6krokow.pl - Biznesplany

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy

<span>Gotowy biznesplan:<br></span><span> montaż i serwis rolet

Gotowy biznesplan:
montaż i serwis rolet

Gotowe biznesplany - partner
Cena: 99 zł
Przeznaczenie: PRZEZNACZENIE DOKUMENTÓW: URZĄD PRACY
Zawartość: ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA: WNIOSEK (27 STRON, 8 900 SŁÓW) + 5 ZAŁĄCZNIKÓW.
Warianty:
Standard Premium
Biznesplan w formacie Adobe (.pdf) Biznesplan w formacie Adobe (.pdf)
Brak edytowalnych plików biznesplanu w Word (.doc i .docx) Edytowalne pliki biznesplanu w Word (.doc i .docx)
Brak edytowalnych tabel zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx) Edytowalne tabele zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx)
- Jednorazowe Konsultacje mailowe dotyczące aplikowania o środki

Jeśli planujesz otwarcie firmy zajmującej się usługami montażu i serwisu rolet to ten wniosek pomoże Ci w przygotowaniu dokumentów na otwarcie własnej działalności gospodarczej. Oferujemy wniosek do Urzędu Pracy w Warszawie.

Co zawiera biznesplan:

Nie wiesz jak napisać biznesplan serwisu i montażu rolet okiennych ?

Na naszej stronie znajdziesz przykład gotowego biznesplanu w formacie doc i pdf do wglądu i złożenia w urzędzie pracy.Idealna pomoc dla osoby, która ma taki wniosek do złożenia. Przykładowy i wypełniony wniosek jest dużym ułatwieniem i pomocą w procesie tworzenia wniosku na własne potrzeby. Wniosek biznesplanu krok po kroku napisany przez specjalistę.Napisz profesjonalny biznesplan sam, dzięki gotowemu wzorowi który możesz pobrać z naszej  strony.

Biznesplan montaż i serwis rolet, jak go napisać i od czego zacząć?

Poniżej  znajdziesz informacje dotyczące co zawierają pilki pdf i doc, które możesz pobrać z naszej strony. JEŻELI PLANUJESZ OTWARCIE FIRMY ZAJMUJĄCEJ SIĘ MONTAŻEM ROLET ORAZ SERWISEM ROLET, TE DOKUMENTY UŁATWIĄ TOBIE PRZYGOTOWANIE WNIOSKU O DOTACJĘ Z URZĘDU PRACY NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI.Wniosek oraz biznesplan będą nieocenioną pomocą dla wszystkich osób które chcą otworzyć własną działalność gospodarczą specjalizującą się w montażu rolet. Dokumentacja dla warszawskiego Urzędu Pracy jest obszerna i szczegółowa, pozwala to na stworzenie na jej podstawie własnych dokumentów dla dowolnego PUP.Oferujemy kompletną dokumentację do Urzędu Pracy w WarszawieDokumenty pozwoliły osobie aplikującej na otrzymanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 16000,00 zł.Celem planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego jest założenie i prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu Firmy zajmującej się techniką osłonową – produkcją, sprzedażą i usługami (doradztwo, montaż, naprawa, serwis). Obecnie na rynku jest zauważalne bardzo duże zapotrzebowanie na tego typu usługi. Bardzo wiele osób potrzebuje nowoczesnych rolet służących do zasłaniania okien. Dlatego wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu wnioskodawca postanowił otworzyć działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu firmy zajmującej się produkcją i montażem rolet. Otrzymanie dotacji pozwoliło na zakup specjalistycznego wyposażenia, które umożliwiło świadczenie kompleksowych usługi instalatorskich oraz pozwoliło zaistnieć firmie na rynku lokalnym. W skład oferty wchodzą następujące dokumenty:
 • wniosek ( 27 stron, 8 900 słów)
 • załącznik 1
 • załącznik 2
 • załącznik 3
 • załącznik 4
 • załącznik 5
 • Dokumenty zawierają m.in.:
  1. WNIOSEK
 • informacja o wnioskodawcy,
 • opis projektowanego przedsięwzięcia,
 • cel i opis działalności gospodarczej,
 • należy uzasadnić potrzebę realizacji i cel planowanego przedsięwzięcia,
 • należy opisać co motywuje pana(ią) do rozpoczęcia działalności, jakie są przyczyny społeczne, zawodowe do otworzenia własnego przedsiębiorstwa.
 • czy posiada pan(i) plany rozwoju planowanej działalności gospodarczej? jeśli tak należy opisać jakie?
 • opis działalności głównej i pobocznej,
 • co wpłynęło na podjęcie decyzji o założeniu przedsiębiorstwa o tym profilu,
 • należy uzasadnić wybór planowanej działalności gospodarczej, szanse powodzenia,
 • i utrzymania się na rynku w oparciu o dane liczbowe, statystyczne, analizy, opracowania, artykuły (należy podać źródło zaczerpniętej informacji),
 • należy opisać branżę związaną z rodzajem planowanej działalności - podać konkretne dane liczbowe oraz ich źródła,
 • należy podać trzy przedsiębiorstwa, które mogą stanowić konkurencję - można przedstawić w formie tabelarycznej,
 • należy wskazać różnice pomiędzy planowaną działalnością, a istniejącą konkurencją. konieczne jest wskazanie w czym przedsiębiorstwa istniejące na rynku mają przewagę,
 • jakie działania zostaną podjęte w celu jej zminimalizowania,
 • klient planowanego przedsięwzięcia,
 • jakie są główne grupy klientów, do których adresowana jest oferta,
 • charakterystyka potencjalnych klientów,
 • należy uzasadnić popyt w głównych grupach klientów,
 • należy wskazać sposób pozyskania klienta,
 • należy opisać metody utrzymania klientów,
 • lokalizacja planowanej działalności gospodarczej,
 • sposób zarządzania planowaną działalnością gospodarczą,
 • należy opisać sposób zarządzania przedsiębiorstwem,
 • czy planowane jest zatrudnienie pracowników,
 • należy podać dostawców surowców, materiałów, towarów, usług,
 • należy uzasadnić potrzebę współpracy z firmami zewnętrznymi,
 • załączniki:
 • - załącznik 1 - plan działań organizacyjnych- załącznik 2 - analiza swot- załącznik 3 - kalkulacja planowanych miesięcznych wpływów i wydatków wraz z uzasadnieniem- załącznik 4 - szczegółowa specyfikacja wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania, przeznaczanych na zakup towarów i usług, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, koszty adaptacji lokalu, pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej, zakup domeny, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem- załącznik 5 - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimisWSZYSTKIE DOKUMENTY ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE ZE SZCZEGÓLNĄ DBAŁOŚCIĄ O ASPEKTY MERYTORYCZNE ORAZ FORMALNE. MASZ PEWNOŚĆ ŻE PRZY ICH TWORZENIU ZWRACALIŚMY SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA ICH ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI URZĘDU ORAZ ZAPISAMI REGULAMINU.DOKUMENTACJA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA W SPOSÓB KTÓRY MAKSYMALIZUJE SZANSE WNIOSKODAWCY NA POZYSKANIE DOTACJI.