6krokow.pl - Biznesplany

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy

<span>Gotowy biznesplan:<br></span><span> usługi grawerskie

Gotowy biznesplan:
usługi grawerskie

Gotowe biznesplany - partner
Cena: 49 zł
Przeznaczenie: PRZEZNACZENIE DOKUMENTÓW: URZĄD PRACY
Zawartość: ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA: WNIOSEK DO URZĘDU PRACY, BIZNESPLAN
PKD główne: 25.61.Z, 32.12.Z, 47.77.Z, 95.25.Z
Warianty:
Standard Premium
Biznesplan w formacie Adobe (.pdf) Biznesplan w formacie Adobe (.pdf)
Brak edytowalnych plików biznesplanu w Word (.doc i .docx) Edytowalne pliki biznesplanu w Word (.doc i .docx)
Brak edytowalnych tabel zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx) Edytowalne tabele zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx)
- Jednorazowe Konsultacje mailowe dotyczące aplikowania o środki

Jeśli planujesz otwarcie firmy zajmującej się usługami grawerskimi to ten wniosek oraz biznesplan pomogą Ci w przygotowaniu dokumentów na otwarcie własnej działalności gospodarczej. Oferujemy wniosek do Urzędu Pracy w Bytomiu.

Co zawiera biznesplan:

Nie wiesz jak napisać biznesplan grawera ?

Na naszej stronie znajdziesz przykład gotowego biznesplanu w formacie doc i pdf do wglądu i złożenia w urzędzie pracy.Idealna pomoc dla osoby, która ma taki wniosek do złożenia. Przykładowy i wypełniony wniosek jest dużym ułatwieniem i pomocą w procesie tworzenia wniosku na własne potrzeby. Wniosek biznesplanu krok po kroku napisany przez specjalistę.Napisz profesjonalny biznesplan sam, dzięki gotowemu wzorowi który możesz pobrać z naszej  strony.

Biznesplan usług grawerskich, jak go napisać i od czego zacząć?

Poniżej  znajdziesz informacje dotyczące co zawierają pliki pdf i doc.

Zawartość merytoryczna:

WNIOSEKINFORMACJE O WNIOSKODAWCYDANE DOTYCZĄCE PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCIZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKUZAŁĄCZNIK NR 1- OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCYZAŁĄCZNIK NR 2- KALKULACJA KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z PODJĘCIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJORAZ ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIAZAŁĄCZNIK NR 3- SPECYFIKACJA WYDATKÓW DO PONIESIENIA W RAMACH DOFINANSOWANIAZAŁĄCZNIK NR 4- PRZEWIDYWANE EFEKTY EKONOMICZNE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJZAŁĄCZNIK NR 5- FORMA ZABEZPIECZENIA ZWROTU ŚRODKÓWZAŁĄCZNIK NR 6- OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELAZAŁĄCZNIK NR 7 - OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE SYTUACJI MAJĄTKOWEJI ZOBOWIĄZAŃ WNIOSKODAWCYZAŁĄCZNIK NR 8- ROZEZNANIE RYNKU DOTYCZĄCE PLANOWANYCH ZAKUPÓWBIZNESPLANSTRESZCZENIE PRZEDSIĘWZIĘCIAOGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWANajważniejsze dane o firmieCele działalności gospodarczejZasoby firmyPLAN STRATEGICZNY PROJEKTUAnaliza strategiczna metodą SWOTWybór i wdrożenie strategiiPLAN TECHNICZNYOpis usług - ofertaKwestie techniczneANALIZA MARKETINGOWAPrognoza kształtowania się popytu – analiza rynku.Opis i analiza rynku zbytuPlan działań marketingowychPLAN ORGANIZACYJNYZatrudnienie pracowników i struktura organizacyjnaHarmonogram organizacyjnyANALIZA FINANSOWO- EKONOMICZNAŹródła finansowania inwestycjiKalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczejRachunek wyników w złPODSUMOWANIE