dla kogo przeznaczony jest nasz produkt/usługa.2. Krótka prezentacja firmy:• nazwa i adres firmy, dane osobowe właściciela,• rodzaj prowadzonej działalności, forma prawna,• lokalizacja firmy,• profil i zakres działalności firmy, misja i cele firmy.3. Charakterystyka produktów i usług:• czym przewyższają istniejące na rynku konkurencyjne produkty,• czy są łatwosprzedawalne,• czy dotyczą potrzeb, które obecnie nie są zaspokajane.4. Rynek i marketing:• zasięg terytorialny (dzielnica, miasto, gmina, województwo, region, kraj),• charakterystyka klientów,• charakterystyka konkurencji,• charakterystyka dostawców,• działania marketingowe.5. Potencjał produkcyjny i personel:• schemat organizacyjny (kto będzie zarządzał firmą, stanowiska pracy),• kwalifikacje i doświadczenie zawodowe jakie posiada kadra pracownicza,• zaplecze techniczne,• wyposażenie (informacje o posiadanych urządzeniach, maszynach, narzędziach, środkach transportu).6. Analiza finansowa przedsięwzięcia:• całkowite nakłady przedsięwzięcia, koszty rozpoczęcia działalności,• źródła finansowania: środki własne, dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej, kredyt, pożyczka,• rachunek wyników:- przewidywany przychód ze sprzedaży (w okresie 1 miesiąca, w okresie 1 roku),- przewidywany zysk (w okresie 1 miesiąca, w okresie 1 roku).7. Analiza SWOT:• mocne strony,• słabe strony,• szanse,• zagrożenia.8. Wnioski:• krótkie podsumowanie.NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:- WNIOSEK (16 STRON, 3 600 SŁÓW)- BIZNESPLAN (17 STRON, 3 700 SŁÓW)

Zobacz także inne biznesplany: