6krokow.pl - Biznesplany

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy

<span>Gotowy biznesplan:<br></span><span> Montaż stolarki budowlanej / usługi budowlanej

Gotowy biznesplan:
Montaż stolarki budowlanej / usługi budowlanej

Gotowe biznesplany - partner
Cena: 49 zł
Przeznaczenie: PRZEZNACZENIE DOKUMENTÓW: URZĄD PRACY
Zawartość: ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA: Wniosek (13 stron, ok   3500 wyrazów) oraz Biznesplan (11 stron, ok   2200 wyrazów)
PKD główne: 43.31.Z
Warianty:
Standard Premium
Biznesplan w formacie Adobe (.pdf) Biznesplan w formacie Adobe (.pdf)
Brak edytowalnych plików biznesplanu w Word (.doc i .docx) Edytowalne pliki biznesplanu w Word (.doc i .docx)
Brak edytowalnych tabel zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx) Edytowalne tabele zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx)
- Jednorazowe Konsultacje mailowe dotyczące aplikowania o środki

Planujesz otwarcie firmy zajmującej się usługami montażem stolarki budowlanej? Ten  wniosek oraz biznesplan pozwolą Ci z łatwością skompletować dokumenty na otworzenie Twojej działalności gospodarczej. Proponujemy dokumenty do Urzędu Pracy w Żywcu.

Co zawiera biznesplan:

MONTAŻ STOLARKI BUDOWLANEJ / USŁUGI BUDOWLANEJ

JEŻELI PLANUJESZ ŚWIADCZYĆ USŁUGI MONTAŻU STOLARKI BUDOWLANEJ ORAZ USŁUG BUDOWLANYCH ,TEN DOKUMENT UŁATWI CI PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH O ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI. Wniosek będzie nieocenioną pomocą dla wszystkich osób które chcą świadczyć usługi montażu stolarki oraz prace budowlane. Ze względu na obszerność dokumentacji, będzie ona umożliwiała przygotowanie własnych dokumentów. Oferujemy kompletną dokumentację do Urzędu Pracy w Żywcu.Działalność będzie polegała na świadczeniu usługi budowlane, w głównej mierze montaż stolarki budowlanej.  W ramach prowadzonej działalności będą wykonywane wszystkie rodzaje montażu stolarki budowlanej. Główne rodzaje usług to m.in.: montaż okien, drzwi wewnętrznych, drzwi zewnętrznych. Głownie praca będzie odbywała się na materiale dostarczanym przez klienta.  W skład oferty wchodzą następujące dokumenty:- Wniosek (13 stron, ok   3500 wyrazów)- Biznesplan (11 stron, ok   2200 wyrazów)  Dokumenty zawierają m.in.:
 1. WNIOSEK:
 • informacje o wnioskodawcy
 • opis projektowanego przedsięwzięcia
 • analiza rynku ( odbiorcy, konkurencja, dostawcy)
 • analiza swot wraz ze wskazaniem potencjalnego ryzyka, które może przyczynić się do upadku planowanej działalności gospodarczej
 • opis planowanych działań zaradczych w przypadku trudności w realizacji planowanego przedsięwzięcia.
 • sposób promocji i reklamy - planowana metoda wejścia na rynek
 • motywy podejmowania działalności gospodarczej
 • kalkulacja kosztów
 • specyfikacja wydatków w ramach wnioskowanych środków na podjęcie działalności gospodarczej
 • przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy jej prowadzenia
  1. BIZNESPLAN
 • Streszczenie projektu przedsięwzięcia.
 • Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa
 • Cele działalności gospodarczej
 • Zasoby firmy
 • Plan strategiczny projektu.
 • Analiza strategiczna metodą SWOT.
 • Wybór i wdrożenie strategii.
 • Plan techniczny
 • Kwestie techniczne
 • Prognoza kształtowania się popytu – analiza rynku.
 • Opis i analiza rynku zbytu.
 • Plan działań marketingowych.
 • Plan organizacyjny
 •   WSZYSTKIE DOKUMENTY ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE ZE SZCZEGÓLNĄ DBAŁOŚCIĄ O ASPEKTY MERYTORYCZNE ORAZ FORMALNE. MASZ PEWNOŚĆ ŻE PRZY ICH TWORZENIU ZWRACALIŚMY SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA ICH ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI URZĘDU ORAZ  Z ZAPISAMI REGULAMINU.DOKUMENTACJA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA W SPOSÓB, KTÓRY MAKSYMALIZUJE SZANSE WNIOSKODAWCY NA POZYSKANIE DOTACJI.