6krokow.pl - Biznesplany

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy

<span>Gotowy biznesplan:<br></span><span> Mobilna myjnia parowa

Gotowy biznesplan:
Mobilna myjnia parowa

Gotowe biznesplany - partner
Cena: 49 zł
Przeznaczenie: PRZEZNACZENIE DOKUMENTÓW:  URZĄD PRACY
Zawartość: ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA: Wniosek (26 stron, ok   6600 wyrazów)
Warianty:
Standard Premium
Biznesplan w formacie Adobe (.pdf) Biznesplan w formacie Adobe (.pdf)
Brak edytowalnych plików biznesplanu w Word (.doc i .docx) Edytowalne pliki biznesplanu w Word (.doc i .docx)
Brak edytowalnych tabel zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx) Edytowalne tabele zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx)
- Jednorazowe Konsultacje mailowe dotyczące aplikowania o środki

Planujesz świadczyć usługi mobilnej myjni parowej? Ten wniosek pomoże Ci w przygotowaniu własnych dokumentów. Proponujemy wniosek do Urzędu Pracy w Będzinie.

Co zawiera biznesplan:

MOBILNA MYJNIA PAROWA

JEŻELI PLANUJESZ ŚWIADCZYĆ USŁUGI MOBILNEJ MYJNI PAROWEJ ,TEN DOKUMENT UŁATWI CI PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH O ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI. Wniosek będzie nieocenioną pomocą dla wszystkich osób które chcą świadczyć usługi mobilnej myjni parowej. Ze względu na obszerność dokumentacji, będzie ona umożliwiała przygotowanie własnych dokumentów. Oferujemy kompletną dokumentację do Urzędu Pracy w Będzinie.Działalność będzie polegała na prowadzeniu mobilnej myjni parowej. W głównej mierze będą świadczone usługi mobilnej myjni samochodowej i autodetailingu. W ofercie będą między innymi: usługi dotyczące mycia następujących typów pojazdów: samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, ciągników mycia naczep i cystern. W ofercie znajdzie się również usługa mycia silosów po materiałach sypkich. Będą świadczone również następujące usługi: Pranie tapicerek samochodów, pranie dywanów, mycie kostki brukowej a także ogrodzeń, fontann, pomników i nagrobków a przede wszystkim czyszczenie elewacji budynków. Myjnia parowa znajdzie też swoje zastosowanie w przemyśle gastronomicznym czyli usuwanie różnego rodzaju substancji tłustych oraz dezynfekcja urządzeń, które w pewnym stopniu mają wpływ na jakość jedzenia. W skład oferty wchodzą następujące dokumenty:- Wniosek (26 stron, ok   6600 wyrazów) Dokumenty zawierają m.in.:
 1. WNIOSEK:
 • dane wnioskodawcy
 • opis projektowanego przedsięwzięcia
 • krótkie uzasadnienie wyboru branży (rodzaju planowej działalności gospodarczej)
 • zasięg terytorialny planowanej działalności gospodarczej
 • stan przygotowania do prowadzenia działalności gospodarczej
 • planowane zatrudnienie pracowników w okresie pierwszych 2 lat prowadzenia działalności gospodarczej, w tym rodzaje stanowisk pracy, liczba pracowników i rodzaj umowy
 • charakterystyka potencjalnych klientów (odbiorców produktów, towarów lub usług), główne grupy klientów, uzasadnienie popytu
 • opis konkurencji
 • plan działań marketingowych
 • analiza mocnych i słabych stron oraz analiza szans i zagrożeń planowanego przedsięwzięcia (analiza swot)
 • proponowana forma zabezpieczenia zwrotu dofinansowania
 • załącznik 1. kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej, oraz źródła ich finansowania
 • załącznik 2. szczegółowa specyfikacja wydatków do poniesienia w ramach wnioskowanego dofinansowania
 • załącznik 3. uzasadnienie konieczności poniesienia poszczególnych wydatków wykazanych w załączniku nr 2 do niniejszego wniosku o dofinansowanie
 • załącznik 4. przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej (w skali pierwszego i drugiego roku prowadzenia działalności gospodarczej)
 • oświadczenia wnioskodawcy
 •  WSZYSTKIE DOKUMENTY ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE ZE SZCZEGÓLNĄ DBAŁOŚCIĄ O ASPEKTY MERYTORYCZNE ORAZ FORMALNE. MASZ PEWNOŚĆ ŻE PRZY ICH TWORZENIU ZWRACALIŚMY SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA ICH ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI URZĘDU ORAZ  Z ZAPISAMI REGULAMINU.DOKUMENTACJA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA W SPOSÓB, KTÓRY MAKSYMALIZUJE SZANSE WNIOSKODAWCY NA POZYSKANIE DOTACJI.