6krokow.pl - Biznesplany

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy

<span>Gotowy, przykładowy biznesplan:<br></span><span> COACHING

Gotowy, przykładowy biznesplan:
COACHING

Gotowe biznesplany - partner
Cena: 39 zł
Przeznaczenie:  URZĄD PRACY
Zawartość:  Wniosek (12 stron, ok   2800 wyrazów)
PKD główne: 70.22.Z
Warianty:
Standard Premium
Biznesplan w formacie Adobe (.pdf) Biznesplan w formacie Adobe (.pdf)
Brak edytowalnych plików biznesplanu w Word (.doc i .docx) Edytowalne pliki biznesplanu w Word (.doc i .docx)
Brak edytowalnych tabel zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx) Edytowalne tabele zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx)
- Jednorazowe Konsultacje mailowe dotyczące aplikowania o środki

Jeśli chcesz świadczyć usługi z zakresu coachingu  to ten wniosek pozwoli Ci z łatwością skompletować dokumenty na otworzenie Twojej działalności gospodarczej. Proponujemy dokumenty do Urzędu Pracy w Lublinie.

Informacje na temat biznesplanu:

COACHING

JEŻELI PLANUJESZ ZAJMOWAĆ SIĘ COACHINGIEM, TEN DOKUMENT UŁATWI CI PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH O ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI. Wniosek będzie nieocenioną pomocą dla wszystkich osób które chcą rozpocząć świadczenie usług z zakresu coachingu. Ze względu na obszerność dokumentacji, będzie ona umożliwiała przygotowanie własnych dokumentów. Oferujemy kompletną dokumentację do Urzędu Pracy w Lublinie.Działalność będzie polegała na świadczeniu usług polegających na przeprowadzaniu sesji coachingowych z klientami indywidualnymi oraz biznesowymi, pojedynczo, lub grupowo, w zależności od potrzeb klienckiej grupy docelowej. W ofercie przewiduję także coaching prawny połączony z doradztwem prawnym. Dodatkowo, oprócz usług coachingowych będą przeprowadzane warsztaty oraz szkolenia oraz organizowane kongresy i konferencje w celu rozpowszechnienia coachingu w Polsce. Firma będzie zajmować się  coachingiem w zakresie: life coaching, coaching dla par, business coaching, coaching marki osobistej, coaching prawny, coaching zespołów, coaching menadżerski, coaching ustawień systemowych w organizacji i inne. W skład oferty wchodzą następujące dokumenty:- Wniosek (12 stron, ok   2800 wyrazów) Dokumenty zawierają m.in.:
 • WNIOSEK:
 • informacje o wnioskodawcy
 • opis planowanego przedsięwzięcia:
 • podjęte działania na rzecz planowanej działalności
 • charakterystyka planowanego przedsięwzięcia, motywy, uzasadnienie wyboru branży
 • kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania
 • specyfikacja wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania
 • uzasadnienie konieczności dokonania zakupów wymienionych w specyfikacji oraz sposób ich wykorzystania przy prowadzeniu działalności gospodarczej
 • przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej
 •  WSZYSTKIE DOKUMENTY ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE ZE SZCZEGÓLNĄ DBAŁOŚCIĄ O ASPEKTY MERYTORYCZNE ORAZ FORMALNE. MASZ PEWNOŚĆ ŻE PRZY ICH TWORZENIU ZWRACALIŚMY SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA ICH ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI URZĘDU ORAZ  Z ZAPISAMI REGULAMINU.DOKUMENTACJA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA W SPOSÓB, KTÓRY MAKSYMALIZUJE SZANSE WNIOSKODAWCY NA POZYSKANIE DOTACJI.

  Zobacz także inne biznesplany: