6krokow.pl - Biznesplany

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy

<span>Gotowy biznesplan:<br></span><span> Usługi instalatorskie

Gotowy biznesplan:
Usługi instalatorskie

Gotowe biznesplany - partner
Cena: 49 zł
Przeznaczenie: PRZEZNACZENIE DOKUMENTÓW: URZĄD PRACY
Zawartość: ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA: Wniosek (8 stron, ok   2600 wyrazów) oraz Biznesplan (11 stron, ok   2800 wyrazów)
PKD główne: 43.21.Z
Warianty:
Standard Premium
Biznesplan w formacie Adobe (.pdf) Biznesplan w formacie Adobe (.pdf)
Brak edytowalnych plików biznesplanu w Word (.doc i .docx) Edytowalne pliki biznesplanu w Word (.doc i .docx)
Brak edytowalnych tabel zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx) Edytowalne tabele zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx)
- Jednorazowe Konsultacje mailowe dotyczące aplikowania o środki

Jeśli planujesz świadczyć usługi instalatorskie  to ten wniosek pomoże Ci w przygotowaniu własnych dokumentów. Proponujemy wniosek do Urzędu Pracy w Pajęcznie.

Co zawiera biznesplan:

USŁUGI INSTALATORSKIE

JEŻELI PLANUJESZ ŚWIADCZYĆ USŁUGI INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ,TEN DOKUMENT UŁATWI CI PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH O ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI. Wniosek będzie nieocenioną pomocą dla wszystkich osób które chcą świadczyć usługi instalacji elektrycznych. Ze względu na obszerność dokumentacji, będzie ona umożliwiała przygotowanie własnych dokumentów. Oferujemy kompletną dokumentację do Urzędu Pracy w Pajęcznie.Działalność będzie polegała na świadczeniu usługi kompleksowego wykonywania instalacji elektrycznych oraz naprawy i modernizacji instalacji istniejących. Kontakt z klientem będzie odbywał się poprzez telefon oraz Internet. Dodatkowo będą wykonywane inne usługi monterskie w tym usługi wykonywania instalacji fotowoltaicznych. Usługi będą świadczone na obszarze powiatu pajęczańskiego i obszarze gminy Kleszczów. Siedziba firmy będzie znajdowała się w miejscu zamieszkania.  Oferta będzie skierowana zarówno do osób prywatnych jak i firm. Usługi będą świadczone początku prowadzenia działalności w następujących godzinach: poniedziałek-piątek – od 7.00 do 19.00, soboty – od 8.00 do 15.00. Dodatkowo w przypadku nagłych awarii lub pilnych potrzeb usługi będą dostępne dla klientów  24/7. W skład oferty wchodzą następujące dokumenty:- Wniosek (8 stron, ok   2600 wyrazów)- Biznesplan (11 stron, ok   2800 wyrazów) Dokumenty zawierają m.in.:
 1. WNIOSEK:
 • dane wnioskodawcy
 • Opis planowanego przedsięwzięcia
 • Kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej jakie zostaną poniesione od dnia zawarcia umowy oraz źródła ich finansowania
 • Posiadane maszyny, urządzenia, sprzęt, wyposażenie
 • Szczegółowa specyfikacja wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania
 • Dane dotyczące lokalizacji planowanego przedsięwzięcia
 • Określenie konkurencji dla planowanej działalności gospodarczej
 • Znaczenie lokalizacji podejmowanej działalności
 • Firmy prowadzące podobną działalność będące konkurencją w najbliższej okolicy, w kraju
 • Sposoby na konkurowanie z istniejącymi podmiotami
  1. BIZNESPLAN:
 • dane osobowe wnioskodawcy
 • opis planowanej działalności
 • analiza otoczenia w jakim firma będzie działać
 • analiza swot
 • analiza finansowa przedsięwzięcia
 • przewidywany miesięczny przychód
 • przewidywane efekty ekonomiczne przedsięwzięcia.
 • opis planowanych zakupów w ramach wnioskowanych środków
 • potencjalne ryzyka, które mogą przyczynić się do upadku planowanej działalności wraz z propozycją działań zaradczych
 • reklama i promocja
 •  WSZYSTKIE DOKUMENTY ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE ZE SZCZEGÓLNĄ DBAŁOŚCIĄ O ASPEKTY MERYTORYCZNE ORAZ FORMALNE. MASZ PEWNOŚĆ ŻE PRZY ICH TWORZENIU ZWRACALIŚMY SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA ICH ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI URZĘDU ORAZ  Z ZAPISAMI REGULAMINU.DOKUMENTACJA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA W SPOSÓB, KTÓRY MAKSYMALIZUJE SZANSE WNIOSKODAWCY NA POZYSKANIE DOTACJI.