6krokow.pl - Biznesplany

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy

<span>Gotowy biznesplan:<br></span><span> punkt dorabiania kluczy

Gotowy biznesplan:
punkt dorabiania kluczy

Gotowe biznesplany - partner
Cena: 49 zł
Przeznaczenie: PRZEZNACZENIE DOKUMENTÓW: URZĄD PRACY
Zawartość: ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA: WNIOSEK DO URZĘDU PRACY, BIZNESPLAN
PKD główne: 47.19.Z, 47.77.Z, 47.78.Z, 96.09.Z
Warianty:
Standard Premium
Biznesplan w formacie Adobe (.pdf) Biznesplan w formacie Adobe (.pdf)
Brak edytowalnych plików biznesplanu w Word (.doc i .docx) Edytowalne pliki biznesplanu w Word (.doc i .docx)
Brak edytowalnych tabel zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx) Edytowalne tabele zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx)
- Jednorazowe Konsultacje mailowe dotyczące aplikowania o środki

Chcesz otworzyć własny punkt dorabiania kluczy? Nasz wniosek oraz biznesplan pomogą Ci w wypełnianiu dokumentacji na rozpoczęcie własnej działalności. Oferujemy dokumenty do Urzędu Pracy w Bytomiu.

Co zawiera biznesplan:

Nie wiesz jak napisać biznesplan punktu dorabiania kluczy?

Na naszej stronie znajdziesz przykład gotowego biznesplanu w formacie doc i pdf do wglądu i złożenia w urzędzie pracy.Idealna pomoc dla osoby, która ma taki wniosek do złożenia. Przykładowy i wypełniony wniosek jest dużym ułatwieniem i pomoc w procesie tworzenia wniosku na własne potrzeby. Wniosek biznesplanu krok po kroku napisany przez specjalistę.Napisz profesjonalny biznesplan sam, dzięki gotowemu wzorowi który możesz pobrać z naszej  strony.

Biznesplan usługi dorabiania kluczy, jak go napisać i od czego zacząć?

Poniżej  znajdziesz informacje dotyczące co zawierają pili pdf i doc, które możesz pobrać z naszej strony.

Zawartość merytoryczna:

WNIOSEK1. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY2. DANE DOTYCZĄCE PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCIZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:ZAŁĄCZNIK NR 1- OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCYZAŁĄCZNIK NR 2- KALKULACJA KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z PODJĘCIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJORAZ ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIAZAŁĄCZNIK NR 3- SPECYFIKACJA WYDATKÓW DO PONIESIENIA W RAMACH DOFINANSOWANIAZAŁĄCZNIK NR 4- PRZEWIDYWANE EFEKTY EKONOMICZNE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJZAŁĄCZNIK NR 5- FORMA ZABEZPIECZENIA ZWROTU ŚRODKÓWZAŁĄCZNIK NR 6- OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELAZAŁĄCZNIK NR 7 - OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE SYTUACJI MAJĄTKOWEJI ZOBOWIĄZAŃ WNIOSKODAWCYZAŁĄCZNIK NR 8- ROZEZNANIE RYNKU DOTYCZĄCE PLANOWANYCH ZAKUPÓWBIZNESPLAN DANE WNIOSKODAWCYOPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIAPLAN MARKETINGOWY1.Opis produktu / usługi2.Charakterystyka rynku3.Konkurencja na rynku4.Dystrybucja i promocjaPLAN INWESTYCYJNY1.Opis planowanej inwestycji w ramach dofinansowaniaPRZEWIDYWANE EFEKTY EKONOMICZNE1.Rachunek zysków i strat2.Sposób obliczenia