6krokow.pl - Biznesplany

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy

<span>Gotowy biznesplan:<br></span><span> Usługi sprzątające / pranie foteli i tapicerek

Gotowy biznesplan:
Usługi sprzątające / pranie foteli i tapicerek

Gotowe biznesplany - partner
Cena: 49 zł
Przeznaczenie: PRZEZNACZENIE DOKUMENTÓW: URZĄD PRACY
Zawartość: ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA: Wniosek  (23 stron, ok   6500 wyrazów)
PKD główne: 81.22.Z
Warianty:
Standard Premium
Biznesplan w formacie Adobe (.pdf) Biznesplan w formacie Adobe (.pdf)
Brak edytowalnych plików biznesplanu w Word (.doc i .docx) Edytowalne pliki biznesplanu w Word (.doc i .docx)
Brak edytowalnych tabel zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx) Edytowalne tabele zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx)
- Jednorazowe Konsultacje mailowe dotyczące aplikowania o środki

Oferujemy wniosek na otwarcie działalności gospodarczej zajmującej się usługami sprzątania. Te dokumenty pomogą Ci w stworzeniu własnego wniosku aplikacyjnego o środki na rozpoczęcie własnej działalności. Proponujemy dokumenty do Urzędu Pracy w Górze.

Co zawiera biznesplan:

USŁUGI SPRZĄTAJĄCE / PRANIE FOTELI I TAPICEREK

JEŻELI PLANUJESZ ŚWIADCZYĆ USŁUGI SPRZĄTAJĄCE ,TEN DOKUMENT UŁATWI CI PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH O ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI. Wniosek będzie nieocenioną pomocą dla wszystkich osób które chcą świadczyć usługi sprzątające. Ze względu na obszerność dokumentacji, będzie ona umożliwiała przygotowanie własnych dokumentów. Oferujemy kompletną dokumentację do Urzędu Pracy w Górze.Działalność będzie polegała na świadczeniu usług sprzątających, w szczególności budynków i obiektów. Usługi te będą świadczone zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynków. Oferta będzie skierowana zarówno do firm jak i osób prywatnych. Będą sprzątane:  powierzchnie biurowe, niewielkie hale produkcyjne, prywatne posesje i domy. Będą wykonywane usługi takie jak odkurzanie, mycie okien, mycie fasad i chodników, witryn, czyszczenie rynien, pranie tapicerek, pranie foteli samochodowych. Usługi będą świadczone z dojazdem do klienta. W skład oferty wchodzą następujące dokumenty:- Wniosek (23 stron, ok   6500 wyrazów)  Dokumenty zawierają m.in.:
 1. WNIOSEK:
 • informacja o wnioskodawcy
 • opis projektowanego przedsięwzięcia
 • krótki opis rodzaju planowanej działalności gospodarczej:
 • lokalizacja prowadzenia planowanej działalności
 • stan zaawansowania organizacyjnego i inwestycyjnego przedsięwzięcia
 • dane dotyczące rynku i konkurencji
 • ewentualnie kontakty (np. wstępne rozmowy lub ewentualne przedwstępne zamówienia z przyszłymi: - dostawcami / odbiorcami
 • czy w pana(i) rejonie działania istnieją firmy zajmujące się taką samą działalnością
 • zakres przeprowadzonego badania rynku. czy oferowany produkt lub usługa zapełni istniejącą na rynku lukę i zaspokoi potrzeby nabywców.
 • perspektywy rozwoju działalności.
 • plan finansowy
 • kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródła ich
 • szczegółowa specyfikacja wydatków do poniesienia
 • niezbędność dokonania w/w zakupów w zamierzonej działalności gospodarczej
 • wszystkie dokumenty zostały przygotowane ze szczególną dbałością o aspekty merytoryczne oraz formalne. masz pewność że przy ich tworzeniu zwracaliśmy szczególną uwagę na ich zgodność z wymaganiami urzędu oraz z zapisami regulaminu.
 • dokumentacja została sporządzona w sposób, który maksymalizuje szanse wnioskodawcy na pozyskanie dotacji.
 • analiza mocnych i słabych stron planowanego przedsięwzięcia, analiza szans oraz zagrożeń ze strony czynników zewnętrznych.
 • wnioski z analizy
 • przewidywane efekty ekonomiczne –  wnioskowanej działalności gospodarczej.
 • uzasadnienie wyniku finansowego