6krokow.pl - Biznesplany

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy

<span>Gotowy, przykładowy biznesplan:<br></span><span> GABINET TERAPII PSYCHOLOGICZNEJ

Gotowy, przykładowy biznesplan:
GABINET TERAPII PSYCHOLOGICZNEJ

Gotowe biznesplany - partner
Cena: 49 zł
Przeznaczenie:  PROJEKT  „Z DOŚWIADCZENIEM W NOWĄ RZECZYWISTOŚĆ”
Zawartość:  Biznesplan (45 stron, 8000 wyrazów)
PKD główne: 85.59.B, 85.60.Z
Warianty:
Standard Premium
Biznesplan w formacie Adobe (.pdf) Biznesplan w formacie Adobe (.pdf)
Brak edytowalnych plików biznesplanu w Word (.doc i .docx) Edytowalne pliki biznesplanu w Word (.doc i .docx)
Brak edytowalnych tabel zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx) Edytowalne tabele zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx)
- Jednorazowe Konsultacje mailowe dotyczące aplikowania o środki

Chcesz otworzyć Gabinet terapii psychologicznej? Nasz biznesplan pomoże Ci w wypełnianiu dokumentacji na rozpoczęcie własnej działalności. Oferujemy dokumenty do projektu  „Z doświadczeniem w nową rzeczywistość”. 

Informacje na temat biznesplanu:

GABINET TERAPII PSYCHOLOGICZNEJ

JEŻELI PLANUJESZ PROWADZIĆ TERAPIĘ PSYCHOLOGICZNĄ, TEN DOKUMENT UŁATWI CI PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH O ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI. Biznesplan będzie nieocenioną pomocą dla wszystkich osób które chcą otworzyć gabinet psychologiczny. Ze względu na obszerność dokumentacji, będzie ona umożliwiała przygotowanie własnych dokumentów. Oferujemy kompletną dokumentację do projektu  „Z doświadczeniem w nową rzeczywistość”Planowana działalność będzie polegała na prowadzeniu działalności mobilno – stacjonarnej. Będzie to Gabinet pomocy psychologicznej. Przedsięwzięcie dotyczy planowanego uruchomienia firmy zajmującej się prowadzeniem indywidualnej i grupowej terapii dla osób dorosłych, nastolatków, rodziców nastolatków i nauczycieli, w placówkach oświatowych, wychowawczych, centrach rehabilitacji i domach pacjentów. Usługi będą oferowane zarówno dla klientów instytucjonalnych (placówek oświatowych, wychowawczych, przedszkoli, szkół, centrów rehabilitacji) oraz osób prywatnych. W skład oferty wchodzą następujące dokumenty:- Biznesplan (45 stron, 8 000 wyrazów)  Dokumenty zawierają m.in.:BIZNESPLAN:
 • dane uczestnika
 • opis planowanego przedsięwzięcia
 • charakterystyka planowanego przedsięwzięcia
 • opis działalności będącej przedmiotem planowanego przedsięwzięcia (przedmiot i zakres działalności) - motywy założenia przedsiębiorstwa
 • działania podjęte na rzecz rozpoczęcia działalności gospodarczej
 • opis produktu / usługi oraz konkurencji
 • główni, potencjalni odbiorcy produktu lub usług
 • charakterystyka konkurencji
 • w jaki sposób planowana działalność będzie konkurencyjna w stosunku do istniejących o podobnym profilu
 • charakterystyka rynku
 • analiza swot
 • dystrybucja i promocja
 • promocja/reklama
 • prognoza przychodów z planowanej działalności
 • analiza przewidywanych efektów ekonomicznych planowanego przedsięwzięcia
 • kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania
 • szczegółowe zestawienie towarów i usług
 • szczegółowe uzasadnienie konieczności poniesienia wydatków objętych wnioskiem
 •   WSZYSTKIE DOKUMENTY ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE ZE SZCZEGÓLNĄ DBAŁOŚCIĄ O ASPEKTY MERYTORYCZNE ORAZ FORMALNE. MASZ PEWNOŚĆ ŻE PRZY ICH TWORZENIU ZWRACALIŚMY SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA ICH ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI URZĘDU ORAZ  Z ZAPISAMI REGULAMINU.DOKUMENTACJA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA W SPOSÓB, KTÓRY MAKSYMALIZUJE SZANSE WNIOSKODAWCY NA POZYSKANIE DOTACJI.

  Zobacz także inne biznesplany: