6krokow.pl - Biznesplany
Twoje pierwsze kroki w biznesie
Czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy
Gotowy, przykładowy biznesplan: MOBILNY MECHANIK

Gotowy, przykładowy biznesplan:
MOBILNY MECHANIK

Gotowe biznesplany - partner
Cena: 49 zł
PKD główne: 45.20.Z
Warianty:
Standard Premium
Edytowalne pliki zgodne z opisem produktu (w popularnych formatach: .doc / .docx / .pdf / .xlsx) Edytowalne pliki zgodne z opisem produktu (w popularnych formatach: .doc / .docx / .pdf / .xlsx)
- Kurs internetowy: Pozyskiwanie dotacji z Urzędu Pracy / Przygotowywanie Biznesplanu (Więcej o kursie znajdziesz tutaj)

Informacje na temat biznesplanu:

Większość społeczeństwa polskiego posiada samochody, jednakże w większości przypadków ich średnia wieku jest bardzo wysoka. Takie samochody mogą się często psuć, dlatego ważne jest znalezienie dobrego mechanika. Przy dzisiejszym braku czasu, często nie mamy czasu aby zawieźć samochód do warsztatu, dlatego idealnym rozwiązaniem jest mobilny mechanik. Nasz samochód będzie w dobrych rękach, a my zaoszczędzimy sporo cennego czasu.


Jeżeli chciałbyś założyć własną działalność w tej branży, możesz postarać się o dofinansowanie na start własnej firmy. Przy aplikacji, ważny jest napisany biznesplan. Zwiększa on naszą szansę na dotacje. Ważne jest aby był fachowo napisany i spełniał wymagania Urzędu Pracy. Możesz skorzystać z naszego fachowego gotowego biznesplanu, który został przygotowany przez specjalistów.

Co zawiera biznesplan:

Biznesplan składa się z następującej dokumentacji:

 1. Wniosek:
  • informacje o wnioskodawcy,
  • przygotowanie wnioskodawcy do prowadzenia planowanej działalności gospodarczej,
  • dane dotyczące planowanej działalności,
  • opis planowanego przedsięwzięcia,
  • dokumenty wymagane do uruchomienia planowanej działalności,
  • ocena szans powodzenia przedsięwzięcia,
  • środki własne,
  • przewidywany całkowity koszt uruchomienia działalności,
  • analiza rynku dostawców,
  • analiza rynku odbiorców,
  • jak pan(i) zamierza reklamować swoją działalność, podać w jakiej formie?
  • czy w rejonie przyszłej działalności istnieją firmy i osoby zajmujące się taką samą działalnością?
  • załącznik 1 - oświadczenie wnioskodawcy,
  • załącznik 2 - kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania,
  • załącznik 3 - specyfikacja wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania,
  • załącznik 4 - przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej,
  • rozeznanie rynku dotyczące planowanych zakupów
 2. Biznesplan:
  • streszczenie:
   • do kogo jest adresowany,
   • o jakie środki zabiegamy, na co zostaną przeznaczone,
   • dla kogo przeznaczony jest nasz produkt/usługa.
  • krótka prezentacja firmy:
   • nazwa i adres firmy,
   • dane osobowe właściciela,
   • rodzaj prowadzonej działalności,
   • forma prawna,
   • lokalizacja firmy,
   • profil i zakres działalności firmy,
   • misja i cele firmy.
  • charakterystyka produktów i usług:
   • czym przewyższają istniejące na rynku konkurencyjne produkty,
   • czy są łatwo sprzedawane,
   • czy dotyczą potrzeb, które obecnie nie są zaspokajane.
  • rynek i marketing:
   • zasięg terytorialny (dzielnica, miasto, gmina, województwo, region, kraj),
   • charakterystyka klientów,
   • charakterystyka konkurencji,
   • charakterystyka dostawców,
   • działania marketingowe.
  • potencjał produkcyjny i personel:
   • schemat organizacyjny (kto będzie zarządzał firmą, stanowiska pracy),
   • kwalifikacje i doświadczenie zawodowe jakie posiada kadra pracownicza,
   • zaplecze techniczne,
   • wyposażenie (informacje o posiadanych urządzeniach, maszynach, narzędziach, środkach transportu).
  • analiza finansowa przedsięwzięcia:
   • całkowite nakłady przedsięwzięcia,
   • koszty rozpoczęcia działalności,
   • źródła finansowania: środki własne, dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej, kredyt, pożyczka,
   • rachunek wyników: przewidywany przychód ze sprzedaży (w okresie 1 miesiąca, w okresie 1 roku), przewidywany zysk (w okresie 1 miesiąca, w okresie 1 roku).
  • analiza SWOT:
   • mocne strony,
   • słabe strony,
   • szanse,
   • zagrożenia.
  • wnioski:
   • krótkie podsumowanie.

Biznesplan został opracowany na potrzeby wniosku do Urzędu Pracy w Bytomiu. Możesz go wykorzystać na własne potrzeby i złożyć w urzędzie na terenie całej Polski.

Dokumenty przygotowaliśmy w sposób staranny, biorąc pod uwagę wszelkie aspekty merytoryczne i formalne. Są one zgodne z wymaganiami urzędu i sporządzone w taki sposób, aby zwiększyć Twoje szanse na uzyskanie dotacji.

Pisanie gotowych biznesplanów

Zobacz także inne biznesplany:

Przydatne linki: