6krokow.pl - Biznesplany

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy

<span>Gotowy, przykładowy biznesplan:<br></span><span> GABINET KOSMETYCZNY

Gotowy, przykładowy biznesplan:
GABINET KOSMETYCZNY

Gotowe biznesplany - partner
Cena: 49 zł
Przeznaczenie: URZĄD PRACY
Zawartość: WNIOSEK DO URZEDU PRACY, FORMULARZ DEMINIMIS
PKD główne: 47.75.Z, 96.02.Z
Warianty:
Standard Premium
Biznesplan w formacie Adobe (.pdf) Biznesplan w formacie Adobe (.pdf)
Brak edytowalnych plików biznesplanu w Word (.doc i .docx) Edytowalne pliki biznesplanu w Word (.doc i .docx)
Brak edytowalnych tabel zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx) Edytowalne tabele zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx)
- Jednorazowe Konsultacje mailowe dotyczące aplikowania o środki

Chcesz otworzyć własny Gabinet Kosmetyczny? Nasz wniosek oraz biznesplan pomogą Ci w wypełnianiu dokumentacji na rozpoczęcie własnej działalności. Oferujemy dokumenty do Urzędu Pracy w Otwocku.

Informacje na temat biznesplanu:

Nie wiesz jak napisać biznesplan gabinetu kosmetycznego?

Nie przejmuj się  -  mamy dla Ciebie gotowy wzór biznesplanu do wypełnienia i złożenia w urzędzie pracy. 

Biznesplan: Gabinet kosmetyczny - jak go napisać i od czego zacząć?

Zawartość merytoryczna:

WNIOSEK:
 • KWOTA WNIOSKOWANYCH ŚRODKÓW
 • CHARAKTERYSTYKA WNIOSKODAWCY
 • opis planowanej działalności gospodarczej
 • Działania podjęte na rzecz rozpoczęcia działalności gospodarczej
 • Posiadane środki techniczne potrzebne do prowadzenia działalności gospodarczej
 • Przewidywane koszty i efekty ekonomiczne wynikające z tytułu prowadzenia działalności
 • Kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej, źródła ich ?nansowania oraz szczegółowa specy?kacja wydatków do poniesienia w ramach do?nansowania
 • Zabezpieczenie
 • Oświadczenia poręczycieli
 • BIZNESPLAN:
 • Streszczenie projektu przedsięwzięcia
 • Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa
 • Cele działalności gospodarczej
 • Zasoby firmy
 • Lokalizacja
 • Analiza metodą SWOT
 • Plan strategiczny projektu
 • Plan techniczny
 • Analiza marketingowa
 • Opis branży związanej z rodzajem planowanej działalności
 • Prognoza kształtowania się popytu – analiza rynku
 • Charakterystyka potencjalnych klientów
 • Plan organizacyjny
 • Zatrudnienie pracowników i struktura organizacyjna
 • Harmonogram organizacyjny
 • Analiza finansowo – ekonomiczna
 • Podsumowanie

 • Zobacz także inne biznesplany: