6krokow.pl - Biznesplany

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy

<span>Gotowy biznesplan:<br></span><span> Pracownia hafciarska + wypożyczalnia rowerów

Gotowy biznesplan:
Pracownia hafciarska + wypożyczalnia rowerów

Gotowe biznesplany - partner
Cena: 49 zł
Przeznaczenie: PRZEZNACZENIE DOKUMENTÓW: PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
Zawartość: ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA: Wniosek (32 stron, ok   7700 wyrazów)
PKD główne: 13.30.Z, 77.21.Z
Warianty:
Standard Premium
Biznesplan w formacie Adobe (.pdf) Biznesplan w formacie Adobe (.pdf)
Brak edytowalnych plików biznesplanu w Word (.doc i .docx) Edytowalne pliki biznesplanu w Word (.doc i .docx)
Brak edytowalnych tabel zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx) Edytowalne tabele zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx)
- Jednorazowe Konsultacje mailowe dotyczące aplikowania o środki

Jeśli planujesz świadczyć usługi hafciarskie i jednocześnie wypożyczalni rowerów, to ten wniosek pomoże Ci w przygotowaniu własnych dokumentów. Proponujemy wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich LGD.

Co zawiera biznesplan:

PRACOWNIA HAFCIARSKA + WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW

JEŻELI PLANUJESZ ŚWIADCZYĆ USŁUGI HAFCIARSKIE WRAZ Z WYPOŻYCZALNIĄ ROWERÓW ,TEN DOKUMENT UŁATWI CI PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH O ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI. Wniosek będzie nieocenioną pomocą dla wszystkich osób które chcą świadczyć usługi hafciarskie połączone z wypożyczalnią rowerów. Ze względu na obszerność dokumentacji, będzie ona umożliwiała przygotowanie własnych dokumentów. Oferujemy kompletną dokumentację do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich LGD.Działalność będzie polegała na świadczeniu usług haftu komputerowego -pracowni hafciarskiej. Dodatkowo będzie prowadzona działalność wypożyczalni rowerów – wraz z ofertą sprzedaży koszy piknikowych. Wykonywanie usług oraz sprzedaż produktów będzie prowadzone w lokalu, dodatkowo sprzedaż będzie prowadzona przez internet. Do prowadzenia działalności zostanie przygotowane w siedzibie firmy 1 stanowisko pracy składające się z maszyny hafciarskiej, regałów, biurka, komputera. Sprzedaż będzie prowadzona na terenie całego powiatu (przede wszystkim obszar LGD), będzie to działanie na rynku lokalnym. W przypadku dużych zleceń będę działać na terenie całego województwa oraz kraju. Kontakt z klientem będzie odbywał się osobiście.  Sprzedaż będzie odbywała się głównie poprzez sklep oraz dodatkowo portale ogłoszeniowe i aukcyjne. W skład oferty wchodzą następujące dokumenty:- Wniosek (32 stron, ok   7700 wyrazów) Dokumenty zawierają m.in.:
 1. WNIOSEK:
 • Informacje dotyczące podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy
 • Informacje dotyczące zasobów lub kwalifikacji posiadanych przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy niezbędnych ze względu na przedmiot operacji, którą zamierza realizować
 • Potencjał, wykształcenie i doświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy (dot. operacji w zakresie rozwijania działalności gospodarczej)
 • Posiadane zasoby, które będą wykorzystane do prowadzonej działalność gospodarczej
 • Stan przygotowań do podjęcia/rozwijania działalności gospodarczej i jej wykonywania
 • Wskazanie celów pośrednich i końcowych, w tym zakładanego ilościowego i wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług
 • Cele pośrednie i końcowe operacji oraz motywy realizacji operacji
 • Zakładany ilościowy i wartościowy poziom sprzedaży produktów / usług / towarów
 • Opis wyjściowej sytuacji ekonomicznej podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy
 • Opis planowanej operacji – ogólne informacje o planowanej działalności gospodarczej
 • Analiza marketingowa
 • Oferta – charakterystyka produktu / usługi / towaru
 • Klienci
 • Rynek
 • Dystrybucja i promocja
 • Konkurencja na rynku
 • Analiza silnych i słabych stron działalności, jej zagrożeń i możliwości (SWOT)
 • Analiza SWOT
 • Analiza ryzyk związanych z działalnością i rozwiązań alternatywnych Planowany zakres działań niezbędnych do osiągnięcia celów pośrednich i końcowych
 • Etapy realizacji operacji
 • Źródła finansowania operacji
 • Zakres rzeczowo-finansowy operacji
 • Zestawienie przewidywanych wydatków niezbędnych do realizacji operacjiplanowanych do utworzenia miejsc pracy.
 • Projekcja finansowa dla operacji
 • Prognoza poziomu cen i wielkości sprzedaży
 • Rachunek zysków i strat
 • Zaktualizowana wartość netto
 • Wskaźnik rentowności sprzedaży
 •  WSZYSTKIE DOKUMENTY ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE ZE SZCZEGÓLNĄ DBAŁOŚCIĄ O ASPEKTY MERYTORYCZNE ORAZ FORMALNE. MASZ PEWNOŚĆ ŻE PRZY ICH TWORZENIU ZWRACALIŚMY SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA ICH ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI URZĘDU ORAZ  Z ZAPISAMI REGULAMINU.DOKUMENTACJA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA W SPOSÓB, KTÓRY MAKSYMALIZUJE SZANSE WNIOSKODAWCY NA POZYSKANIE DOTACJI.