6krokow.pl - Biznesplany

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy

<span>Gotowy, przykładowy biznesplan:<br></span><span> POŚREDNIK NIERUCHOMOŚCI

Gotowy, przykładowy biznesplan:
POŚREDNIK NIERUCHOMOŚCI

Gotowe biznesplany - partner
Cena: 49 zł
Przeznaczenie: URZĄD PRACY
Zawartość: WNIOSEK (8 stron, około 2000 wyrazów), BIZNESPLAN (37 stron, około 9000 wyrazów)
PKD główne: 68.31.Z
Warianty:
Standard Premium
Biznesplan w formacie Adobe (.pdf) Biznesplan w formacie Adobe (.pdf)
Brak edytowalnych plików biznesplanu w Word (.doc i .docx) Edytowalne pliki biznesplanu w Word (.doc i .docx)
Brak edytowalnych tabel zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx) Edytowalne tabele zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx)
- Jednorazowe Konsultacje mailowe dotyczące aplikowania o środki

Planujesz świadczyć usługi pośrednika nieruchomości? Ten  wniosek oraz biznesplan pozwoli Ci z łatwością skompletować dokumenty na otworzenie Twojej działalności gospodarczej. Proponujemy dokumenty do Urzędu Pracy w Mikołowie.

Informacje na temat biznesplanu:

POŚREDNIK NIERUCHOMOŚCI

JEŻELI PLANUJESZ ŚWIADCZYĆ USŁUGI POŚREDNIKA NIERUCHOMOŚCI  ,TEN DOKUMENT UŁATWI CI PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH O ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI. Wniosek będzie nieocenioną pomocą dla wszystkich osób które chcą otworzyć własne biuro nieruchomości. Ze względu na obszerność dokumentacji, będzie ona umożliwiała przygotowanie własnych dokumentów. Oferujemy kompletną dokumentację do Urzędu Pracy w Mikołowie. Działalność będzie świadczyć usługi w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. będą także świadczone usługi doradztwa prawnego ściśle związanego z rynkiem nieruchomości oraz pomoc klientom po tj.  od porady prawnej do sfinalizowania transakcji u notariusza. Usługi pośrednictwa nieruchomości będą polegały między innymi na: gromadzeniu i udzielaniu informacji o rynku nieruchomości, prezentacji nieruchomości, udziale w negocjacjach, pomocy przy dokonaniu czynności itp. Usługi prawne będą stanowiły 30% wszystkich usług.Usługi prawne będą dotyczyły ściśle doradztwa prawnego związanego z rynkiem nieruchomości. Przykładowe usługi prawne: doradztwo prawne, udzielanie ustnych porad prawnych, sporządzanie projektów umów i dokumentów, sporządzanie opinii prawnych, negocjacje, stała obsługa prawna osób fizycznych oraz przedsiębiorców (związana z rynkiem nieruchomości). W skład oferty wchodzą następujące dokumenty:-  wniosek do urzędu pracy (8 stron, około 2000 wyrazów)- biznesplan (37 stron, około 9000 wyrazów) Dokumenty zawierają m.in.:
 1. WNIOSEK:
 • dane wnioskodawcy
 • kalkulacja wszystkich kosztów związanych z podjęciem działalności, z uwzględnieniem źródeł finansowania wraz z szczegółową specyfikacją
 • uzasadnienie celowości wydatków
  1. BIZNESPLAN
 • dane dotyczące bezrobotnego
 • opis planowanej działalności gospodarczej
 • opis produktów lub/i usług firmy wraz z opisem procesu ich wykonania w tym niezbędnych zasobów
 • opis lokalu /w tym pomieszczeń/, w których prowadzona będzie działalność oraz ich otoczenie o ile jest wymagane
 • opis organizacji pracy /w tym pracowników
 • opis motywacji
 • działania podjęte na rzecz uruchomienia działalności gospodarczej
 • analiza rynkowa i marketingowa
 • analiza rynku
 • nasycenie podobną ofertą
 • możliwości znalezienia miejsca na rynku dla swojej firmy
 • dostawcy
 • klienci
 • konkurencja
 • promocja
 • planowana strategia promocji
 • strategia cenowa
 • porównanie cen usług pośrednictwa
 • analiza swot
 • analiza finansowa
 • kalkulacja przychodów
 • kalkulacja kosztów
 • sezonowość
 • rachunek zysków i strat
 •  WSZYSTKIE DOKUMENTY ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE ZE SZCZEGÓLNĄ DBAŁOŚCIĄ O ASPEKTY MERYTORYCZNE ORAZ FORMALNE. MASZ PEWNOŚĆ ŻE PRZY ICH TWORZENIU ZWRACALIŚMY SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA ICH ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI URZĘDU ORAZ  Z ZAPISAMI REGULAMINU.DOKUMENTACJA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA W SPOSÓB, KTÓRY MAKSYMALIZUJE SZANSE WNIOSKODAWCY NA POZYSKANIE DOTACJI. 

  Zobacz także inne biznesplany: