6krokow.pl - Biznesplany

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy

<span>Gotowy, przykładowy biznesplan:<br></span><span> BIURO RACHUNKOWE

Gotowy, przykładowy biznesplan:
BIURO RACHUNKOWE

Gotowe biznesplany - partner
Cena: 49 zł
Przeznaczenie:  URZĄD PRACY
Zawartość: Wniosek (18 stron, ok   5000 wyrazów) + załączniki 1-5
PKD główne: 69.20.Z
Warianty:
Standard Premium
Biznesplan w formacie Adobe (.pdf) Biznesplan w formacie Adobe (.pdf)
Brak edytowalnych plików biznesplanu w Word (.doc i .docx) Edytowalne pliki biznesplanu w Word (.doc i .docx)
Brak edytowalnych tabel zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx) Edytowalne tabele zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx)
- Jednorazowe Konsultacje mailowe dotyczące aplikowania o środki

Chcesz prowadzić biuro rachunkowe? Nasz wniosek pomoże Ci w wypełnianiu dokumentacji na rozpoczęcie własnej działalności. Oferujemy dokumenty do Urzędu Pracy w Warszawie.

Informacje na temat biznesplanu:

BIURO RACHUNKOWE

JEŻELI PLANUJESZ PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO, TEN DOKUMENT UŁATWI CI PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH O ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI. Wniosek będzie nieocenioną pomocą dla wszystkich osób które chcą prowadzić biuro rachunkowe. Ze względu na obszerność dokumentacji, będzie ona umożliwiała przygotowanie własnych dokumentów. Oferujemy kompletną dokumentację do Urzędu Pracy w Warszawie.Planowana działalność będzie polegała na prowadzeniu biura rachunkowego. Biuro oferować będzie profesjonalną obsługę podmiotów gospodarczych w zakresie rachunkowości i podatków oraz zapewnienie kompleksowego doradztwa rachunkowo-finansowego przedsiębiorcom. Działalność będzie świadczona zarówno w biurze jak i u klienta. Działalność swoim zakresem będzie obejmowała:
 • prowadzenie ksiąg handlowych (pełna księgowość),
 • prowadzenie Podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów,
 • ewidencja ryczałtu,
 • prowadzenie kadr i płac,
 • rozliczenia z US i ZUS,
 • doradztwo podatkowe,
 • roczne rozliczenia pit u osób prywatnych jak również prowadzących działalność gospodarczą.
 •  W skład oferty wchodzą następujące dokumenty:- Wniosek (18 stron, ok   5000 wyrazów)- Załącznik 1- Załącznik 2- Załącznik 3- Załącznik 4- Załącznik 5  Dokumenty zawierają m.in.:
 • WNIOSEK:
 • informacje o wnioskodawcy
 • Opis projektowanego przedsięwzięcia
 • Cel i opis działalności gospodarczej
 • Należy uzasadnić potrzebę realizacji i cel planowanego przedsięwzięcia.
 • Należy opisać co motywuje Pana(ią) do rozpoczęcia działalności, jakie są przyczyny społeczne, zawodowe do otworzenia własnego przedsiębiorstwa.
 • Czy posiada Pan(i) plany rozwoju planowanej działalności gospodarczej? Jeśli tak należy opisać jakie?
 • Opis działalności głównej i pobocznej.
 • Co wpłynęło na podjęcie decyzji o założeniu przedsiębiorstwa o tym profilu
 • Należy uzasadnić wybór planowanej działalności gospodarczej, szanse powodzeniai utrzymania się na rynku
 • Należy opisać branżę związaną z rodzajem planowanej działalności
 • Należy podać trzy przedsiębiorstwa, które mogą stanowić konkurencję
 • Należy wskazać różnice pomiędzy planowaną działalnością, a istniejącą konkurencją.
 • Klient planowanego przedsięwzięcia
 • Sposób zarządzania planowaną działalnością gospodarczą
 • Załącznik 1 - Działania organizacyjne, reklamowe, promocyjne
 • Załącznik 2 - Analiza SWOT
 • Załącznik 3- Kalkulacja planowanych miesięcznych wpływów i wydatków oraz uzasadnienie
 • Załącznik 4- Szczegółowa specyfikacja wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania
 • Załącznik 5- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 •  WSZYSTKIE DOKUMENTY ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE ZE SZCZEGÓLNĄ DBAŁOŚCIĄ O ASPEKTY MERYTORYCZNE ORAZ FORMALNE. MASZ PEWNOŚĆ ŻE PRZY ICH TWORZENIU ZWRACALIŚMY SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA ICH ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI URZĘDU ORAZ  Z ZAPISAMI REGULAMINU.DOKUMENTACJA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA W SPOSÓB, KTÓRY MAKSYMALIZUJE SZANSE WNIOSKODAWCY NA POZYSKANIE DOTACJI.

  Zobacz także inne biznesplany: