6krokow.pl - Biznesplany

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy

<span>Gotowy biznesplan:<br></span><span> produkcja i montaż mebli na zamówienie

Gotowy biznesplan:
produkcja i montaż mebli na zamówienie

Gotowe biznesplany - partner
Cena: 69 zł
Przeznaczenie: PRZEZNACZENIE DOKUMENTÓW: URZĄD PRACY
Zawartość: ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA: WNIOSEK DO URZĘDU PRACY, ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU
PKD główne: 43.32.Z
Warianty:
Standard Premium
Biznesplan w formacie Adobe (.pdf) Biznesplan w formacie Adobe (.pdf)
Brak edytowalnych plików biznesplanu w Word (.doc i .docx) Edytowalne pliki biznesplanu w Word (.doc i .docx)
Brak edytowalnych tabel zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx) Edytowalne tabele zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx)
- Jednorazowe Konsultacje mailowe dotyczące aplikowania o środki

Chcesz zajmować się produkcją i montażem mebli na zamówienie? Nasz wniosek pomoże Ci w wypełnianiu dokumentacji na rozpoczęcie własnej działalności. Oferujemy dokumenty do Urzędu Pracy w Warszawie.

Co zawiera biznesplan:

Nie wiesz jak napisać biznesplan produkcja i montaż mebli na zamówienie ?

Na naszej stronie znajdziesz przykład gotowego biznesplanu w formacie doc i pdf do wglądu i złożenia w urzędzie pracy.Idealna pomoc dla osoby, która ma taki wniosek do złożenia. Przykładowy i wypełniony wniosek jest dużym ułatwieniem i pomocą w procesie tworzenia wniosku na własne potrzeby. Wniosek biznesplanu krok po kroku napisany przez specjalistę.Napisz profesjonalny biznesplan sam, dzięki gotowemu wzorowi który możesz pobrać z naszej  strony.

Biznesplan produkcja i montaż mebli na zamówienie, jak go napisać i od czego zacząć?

Poniżej  znajdziesz informacje dotyczące co zawierają pliki pdf i doc.

SPIS TREŚCI:1. Opis planowanej działalności gospodarczej.2. Lokalizacja działalności.3. Zestawienie wydatków.4. Posiadane doświadczenie.5. Korzyści dla lokalnego rynku.6. Szanse powodzenia działalności.

Zawartość merytoryczna:

INFORMACJA O WNIOSKODAWCYOPIS PROJEKTOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA- Cel i opis działalności gospodarczej- Należy opisać co motywuje Pana(ią) do rozpoczęcia działalności,jakie są przyczyny społeczne, zawodowe do otworzenia własnego przedsiębiorstwa.-Należy uzasadnić potrzebę realizacji i cel planowanego przedsięwzięcia.- Czy posiada Pan(i) plany rozwoju planowanej działalności gospodarczej?Jeśli tak należy opisać jakie?- Opis działalności głównej i pobocznej.- Co wpłynęło na podjęcie decyzji o założeniu przedsiębiorstwa o tym profilu?– (należy podać źródło pomysłu).-Należy uzasadnić wybór planowanej działalności gospodarczej, szanse powodzeniai utrzymania się na rynku w oparciu o dane liczbowe,statystyczne,analizy,opracowania,artykuły- Należy opisać branżę związaną z rodzajem planowanej działalności - podać konkretne dane liczbowe oraz ich źródła.- Należy podać trzy przedsiębiorstwa, które mogą stanowić konkurencję - można przedstawić w formie tabelarycznej.- Należy wskazać różnice pomiędzy planowaną działalnością, a istniejącą konkurencją.- Klient planowanego przedsięwzięciaJakie są główne grupy klientów, do których adresowana jest oferta?Charakterystyka potencjalnych klientów.Należy uzasadnić popyt w głównych grupach klientów.Należy wskazać sposób pozyskania klientaNależy opisać metody utrzymania klientów.Lokalizacja planowanej działalności gospodarczejSposób zarządzania planowaną działalnością gospodarcząNależy opisać sposób zarządzania przedsiębiorstwem.Czy planowane jest zatrudnienie pracowników?Należy podać dostawców surowców, materiałów, towarów, usługNależy uzasadnić potrzebę współpracy z firmami zewnętrznymiDziałania organizacyjne, reklamowe, promocyjne- załącznik nr 1Analiza SWOT- załącznik nr 2Kalkulacja planowanych miesięcznych wpływów i wydatków oraz uzasadnienie- załącznik nr 3Szczegółowa specyfikacja wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania- załącznik nr 4Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – załącznik nr 5Następujące dokumenty:- wniosek do urzędu pracy (25 stron)- załączniki do wniosku (5)