6krokow.pl - Biznesplany

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy

<span>Gotowy biznesplan:<br></span><span> Serwis i sprzedaż kas fiskalnych

Gotowy biznesplan:
Serwis i sprzedaż kas fiskalnych

Gotowe biznesplany - partner
Cena: 49 zł
Przeznaczenie: PRZEZNACZENIE DOKUMENTÓW: URZĄD PRACY
Zawartość: ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA: WNIOSEK (8 strony, ok.  1 800 wyrazów), BIZNESPLAN (24 strony, 6 800 wyrazów)
Warianty:
Standard Premium
Biznesplan w formacie Adobe (.pdf) Biznesplan w formacie Adobe (.pdf)
Brak edytowalnych plików biznesplanu w Word (.doc i .docx) Edytowalne pliki biznesplanu w Word (.doc i .docx)
Brak edytowalnych tabel zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx) Edytowalne tabele zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx)
- Jednorazowe Konsultacje mailowe dotyczące aplikowania o środki

Jeśli planujesz świadczyć usługi serwisowania oraz sprzedaży kas fiskalnych to ten wniosek oraz biznesplan pomogą Ci w przygotowaniu własnych dokumentów. Proponujemy wniosek do Urzędu Pracy w Mikołowie.

Co zawiera biznesplan:

SERWIS I SPRZEDAŻ KAS FISKALNYCH

JEŻELI PLANUJESZ OTWARCIE FIRMY ZAJMUJĄCEJ SIĘ SPRZEDAŻĄ I SERWISEM KAS FISKALNYCH,TEN DOKUMENT UŁATWI CI PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH O ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI. Wniosek oraz biznesplan będzie nieocenioną pomocą dla wszystkich osób które chcą otworzyć własną działalność świadczącą usługi sprzedaży i serwisu kas fiskalnych. Ze względu na obszerność dokumentacji, będzie ona umożliwiała przygotowanie własnych dokumentów. Oferujemy kompletną dokumentację do Urzędu Pracy w Mikołowie.Dokumentacja dotyczy działalności zajmującej się świadczeniem  usług serwisu i sprzedaży kas fiskalnych. Dodatkowo także świadczeniem usług księgowości, opłacania rachunków oraz niewielkich usług reklamowych. Usługi będą świadczone w lokalu w godzinach 8-16.  W skład oferty wchodzą następujące dokumenty:- Wniosek (8 strony, ok  1 800 wyrazów)- biznesplan (24 strony, 6 800 wyrazów)  Dokumenty zawierają m.in.:
 1. WNIOSEK:
 • informacje o  wnioskodawcy
 • Kalkulacja wszystkich kosztów związanych z podjęciem działalności, z uwzględnieniem źródeł finansowania wraz z szczegółową specyfikacją
 • Uzasadnienie celowości wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania z Funduszu Pracy
  1. BIZNESPLAN
 • Dane dotyczące bezrobotnego
 • Opis planowanej działalności gospodarczej
 • Działania podjęte na rzecz uruchomienia działalności gospodarczej
 • Analiza rynku
 • Dostawcy
 • Klienci
 • Konkurencja
 • Promocja (w tym reklama)
 • Strategia cenowa
 • Analiza SWOT
 • Analiza finansowa
 • Kalkulacja kosztów
 • Sezonowość
 • RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 •   WSZYSTKIE DOKUMENTY ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE ZE SZCZEGÓLNĄ DBAŁOŚCIĄ O ASPEKTY MERYTORYCZNE ORAZ FORMALNE. MASZ PEWNOŚĆ ŻE PRZY ICH TWORZENIU ZWRACALIŚMY SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA ICH ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI URZĘDU ORAZ  Z ZAPISAMI REGULAMINU.DOKUMENTACJA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA W SPOSÓB, KTÓRY MAKSYMALIZUJE SZANSE WNIOSKODAWCY NA POZYSKANIE DOTACJI.