6krokow.pl - Biznesplany

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy

<span>Gotowy biznesplan:<br></span><span> Pizzeria

Gotowy biznesplan:
Pizzeria

Gotowe biznesplany - partner
Cena: 49 zł
Przeznaczenie: PRZEZNACZENIE DOKUMENTÓW:  PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH LGD
Zawartość: ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA: Wniosek (31 stron, ok   7600 wyrazów)
PKD główne: 56.10.A
Warianty:
Standard Premium
Biznesplan w formacie Adobe (.pdf) Biznesplan w formacie Adobe (.pdf)
Brak edytowalnych plików biznesplanu w Word (.doc i .docx) Edytowalne pliki biznesplanu w Word (.doc i .docx)
Brak edytowalnych tabel zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx) Edytowalne tabele zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx)
- Jednorazowe Konsultacje mailowe dotyczące aplikowania o środki

Planujesz otwarcie Pizzeri?  Te dokumenty pomogą Ci w stworzeniu własnego wniosku aplikacyjnego o środki na rozpoczęcie własnej działalności. Proponujemy dokumenty do Programu rozwoju obszarów wiejskich LGD.

Co zawiera biznesplan:

PIZZERIA

JEŻELI PLANUJESZ OTWARCIE PIZZERI ,TEN DOKUMENT UŁATWI CI PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH O ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI. Wniosek będzie nieocenioną pomocą dla wszystkich osób które chcą otworzyć własny lokal z pizza. Ze względu na obszerność dokumentacji, będzie ona umożliwiała przygotowanie własnych dokumentów. Oferujemy kompletną dokumentację do Programu rozwoju obszarów wiejskich LGD.Działalność będzie polegała na prowadzeniu lokalu gastronomicznego. Będzie to pizzeria. Oferowane produkty będą bazować na naturalnych i ekologicznych składnikach. Menu będzie zmieniało się w zależności od pory roku, bazujące na sezonowych produktach. W skład oferty wchodzą następujące dokumenty:- Wniosek (31 stron, ok   7600 wyrazów) Dokumenty zawierają m.in.:
 1. WNIOSEK:
 • Informacje dotyczące podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy
 • Informacje dotyczące zasobów lub kwalifikacji posiadanych przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy niezbędnych ze względu na przedmiot operacji, którą zamierza realizować
 • Potencjał, wykształcenie i doświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy
 • Posiadane zasoby, które będą wykorzystane do prowadzonej działalność gospodarczej
 • Stan przygotowań do podjęcia/rozwijania działalności gospodarczej i jej wykonywania
 • Wskazanie celów pośrednich i końcowych, w tym zakładanego ilościowego i wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług
 • Cele pośrednie i końcowe operacji oraz motywy realizacji operacji
 • Zakładany ilościowy i wartościowy poziom sprzedaży produktów / usług / towarów
 • Opis wyjściowej sytuacji ekonomicznej podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy
 • Opis planowanej operacji – ogólne informacje o planowanej działalności gospodarczej
 • Analiza marketingowa
 • Oferta – charakterystyka produktu / usługi / towaru
 • Klienci
 • Rynek
 • Dystrybucja i promocja
 • Konkurencja na rynku
 • Analiza silnych i słabych stron działalności, jej zagrożeń i możliwości (SWOT)
 • Analiza SWOT
 • Analiza ryzyk związanych z działalnością i rozwiązań alternatywnych
 • Planowany zakres działań niezbędnych do osiągnięcia celów pośrednich i końcowych
 • Etapy realizacji operacji
 • Źródła finansowania operacji
 • Zakres rzeczowo-finansowy operacji
 • Zestawienie przewidywanych wydatków niezbędnych do realizacji operacji.
 • Wskazanie planowanych do utworzenia miejsc pracy.
 • Projekcja finansowa dla operacji
 • Prognoza poziomu cen i wielkości sprzedaży
 • Rachunek zysków i strat
 • Zaktualizowana wartość netto
 • Wskaźnik rentowności sprzedaży
 •  WSZYSTKIE DOKUMENTY ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE ZE SZCZEGÓLNĄ DBAŁOŚCIĄ O ASPEKTY MERYTORYCZNE ORAZ FORMALNE. MASZ PEWNOŚĆ ŻE PRZY ICH TWORZENIU ZWRACALIŚMY SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA ICH ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI URZĘDU ORAZ  Z ZAPISAMI REGULAMINU.DOKUMENTACJA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA W SPOSÓB, KTÓRY MAKSYMALIZUJE SZANSE WNIOSKODAWCY NA POZYSKANIE DOTACJI.