6krokow.pl - Biznesplany

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy

<span>Gotowy biznesplan:<br></span><span> Projektowanie, tworzenie oraz administracja stron internetowych

Gotowy biznesplan:
Projektowanie, tworzenie oraz administracja stron internetowych

Gotowe biznesplany - partner
Cena: 49 zł
Przeznaczenie: PRZEZNACZENIE DOKUMENTÓW: URZĄD PRACY
Zawartość: ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA: Wniosek  (18 stron, ok   5500 wyrazów)
PKD główne: 62.01.Z
Warianty:
Standard Premium
Biznesplan w formacie Adobe (.pdf) Biznesplan w formacie Adobe (.pdf)
Brak edytowalnych plików biznesplanu w Word (.doc i .docx) Edytowalne pliki biznesplanu w Word (.doc i .docx)
Brak edytowalnych tabel zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx) Edytowalne tabele zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx)
- Jednorazowe Konsultacje mailowe dotyczące aplikowania o środki

Oferujemy wniosek na otwarcie działalności gospodarczej zajmującej się projektowaniem, tworzeniem oraz administracją stron internetowych. Te dokumenty pomogą Ci w stworzeniu własnego wniosku aplikacyjnego o środki na rozpoczęcie własnej działalności. Proponujemy dokumenty do Urzędu Pracy w Wejherowie.

Co zawiera biznesplan:

PROJEKTOWANIE, TWORZENIE ORAZ ADMINISTRACJA STRON INTERNETOWYCH

JEŻELI PLANUJESZ ŚWIADCZYĆ USŁUGI INFORMATYCZNE ,TEN DOKUMENT UŁATWI CI PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH O ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI. Wniosek będzie nieocenioną pomocą dla wszystkich osób które chcą świadczyć usługi informatyczne. Ze względu na obszerność dokumentacji, będzie ona umożliwiała przygotowanie własnych dokumentów. Oferujemy kompletną dokumentację do Urzędu Pracy w Wejherowie.Działalność będzie polegała na świadczeniu usług informatycznych, będą to niemal wyłącznie usługi związane z stronami internetowymi. Będzie to tworzenie stron, projektowanie, administracja i ich rozwój i reklama. Będą oferowane następujące pakiety usług: Stworzenie serwisu internetowego, Kodowanie szablonów, Szablon graficzny, Grafika internetowa. Działalność będzie miała po części charakter zdalny. Zlecenia będą realizowane 6 dni w tygodniu w godzinach 9.00 – 20.00, będzie również istniała możliwość realizacji prac poza standardowymi godzinami pracy po wcześniejszym umówieniu lub jeżeli wymaga tego charakter zlecenia. Usługi będą świadczone wyłącznie po wcześniejszym kontakcie i podpisaniu umowy. Kontakt z klientem będzie odbywał się zdalnie lub na osobistym spotkaniu. W skład oferty wchodzą następujące dokumenty:- Wniosek (18 stron, ok   5500 wyrazów) Dokumenty zawierają m.in.:
 1. WNIOSEK:
 • dane wnioskodawcy
 • Symbol przeważającej podklasy
 • Posiadane kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, uprawnienia oraz ukończone szkoleniai umiejętności związane z kierunkiem planowanego przedsięwzięcia
 • Opis przedsięwzięcia
 • Zasięg rynku zbytu
 • Analiza konkurencji
 • Czy w planowanej działalności występuje sezonowość popytu?
 • Pozyskiwanie klientów, formy promocji, częstotliwość ich wykorzystania
 • Dostawcy surowców, towarów.
 • Kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności, jakie zostaną poniesione
 • Szczegółowa specyfikacja wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania.
 • Przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej przez okres pierwszych 12 miesięcy
 • przychód ze sprzedaży, wielkość sprzedaży wraz z uzasadnieniem, przewidywaną marżę oraz planowane ceny sprzedaży oferowanych usług, produktów/towarów, opisać przewidywaną prognozę sprzedaży i zysków w najbliższych 3 latach wrazz uzasadnieniem
 •  WSZYSTKIE DOKUMENTY ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE ZE SZCZEGÓLNĄ DBAŁOŚCIĄ O ASPEKTY MERYTORYCZNE ORAZ FORMALNE. MASZ PEWNOŚĆ ŻE PRZY ICH TWORZENIU ZWRACALIŚMY SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA ICH ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI URZĘDU ORAZ  Z ZAPISAMI REGULAMINU.DOKUMENTACJA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA W SPOSÓB, KTÓRY MAKSYMALIZUJE SZANSE WNIOSKODAWCY NA POZYSKANIE DOTACJI.