6krokow.pl - Biznesplany

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy

<span>Gotowy biznesplan:<br></span><span> Usługi elektryczne, instalacyjne i monterskie

Gotowy biznesplan:
Usługi elektryczne, instalacyjne i monterskie

Gotowe biznesplany - partner
Cena: 49 zł
Przeznaczenie: PRZEZNACZENIE DOKUMENTÓW: URZĄD PRACY
Zawartość: ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA: Wniosek (9  stron, ok   2600 wyrazów) oraz Biznesplan (16 stron, ok   5000 wyrazów)
PKD główne: 43.21.Z
Warianty:
Standard Premium
Biznesplan w formacie Adobe (.pdf) Biznesplan w formacie Adobe (.pdf)
Brak edytowalnych plików biznesplanu w Word (.doc i .docx) Edytowalne pliki biznesplanu w Word (.doc i .docx)
Brak edytowalnych tabel zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx) Edytowalne tabele zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx)
- Jednorazowe Konsultacje mailowe dotyczące aplikowania o środki

Planujesz otwarcie firmy świadczącej usługi z zakresu instalacji elektrycznych? Ten  wniosek oraz biznesplan pozwolą Ci z łatwością skompletować dokumenty na otworzenie Twojej działalności gospodarczej. Proponujemy dokumenty do Urzędu Pracy w Tychach.

Co zawiera biznesplan:

USŁUGI ELEKTRYCZNE, INSTALACYJNE I MONTERSKIE

JEŻELI PLANUJESZ ŚWIADCZYĆ USŁUGI Z ZAKRESU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH,TEN DOKUMENT UŁATWI CI PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH O ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI. Wniosek oraz biznsplan będzie nieocenioną pomocą dla wszystkich osób które chcą świadczyć usługi usługi z zakresu instalacji elektrycznych. Ze względu na obszerność dokumentacji, będzie ona umożliwiała przygotowanie własnych dokumentów. Oferujemy kompletną dokumentację do Urzędu Pracy w Tychach.Działalność będzie świadczyła usługi elektryczne, w głównej mierze będzie to firma świadcząca usługi z zakresu instalacji elektrycznych (w tym też instalacje niskoprądową tj, monitoring, alarmy, kontrole dostępu). Przede wszystkim firma będzie zajmowała się remontami i montażem instalacji elektrycznych w mieszkaniach, w szczególności w kompleksowym wykonywaniu instalacji elektrycznych. Główne rodzaje usług to m.in.: montaż instalacji; remonty, konserwacje oraz modernizacje instalacji elektrycznych; budowa i montaż rozdzielnic elektrycznych, przenoszenie liczników; instalacje odgromowe, uziemiające, przeciwprzepięciowe; montaż osprzętu elektrycznego (gniazdka, łączniki, lampy, itd.); pomiary. Wszystkie usługi muszą być świadczone u klienta. W skład oferty wchodzą następujące dokumenty:- Wniosek (9  stron, ok   2600 wyrazów)- Biznesplan (16 stron, ok   5000 wyrazów) Dokumenty zawierają m.in.:
 1. WNIOSEK:
 • dane osobowe
 • kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania.
 • rodzaj zamierzonej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej (symbol podklasy pkd z opisem)
 • krótki opis planowanej działalności gospodarczej
 • działania podjęte na rzecz uruchomienia działalności gospodarczej
 • dane dotyczące rynku i konkurencji
 • dostawcy
 • odbiorcy
 • reklama
 • opis konkurencji
 • przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej
 • szczegółowa specyfikacja wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania działalności gospodarczej
  1. BIZNESPLAN
 • opis planowanego przedsięwzięcia
 • charakterystyka planowanej działalności gospodarczej i rynku konkurencji
 • szczegółowy opis proponowanego przedsięwzięcia
 • cele i motywy podjęcia działalności gospodarczej
 • analiza rynku, na którym firma zamierza działać oraz konkurencyjność oferowanego produktu, usługi, towaru
 • planowany kierunek rozwoju firmy
 • analiza rynku konkurencji
 • opis działań marketingowych
 • potencjalni dostawcy
 • potencjalni odbiorcy
 • popyt na produkt / usługę będzie podlegał sezonowym zmianom?
 • analiza swot
 • analiza potencjalnych ryzyk, które mogą przyczynić się do upadku
 • planowanej działalności gospodarczej wraz z propozycją działań zaradczych
 •  WSZYSTKIE DOKUMENTY ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE ZE SZCZEGÓLNĄ DBAŁOŚCIĄ O ASPEKTY MERYTORYCZNE ORAZ FORMALNE. MASZ PEWNOŚĆ ŻE PRZY ICH TWORZENIU ZWRACALIŚMY SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA ICH ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI URZĘDU ORAZ  Z ZAPISAMI REGULAMINU.DOKUMENTACJA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA W SPOSÓB, KTÓRY MAKSYMALIZUJE SZANSE WNIOSKODAWCY NA POZYSKANIE DOTACJI.