6krokow.pl - Biznesplany

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy

<span>Gotowy biznesplan:<br></span><span> Biuro nieruchomości

Gotowy biznesplan:
Biuro nieruchomości

Gotowe biznesplany - partner
Cena: 49 zł
Przeznaczenie: PRZEZNACZENIE DOKUMENTÓW: URZĄD PRACY
Zawartość: ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA: WNIOSEK DO URZĘDU PRACY, BIZNESPLAN
PKD główne: 68.31.Z
Warianty:
Standard Premium
Biznesplan w formacie Adobe (.pdf) Biznesplan w formacie Adobe (.pdf)
Brak edytowalnych plików biznesplanu w Word (.doc i .docx) Edytowalne pliki biznesplanu w Word (.doc i .docx)
Brak edytowalnych tabel zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx) Edytowalne tabele zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx)
- Jednorazowe Konsultacje mailowe dotyczące aplikowania o środki

Chcesz otworzyć własne Biuro Nieruchomości? Ten wniosek oraz biznesplan ułatwi Ci przygotowanie własnych dokumentów.  Oferujemy wniosek do Urzędu Pracy w Mikołowie.

Co zawiera biznesplan:

Nie wiesz jak napisać biznesplan biura nieruchomości?

Na naszej stronie znajdziesz przykład gotowego biznesplanu w formacie doc i pdf do wglądu i złożenia w urzędzie pracy.Idealna pomoc dla osoby, która ma taki wniosek do złożenia. Przykładowy i wypełniony wniosek jest dużym ułatwieniem i pomocą w procesie tworzenia wniosku na własne potrzeby. Wniosek biznesplanu krok po kroku napisany przez specjalistę.Napisz profesjonalny biznesplan sam, dzięki gotowemu wzorowi który możesz pobrać z naszej strony.

Biznesplan Biuro nieruchomości - jak go napisać i od czego zacząć?

Poniżej  znajdziesz informacje dotyczące co zawierają pliki pdf i doc.JEŻELI PLANUJESZ OTWARCIE BIURA NIERUCHOMOŚCI / CHCESZ ZOSTAĆ AGENTEM NIERUCHOMOŚCI I DZIAŁAĆ NA WŁASNĄ RĘKĘ, TE DOKUMENTY UŁATWIĄ TOBIE PRZYGOTOWANIE WNIOSKU O DOTACJĘ Z URZĘDU PRACY NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI.Wniosek oraz biznes plan będą nieocenioną pomocą dla wszystkich osób które chcą otworzyć własne biuro nieruchomości i uzyskać na ten cel dofinansowanie. Ze względu na obszerność dokumentacji, będzie ona umożliwiała przygotowanie własnych dokumentów do każdego urzędu pracy.Oferujemy kompletną dokumentację do Urzędu Pracy w MikołowieDokumenty pozwoliły osobie aplikującej na otrzymanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 18000,00 zł.Biznesplan i wniosek dotyczą niewielkiego biura nieruchomości prowadzonego stacjonarnie w centrum średniej wielkości miasta, wnioskujący chce świadczyć przede wszystkim usługi w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

W skład oferty wchodzą następujące dokumenty:

 • wniosek do urzędu pracy (8 stron, około 2000 wyrazów)
 • biznesplan (37 stron, około 9000 wyrazów)
 • Dokumenty zawierają m.in.:

  1. WNIOSEK
 • dane wnioskodawcy,
 • kalkulację wszystkich kosztów związanych z podjęciem działalności, z uwzględnieniem źródeł finansowania wraz z szczegółową specyfikacją,
 • uzasadnienie celowości wydatków.
 • 2. BIZNESPLAN
 • dane dotyczące bezrobotnego,
 • opis planowanej działalności gospodarczej,
 • opis produktów lub/i usług firmy wraz z opisem procesu ich wykonania w tym niezbędnych zasobów,
 • opis lokalu /w tym pomieszczeń/, w których prowadzona będzie działalność oraz ich otoczenie o ile jest wymagane,
 • opis organizacji pracy /w tym pracowników,
 • opis motywacji,
 • działania podjęte na rzecz uruchomienia działalności gospodarczej,
 • analizę rynkową i marketingową,
 • nasycenie podobną ofertą,
 • możliwości znalezienia miejsca na rynku dla swojej firmy,
 • dostawców,
 • klientów,
 • konkurencję,
 • promocję,
 • planowaną strategię promocji,
 • strategię cenową
 • porównanie cen usług pośrednictwa,
 • analizę swot,
 • analizę finansową,
 • kalkulacja przychodów
 • kalkulacja kosztów
 • sezonowość
 • rachunek zysków i strat.
 •  WSZYSTKIE DOKUMENTY ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE ZE SZCZEGÓLNĄ DBAŁOŚCIĄ O ASPEKTY MERYTORYCZNE ORAZ FORMALNE. MASZ PEWNOŚĆ ŻE PRZY ICH TWORZENIU ZWRACALIŚMY SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA ICH ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI URZĘDU ORAZ ZAPISAMI REGULAMINU.DOKUMENTACJA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA W SPOSÓB KTÓRY MAKSYMALIZUJE SZANSE WNIOSKODAWCY NA POZYSKANIE DOTACJI.