6krokow.pl - Biznesplany

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy

<span>Gotowy biznesplan:<br></span><span> Praktyka położnicza

Gotowy biznesplan:
Praktyka położnicza

Gotowe biznesplany - partner
Cena: 49 zł
Przeznaczenie: PRZEZNACZENIE DOKUMENTÓW: Do programu „ROZPOCZNIJ DZIAŁALNOŚĆ – POŻYCZYMY CI SUKCESU”  do Urzędu Pracy w Bielsku-Białej.
Zawartość: ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA: Wniosek (5 stron, ok   1 500 wyrazów) oraz Biznesplan (10 stron, ok 3 400 wyrazów)
PKD główne: 86.90.C
Warianty:
Standard Premium
Biznesplan w formacie Adobe (.pdf) Biznesplan w formacie Adobe (.pdf)
Brak edytowalnych plików biznesplanu w Word (.doc i .docx) Edytowalne pliki biznesplanu w Word (.doc i .docx)
Brak edytowalnych tabel zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx) Edytowalne tabele zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx)
- Jednorazowe Konsultacje mailowe dotyczące aplikowania o środki

Oferujemy wniosek oraz biznesplan na otwarcie gabinetu położniczego.  Te dokumenty pomogą Ci w stworzeniu własnego wniosku aplikacyjnego o środki na rozpoczęcie własnej działalności. Proponujemy dokumenty do programu „ROZPOCZNIJ DZIAŁALNOŚĆ – POŻYCZYMY CI SUKCESU”  do Urzędu Pracy w Bielsku-Białej.

Co zawiera biznesplan:

PRAKTYKA POŁOŻNICZA

 JEŻELI PLANUJESZ ŚWIADCZYĆ USŁUGI POŁOŻNEJ ,TEN DOKUMENT UŁATWI CI PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH O ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI. Wniosek będzie nieocenioną pomocą dla wszystkich osób które chcą otworzyć własny mobilny gabinet położniczy. Ze względu na obszerność dokumentacji, będzie ona umożliwiała przygotowanie własnych dokumentów. Oferujemy kompletną dokumentację do programu „ROZPOCZNIJ DZIAŁALNOŚĆ – POŻYCZYMY CI SUKCESU”  do Urzędu Pracy w Bielsku-Białej. Działalność będzie prowadzona w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Będzie to działalność prywatnej praktyki położniczej. Działalność praktyki będzie polegać na przyjmowaniu i obsłudze pacjentów przede wszystkim będących w ciąży. Misją gabinetu będzie szeroko pojęta profilaktyka zdrowotna. Gabinet mobilny będzie funkcjonował od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00. Świadczenie usług będzie odbywało się tylko u klienta. Wszystkie usługi będą skierowane do odbiorców indywidualnych. Działalność swoim zakresem będzie obejmowała: edukacja przedporodową, wizyty patronażowe, porady przedkoncepcyjne, nauka samokontroli piersi,sprawowanie opieki nad matką i noworodkiem oraz monitorowanie przebiegu okresu poporodowego, profilaktyka chorób kobiecych i patologii położniczych, badanie noworodków i opieka nad nimi.  W skład oferty wchodzą następujące dokumenty:- Wniosek (5 stron, ok   1 500 wyrazów)- Biznesplan (10 stron, ok 3 400 wyrazów)  Dokumenty zawierają m.in.:
 1. WNIOSEK:
 • Informacje o wnioskodawcy
 • Informacje o warunkach pożyczki i jej zabezpieczeniach
 • Proponowane zabezpieczenia spłaty pożyczki
  1. BIZNESPLAN
 • dane wnioskodawcy
 • opis planowanego przedsięwzięcia
 • plan marketingowy
 • opis produktu / usługi oraz konkurencji/ dystrybucja i promocja
 • główni, potencjalni odbiorcy produktu lub usług
 • charakterystyka konkurencji
 • charakterystyka rynku
 • analiza swot
 • prognoza przychodów z planowanej działalności
 • uproszczone sprawozdanie finansowe i analiza przewidywanych efektów ekonomicznych planowanego przedsięwzięcia na okres 3 lat
 •   WSZYSTKIE DOKUMENTY ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE ZE SZCZEGÓLNĄ DBAŁOŚCIĄ O ASPEKTY MERYTORYCZNE ORAZ FORMALNE. MASZ PEWNOŚĆ ŻE PRZY ICH TWORZENIU ZWRACALIŚMY SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA ICH ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI URZĘDU ORAZ  Z ZAPISAMI REGULAMINU.DOKUMENTACJA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA W SPOSÓB, KTÓRY MAKSYMALIZUJE SZANSE WNIOSKODAWCY NA POZYSKANIE DOTACJI.