6krokow.pl - Biznesplany

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy

<span>Gotowy, przykładowy biznesplan:<br></span><span> PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA

Gotowy, przykładowy biznesplan:
PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA

Gotowe biznesplany - partner
Cena: 49 zł
Przeznaczenie:  URZĄD PRACY
Zawartość:  Wniosek (16 stron, ok   3700 wyrazów) oraz Biznesplan (11 strony, 2 600 wyrazów)
PKD główne: 86.23.Z
Warianty:
Standard Premium
Biznesplan w formacie Adobe (.pdf) Biznesplan w formacie Adobe (.pdf)
Brak edytowalnych plików biznesplanu w Word (.doc i .docx) Edytowalne pliki biznesplanu w Word (.doc i .docx)
Brak edytowalnych tabel zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx) Edytowalne tabele zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx)
- Jednorazowe Konsultacje mailowe dotyczące aplikowania o środki

Chciałbyś świadczyć usługi stomatologiczne? Ten wniosek pozwoli Ci z łatwością skompletować dokumenty na otworzenie Twojej działalności gospodarczej. Proponujemy dokumenty do Urzędu Pracy w Bytomiu.

Informacje na temat biznesplanu:

PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA

JEŻELI PLANUJESZ ŚWIADCZYĆ USŁUGI STOMATOLOGICZNE, TEN DOKUMENT UŁATWI CI PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH O ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI. Wniosek będzie nieocenioną pomocą dla wszystkich osób które chcą zajmować się stomatologią. Ze względu na obszerność dokumentacji, będzie ona umożliwiała przygotowanie własnych dokumentów. Oferujemy kompletną dokumentację do Urzędu Pracy w Bytomiu.Planowana działalność będzie polegała świadczeniu usług stomatologicznych. Będzie prowadzona w formie mobilnej praktyki i wszystkie usługi będą wykonywane w gabinetach współpracujących klinik stomatologicznych. Działalność będzie prowadzona w godzinach 8-16 oraz 9-18. Usługi będą świadczone głównie po wcześniejszych zapisach dokonywanych drogą telefoniczną, mailową lub osobiście. W ofercie znajdzie się szeroki zakres usług stomatologicznych. W skład oferty wchodzą następujące dokumenty:- Wniosek (16 stron, ok   3700 wyrazów)- Biznesplan (11 strony, 2 600 wyrazów) Dokumenty zawierają m.in.:
 • WNIOSEK:
 • informacje o wnioskodawcy
 • dane dotyczące planowanej działalności
 • symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z polską klasyfikacją działalności
 • opis planowanego przedsięwzięcia
 • ocena szansy powodzenia przedsięwzięcia.
 • analiza rynku dostawców
 • analiza rynku odbiorców
 • reklama
 • kalkulacja kosztów
 • specyfikacja wydatków do poniesienia
 • przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej
 • rozeznanie rynku dotyczące planowanych zakupów
 • BIZNESPLAN:
 • opis planowanego przedsięwzięcia
 • działania podjęte na rzecz uruchomienia działalności gospodarczej
 • dane dotyczące rynku i konkurencji
 • analiza rynku
 • dostawcy
 • klienci
 • konkurencja
 • promocja (w tym reklama)
 • analiza swot
 • sezonowość
 •  WSZYSTKIE DOKUMENTY ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE ZE SZCZEGÓLNĄ DBAŁOŚCIĄ O ASPEKTY MERYTORYCZNE ORAZ FORMALNE. MASZ PEWNOŚĆ ŻE PRZY ICH TWORZENIU ZWRACALIŚMY SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA ICH ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI URZĘDU ORAZ  Z ZAPISAMI REGULAMINU.DOKUMENTACJA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA W SPOSÓB, KTÓRY MAKSYMALIZUJE SZANSE WNIOSKODAWCY NA POZYSKANIE DOTACJI.

  Zobacz także inne biznesplany: