6krokow.pl - Biznesplany

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy

<span>Gotowy, przykładowy biznesplan:<br></span><span> KOMISU SAMOCHODOWEGO

Gotowy, przykładowy biznesplan:
KOMISU SAMOCHODOWEGO

Gotowe biznesplany - partner
Cena: 49 zł
Przeznaczenie: URZĄD PRACY
Zawartość: WNIOSEK DO URZĘDU PRACY, FORMULARZ DEMINIMIS, BIZNES PLAN
Warianty:
Standard Premium
Biznesplan w formacie Adobe (.pdf) Biznesplan w formacie Adobe (.pdf)
Brak edytowalnych plików biznesplanu w Word (.doc i .docx) Edytowalne pliki biznesplanu w Word (.doc i .docx)
Brak edytowalnych tabel zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx) Edytowalne tabele zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx)
- Jednorazowe Konsultacje mailowe dotyczące aplikowania o środki

Planujesz otwarcie komisu samochodowego? Ten  wniosek oraz biznesplan pozwolą Ci z łatwością skompletować dokumenty na otworzenie Twojej działalności gospodarczej. Proponujemy dokumenty do Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach.

Informacje na temat biznesplanu:

Nie wiesz jak napisać biznesplan komisu samochodowego ?

Nie przejmuj się  -  mamy dla Ciebie gotowy wzór biznesplanu do wypełnienia i złożenia w urzędzie pracy. 

Biznesplan komisu samochodowego, jak go napisać i od czego zacząć?

 

Zawartość merytoryczna:

WNIOSEK:INFORMACJE O WNIOSKODAWCYopis planowanej działalności gospodarczejDziałania podjęte na rzecz rozpoczęcia działalności gospodarczejPosiadane środki techniczne potrzebne do prowadzenia działalności gospodarczejPrzewidywane koszty i efekty ekonomiczne wynikające z tytułu prowadzenia działalnościKalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej, źródła ich finansowania oraz szczegółowa specyfikacja wydatków do poniesienia w ramach dofinansowaniaZabezpieczenieOświadczenia poręczycieliBIZNESPLAN:1. Rodzaj planowanej działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej2. Symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD)3. Adres miejsca planowanej działalności gospodarczej4. Miejsce przechowywania zakupionego sprzętu i wyposażenia5. Forma użytkowania lokalu przeznaczonego na miejsce wykonywania działalności gospodarczej6. Przewidywany termin rozpoczęcia działalności7. Opis planowanego przedsięwzięcia - charakterystyka planowanej działalności gospodarczej8. Krótkie uzasadnienie wyboru branży (rodzaju planowej działalności gospodarczej9. Zasięg terytorialny planowanej działalności gospodarczej10. Stan przygotowania do prowadzenia działalności gospodarczej11. Planowane zatrudnienie pracowników w okresie pierwszych 2 lat prowadzenia działalności gospodarczej, w tym rodzaje stanowisk pracy, liczba pracowników i rodzaj umowy12. Charakterystyka potencjalnych klientów (odbiorców produktów, towarów lub usług), główne grupy klientów, uzasadnienie popytu13. Opis konkurencji14. Plan działań marketingowych (planowane działania promocyjne, reklamowe, sposób pozyskania klientów)15. Analiza rynku16. ANALIZA MOCNYCH I SŁABYCH STRON ORAZ ANALIZA SZANS I ZAGROŻEŃ PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA (ANALIZA SWOT)17. RACHUNEK EKONOMICZNY18. UZASADNIENIE KONIECZNOŚCI PONIESIENIA POSZCZEGÓLNYCH WYDATKÓW WYKAZANYCH W WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

Zobacz także inne biznesplany: