Gotowy, przykładowy biznesplan: PSYCHOLOG DIETETYK

Gotowy, przykładowy biznesplan:
PSYCHOLOG DIETETYK

Gotowe biznesplany - partner
Cena: 69,00 zł
PKD główne: 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację,
86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
Warianty:
Standard Premium
Edytowalne pliki zgodne z opisem produktu (w popularnych formatach: .doc / .docx / .pdf / .xlsx) Edytowalne pliki zgodne z opisem produktu (w popularnych formatach: .doc / .docx / .pdf / .xlsx)
- Kurs internetowy: Pozyskiwanie dotacji z Urzędu Pracy / Przygotowywanie Biznesplanu (Więcej o kursie znajdziesz tutaj)

Informacje na temat biznesplanu

PSYCHOLOG DIETETYK

JEŻELI PLANUJESZ ŚWIADCZYĆ USŁUGI PSYCHOLOGICZNO-DIETETYCZNE, TEN BIZNESPLAN UŁATWI CI PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH O ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI.Biznesplan będzie nieocenioną pomocą dla wszystkich osób które chcą rozpocząć działalność oferującą wsparcie psychologiczno-dietetyczne a dodatkowo zajęcia nauki pływania.  Ze względu na obszerność biznesplanu, będzie on umożliwiał przygotowanie własnych dokumentów.Oferujemy kompletny biznesplan do Urzędu Pracy w Legionowie.Wniosek został stworzony na potrzeby świadczenia usług z zakresu wsparcia psychologicznego i dietetycznego dzieci i dorosłych. Działalność opierać się będzie na usługach psychologiczno-dietetycznych. Oferta obejmować będzie usługi w domu klienta lub w gabinecie.  Usługi będą oferowane zarówno dla klientów instytucjonalnych (placówek oświatowych, wychowawczych, przedszkoli, szkół, centrów rehabilitacji) oraz osób prywatnych. Uzupełnieniem oferty będą zajęcia nauki pływania. W skład oferty wchodzą następujące dokumenty:- Wniosek (22 stron, około  6600 wyrazów)- Biznesplan (10 stron, około  4 000 wyrazów)- Formularz DEMINIMIS Dokumenty zawierają:1.WNIOSEK
 • Dane dotyczące wnioskodawcy
 • Wstępna informacja o przygotowaniu planowanego przedsięwzięcia
 • Kalkulacja kosztów i źródła ich finansowania / specyfikacja wydatków
 • Związanych z podjęciem działalności gospodarczej
 • Uzasadnienie konieczności poniesienia zakupów
 • Analiza finansowa przedsięwzięcia
 • Przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej
  1. BIZNESPLAN
 • Informacje o wnioskodawcy
 • Doświadczenie zawodowe związane z planowanym przedsięwzięciem
 • Doświadczenie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej na własny rachunek
 • Zainteresowania i umiejętności związane z planowaną działalnością
 • Cel i rodzaj działalności
 • Uzasadnić potrzebę realizacji i cel przedsięwzięcia (wskazać motywy do rozpoczęcia działalności gospodarczej, jakie są przyczyny społeczne oraz zawodowe do otworzenia własnej firmy)
 • Opis zamierzonego przedsięwzięcia
 • Dokładny numer PKD pod jakim będzie prowadzona działalność gospodarcza
 • Opis działalności głównej i pobocznej
 • Lokalizacja przedsięwzięcia
 • Opisać miejsce lokalizacji przedsięwzięcia
 • Forma własności lokalu – własny, wynajęty, użyczony, dzierżawiony (w przypadku najmu lub dzierżawy lokalu prosimy o podanie okresu na jaki jest podpisana umowa, wysokość czynszu)
 • Stan techniczny lokalu (planowane remonty jeśli są konieczne: przewidywane terminy i koszty)
 • Powierzchnia lokalu w metrach kwadratowych (powierzchnia produkcyjna, magazynowa, handlowa, biurowa)
 • Wskazać plusy i minusy prowadzenia działalności we wskazanym miejscu / wskazać wpływ lokalizacjina możliwość pozyskania klientów (w przypadku działalności handlowej i usługowej określić usytuowania względem głównych szlaków komunikacyjnych i handlowych),
 • Ocena rynku
 • Kto będzie dostawcą twoich surowców lub towarów
 • Kto będzie korzystał z twojej produkcji, usług, sprzedaży
 • Z jakich obszarów możesz przyciągnąć klientów (główne grupy klientów, do których adresowana jest oferta)
 • Czy uważasz, że twoje przedsięwzięcie zdobędzie wystarczająco duży rynek, aby było opłacalne
 • Konkurencja
 • Czy konkurencja na twoim rynku jest duża - wymień swoich konkurentów
 • Czy takie same lub podobne przedsięwzięcia ostatnio odeszły z rynku (zbankrutowały)
 • Opisz sposób rywalizacji z firmą konkurencyjną
 • Plan wejścia na rynek
 • Jakich metod będziesz używał, aby sprzedać swoje produkty, usługi, towar
 • Jak będziesz reklamował swoją działalność
 • Czym zamierzasz konkurować (ceną, jakością)
 • Czy będziesz zatrudniał pracowników
 • Co już zrobiłeś aby rozpocząć działalność gospodarczą (np. informacje dot. przyszłej współpracyz odbiorcami usług, nawiązane kontakty, przyszłe zamówienia, odbyte szkolenia)
 • Analiza finansowa przedsięwzięcia
 • Ile pieniędzy będziesz potrzebował, aby rozpocząć działalność i jak zamierzasz je zdobyć
 • Czy i w jakim okresie działalność będzie przynosiła zysk
 • Jakie będą przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności – dołącz wypełnioną analizę finansową wg załącznika nr 3 do wniosku
 • Jak zamierzasz rozwiązać problem księgowości
 • Ryzyko
 • Jakie są potencjalne ryzyka, które mogą przyczynić się do upadku planowanej działalności
 • Wskaż propozycję działań zaradczych na wymienione ryzyka
 • Zadania prawne
 • Jaką formę prawną będzie miała twoja działalność
 • Czy będziesz potrzebował specjalnych zezwoleń
  1. Formularz DEMINIMIS
   WSZYSTKIE DOKUMENTY ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE ZE SZCZEGÓLNĄ DBAŁOŚCIĄ O ASPEKTY MERYTORYCZNE ORAZ FORMALNE. MASZ PEWNOŚĆ ŻE PRZY ICH TWORZENIU ZWRACALIŚMY SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA ICH ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI URZĘDU ORAZ  Z ZAPISAMI REGULAMINU.DOKUMENTACJA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA W SPOSÓB, KTÓRY MAKSYMALIZUJE SZANSE WNIOSKODAWCY NA POZYSKANIE DOTACJI.

  Sposób i koszt dostawy

  Koszt dostawy:
  Dostawa jest bezpłatna. Dokumenty są wysyłane w wersji elektronicznej na podany w zamówieniu adres e-mail.

  Czas dostawy:
  Jeżeli płatność została zrobiona za pośrednictwem systemu "przelewy24", wówczas zakupiony biznesplan jest przesyłany w ciągu 15 minut na wskazany adres e-mail, jeśli płatność wykonano tradycyjnym przelewem, wówczas dokumenty wysyłane są po zaksięgowaniu płatności.

  Uwaga! Jeżeli po zamówieniu nie dotarło do Ciebie zamówienie, to sprawdź katalog SPAM lub POWIADOMIENIA na Twojej skrzynce pocztowej. W przypadku dalszego braku otrzymania zamówienia prosimy o kontakt.

  Pisanie gotowych biznesplanów

  Zobacz także inne biznesplany:

  Przydatne linki: