6krokow.pl - Biznesplany

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy

<span>Gotowy biznesplan:<br></span><span> Produkcja noży

Gotowy biznesplan:
Produkcja noży

Gotowe biznesplany - partner
Cena: 39 zł
Przeznaczenie: PRZEZNACZENIE DOKUMENTÓW: URZĄD PRACY
Zawartość: ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA: Wniosek (23 stron, ok   4700 wyrazów)
PKD główne: 25.71.Z
Warianty:
Standard Premium
Biznesplan w formacie Adobe (.pdf) Biznesplan w formacie Adobe (.pdf)
Brak edytowalnych plików biznesplanu w Word (.doc i .docx) Edytowalne pliki biznesplanu w Word (.doc i .docx)
Brak edytowalnych tabel zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx) Edytowalne tabele zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx)
- Jednorazowe Konsultacje mailowe dotyczące aplikowania o środki

Jeśli chcesz produkować noże to ten wniosek pozwoli Ci z łatwością skompletować dokumenty na otworzenie Twojej działalności gospodarczej. Proponujemy dokumenty do Urzędu Pracy w Żywcu.

Co zawiera biznesplan:

PRODUKCJA NOŻY

JEŻELI PLANUJESZ PRODUKOWAĆ NOŻE, TEN DOKUMENT UŁATWI CI PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH O ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI. Wniosek będzie nieocenioną pomocą dla wszystkich osób które chcą rozpocząć produkcję noży. Ze względu na obszerność dokumentacji, będzie ona umożliwiała przygotowanie własnych dokumentów. Oferujemy kompletną dokumentację do Urzędu Pracy w Żywcu.Działalność ta będzie miała charakter wytwórczy. Będzie to produkcja noży i broni białej. Produkcja będzie odbywała się we własnym lokalu. Odbiorcami moich wyrobów będą głównie osoby fizyczne. Sprzedaż będzie odbywała się stacjonarnie oraz przez internet. W skład oferty wchodzą następujące dokumenty:- Wniosek (23 stron, ok   4700 wyrazów)  Dokumenty zawierają m.in.:
 • WNIOSEK:
 • informacje o wnioskodawcy
 • opis projektowanego przedsięwzięcia
 • wskazanie działań podjętych na rzecz rozpoczęcia działalności gospodarczej
 • analiza rynku ( odbiorców, konkurencji, dostawców)
 • analiza swot
 • sposób promocji i reklamy - planowana metoda wejścia na rynek
 • motywy podejmowania działalności gospodarczej
 • kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania
 • specyfikacja wydatków w ramach wnioskowanych środków na podjęcie działalności gospodarczej
 • przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej /w skali miesiąca i roku/
 •   WSZYSTKIE DOKUMENTY ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE ZE SZCZEGÓLNĄ DBAŁOŚCIĄ O ASPEKTY MERYTORYCZNE ORAZ FORMALNE. MASZ PEWNOŚĆ ŻE PRZY ICH TWORZENIU ZWRACALIŚMY SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA ICH ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI URZĘDU ORAZ  Z ZAPISAMI REGULAMINU.DOKUMENTACJA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA W SPOSÓB, KTÓRY MAKSYMALIZUJE SZANSE WNIOSKODAWCY NA POZYSKANIE DOTACJI.