6krokow.pl - Biznesplany

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy

<span>Gotowy biznesplan:<br></span><span> Auto komis

Gotowy biznesplan:
Auto komis

Gotowe biznesplany - partner
Cena: 49 zł
Przeznaczenie: PRZEZNACZENIE DOKUMENTÓW: URZĄD PRACY
Zawartość: ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA: WNIOSEK  (12 stron; 2500-3000 wyrazów)
PKD główne: 45.11.Z
Warianty:
Standard Premium
Biznesplan w formacie Adobe (.pdf) Biznesplan w formacie Adobe (.pdf)
Brak edytowalnych plików biznesplanu w Word (.doc i .docx) Edytowalne pliki biznesplanu w Word (.doc i .docx)
Brak edytowalnych tabel zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx) Edytowalne tabele zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx)
- Jednorazowe Konsultacje mailowe dotyczące aplikowania o środki

Oferujemy wniosek na otwarcie komisu samochodowego. Te dokumenty pomogą Ci w stworzeniu własnego wniosku aplikacyjnego o środki na rozpoczęcie własnej działalności. Proponujemy dokumenty do Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach.

Co zawiera biznesplan:

AUTO KOMIS

JEŻELI PLANUJESZ ŚWIADCZYĆ USŁUGI KOMISU SAMOCHODOWEGO ,TEN DOKUMENT UŁATWI CI PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH O ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI. Wniosek będzie nieocenioną pomocą dla wszystkich osób które chcą otworzyć własny komis samochodowy. Ze względu na obszerność dokumentacji, będzie ona umożliwiała przygotowanie własnych dokumentów. Oferujemy kompletną dokumentację do Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach.Działalność związana jest z uruchomieniem prężnie działającego punktu sprzedaży pojazdów samochodowych – nowych i używanych. Działalność tego typu nosi nazwę auto – handlu. Działalność stacjonarna prowadzona będzie w  Bytomiu i zasięgiem obejmować będzie województwo śląskie. Niemniej sprzedaż pojazdów odbywać będzie się również z wykorzystaniem Internetu i tutaj zasięgiem obejmowana będzie cała Polska. Godziny otwarcia komisu od godz. 8:00 do 20:00, a w sytuacjach wyjątkowych na dostosowanie się do klienta potrzeb.  W skład oferty wchodzą następujące dokumenty:-  Wniosek do urzędu pracy (12 stron; 2500-3000 wyrazów) Dokumenty zawierają m.in.:
 1. WNIOSEK:
 • informacje o wnioskodawcy
 • opis planowanej działalności gospodarczej
 • działania podjęte na rzecz rozpoczęcia działalności gospodarczej
 • posiadane środki techniczne potrzebne do prowadzenia działalności gospodarczej
 • przewidywane koszty i efekty ekonomiczne wynikające z tytułu prowadzenia działalności
 • kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej, źródła ich finansowania oraz szczegółowa specyfikacja wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania
 •  BIZNESPLAN
 • rodzaj planowanej działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej
 • symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z polską klasyfikacją działalności (pkd)
 • adres miejsca planowanej działalności gospodarczej
 • miejsce przechowywania zakupionego sprzętu i wyposażenia
 • forma użytkowania lokalu przeznaczonego na miejsce wykonywania działalności gospodarczej
 • przewidywany termin rozpoczęcia działalności
 • opis planowanego przedsięwzięcia - charakterystyka planowanej działalności gospodarczej
 • krótkie uzasadnienie wyboru branży (rodzaju planowej działalności gospodarczej
 • zasięg terytorialny planowanej działalności gospodarczej
 • stan przygotowania do prowadzenia działalności gospodarczej
 • planowane zatrudnienie pracowników w okresie pierwszych 2 lat prowadzenia działalności gospodarczej, w tym rodzaje stanowisk pracy, liczba pracowników i rodzaj umowy
 • charakterystyka potencjalnych klientów (odbiorców produktów, towarów lub usług), główne grupy klientów, uzasadnienie popytu
 • opis konkurencji
 • plan działań marketingowych (planowane działania promocyjne, reklamowe, sposób pozyskania klientów)
 • analiza rynku
 • analiza mocnych i słabych stron oraz analiza szans i zagrożeń planowanego przedsięwzięcia (analiza swot)
 • rachunek ekonomiczny
 • uzasadnienie konieczności poniesienia poszczególnych wydatków wykazanych w wniosku o dofinansowanie
 •   WSZYSTKIE DOKUMENTY ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE ZE SZCZEGÓLNĄ DBAŁOŚCIĄ O ASPEKTY MERYTORYCZNE ORAZ FORMALNE. MASZ PEWNOŚĆ ŻE PRZY ICH TWORZENIU ZWRACALIŚMY SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA ICH ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI URZĘDU ORAZ  Z ZAPISAMI REGULAMINU.DOKUMENTACJA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA W SPOSÓB, KTÓRY MAKSYMALIZUJE SZANSE WNIOSKODAWCY NA POZYSKANIE DOTACJI.