6krokow.pl - Biznesplany
Twoje pierwsze kroki w biznesie
Czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy
Gotowy, przykładowy biznesplan: PIZZERIA

Gotowy, przykładowy biznesplan:
PIZZERIA

Gotowe biznesplany - partner
Cena: 49 zł
PKD główne: 56.10.A
Warianty:
Standard Premium
Edytowalne pliki zgodne z opisem produktu (w popularnych formatach: .doc / .docx / .pdf / .xlsx) Edytowalne pliki zgodne z opisem produktu (w popularnych formatach: .doc / .docx / .pdf / .xlsx)
- Kurs internetowy: Pozyskiwanie dotacji z Urzędu Pracy / Przygotowywanie Biznesplanu (Więcej o kursie znajdziesz tutaj)

Informacje na temat biznesplanu:

Pizza jest obecnie najpopularniejszym fast foodem na świecie. W małych i dużych miastach można zauważyć lokale niemal na każdym rogu. Nie jest to jednak przeszkodą w otwarciu nowego biznesu, jeżeli dysponujesz oryginalnym pomysłem na jego prowadzenie.


Chcesz prowadzić własny lokal gastronomiczny jakim jest pizzeria? Pomoże Ci w tym gotowy biznesplan dostępny na naszej stronie internetowej. Dzięki niemu sporządzisz dokumentację konieczną w wypadku wnioskowania o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności.

Co zawiera biznesplan

W ramach biznesplanu, który Ci oferujemy, zyskujesz dokładnie sporządzoną dokumentację, która pozwala uporządkować strategię rozwoju Twojej firmy. W pakiecie otrzymujesz m.in. kompleksową analizę marketingową, zestawienie przewidywanych wydatków oraz wskaźnik rentowności sprzedaży.

Lokal gastronomiczny opisany w przykładowym biznesplanie będzie serwować dania sporządzone tylko i wyłącznie z naturalnych oraz ekologicznych składników. Memu działalności nie będzie stałe. Oferta będzie ulegać zmianie wraz z porą roku, wówczas serwowane posiłki będą bazować na sezonowych produktach.

Biznesplan składa się z następujących dokumentów:

 • informacje dotyczące podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy,
 • informacje dotyczące zasobów lub kwalifikacji posiadanych przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy niezbędnych ze względu na przedmiot operacji, którą zamierza realizować,
 • potencjał, wykształcenie i doświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy,
 • posiadane zasoby, które będą wykorzystane do prowadzonej działalność gospodarczej,
 • stan przygotowań do podjęcia/rozwijania działalności gospodarczej i jej wykonywania,
 • wskazanie celów pośrednich i końcowych, w tym zakładanego ilościowego i wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług,
 • cele pośrednie i końcowe operacji oraz motywy realizacji operacji.
 • zakładany ilościowy i wartościowy poziom sprzedaży produktów/usług/towarów,
 • opis wyjściowej sytuacji ekonomicznej podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy,
 • opis planowanej operacji - ogólne informacje o planowanej działalności gospodarczej,
 • analiza marketingowa,
 • oferta - charakterystyka produktu/usługi/towaru,
 • klienci,
 • rynek,
 • dystrybucja i promocja,
 • konkurencja na rynku,
 • analiza silnych i słabych stron działalności, jej zagrożeń i możliwości (SWOT),
 • analiza ryzyka związanego z działalnością i rozwiązań alternatywnych,
 • planowany zakres działań niezbędnych do osiągnięcia celów pośrednich i końcowych,
 • etapy realizacji operacji,
 • źródła finansowania operacji,
 • zakres rzeczowo-finansowy operacji,
 • zestawienie przewidywanych wydatków niezbędnych do realizacji operacji,
 • wskazanie planowanych do utworzenia miejsc pracy,
 • projekcja finansowa dla operacji,
 • prognoza poziomu cen i wielkości sprzedaży,
 • rachunek zysków i strat,
 • zaktualizowana wartość netto,
 • wskaźnik rentowności sprzedaży.

Biznesplan został opracowany na potrzeby wniosku do Urzędu Pracy w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich LGD. Możesz go wykorzystać na własne potrzeby i złożyć w innym urzędzie na terenie całej Polski.

Dokumenty przygotowaliśmy w sposób staranny, biorąc pod uwagę wszelkie aspekty merytoryczne i formalne. Są one zgodne z wymaganiami urzędu i sporządzone w taki sposób, aby zwiększyć Twoje szanse na uzyskanie dotacji.

Pisanie gotowych biznesplanów

Zobacz także inne biznesplany:

Przydatne linki: