6krokow.pl - Biznesplany

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy

<span>Gotowy biznesplan:<br></span><span> Tworzenie oprogramowania

Gotowy biznesplan:
Tworzenie oprogramowania

Gotowe biznesplany - partner
Cena: 49 zł
Przeznaczenie: PRZEZNACZENIE DOKUMENTÓW: URZĄD PRACY
Zawartość: ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA: Wniosek (25 stron, ok  6000 wyrazów)
PKD główne: 62.01.Z
Warianty:
Standard Premium
Biznesplan w formacie Adobe (.pdf) Biznesplan w formacie Adobe (.pdf)
Brak edytowalnych plików biznesplanu w Word (.doc i .docx) Edytowalne pliki biznesplanu w Word (.doc i .docx)
Brak edytowalnych tabel zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx) Edytowalne tabele zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx)
- Jednorazowe Konsultacje mailowe dotyczące aplikowania o środki

Planujesz otwarcie firmy świadczącej usługi tworzenia oprogramowania komputerowego? Ten  wniosek pozwoli Ci z łatwością skompletować dokumenty na otworzenie Twojej działalności gospodarczej. Proponujemy dokumenty do Urzędu Pracy we Wrocławiu.

Co zawiera biznesplan:

TWORZENIE OPROGRAMOWANIA

JEŻELI PLANUJESZ ŚWIADCZYĆ USŁUGI ZWIĄZANE Z OPROGRAMOWANIEM ,TEN DOKUMENT UŁATWI CI PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH O ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI. Wniosek będzie nieocenioną pomocą dla wszystkich osób które chcą świadczyć usługi związane z tworzeniem oprogramowania komputerowego. Ze względu na obszerność dokumentacji, będzie ona umożliwiała przygotowanie własnych dokumentów. Oferujemy kompletną dokumentację do Urzędu Pracy we Wrocławiu. Działalność będzie polegała na prowadzeniu działalności związaną z tworzeniem oprogramowania komputerowego, głównie będą to gry wideo, aplikacje mobilne.  Oferowane usługi to między innymi:- Gry na komputery stacjonarne / konsole i urządzenia mobilne, typu FPS, RPG lub symulatory.- Aplikacje mobilne do wizualizacji przestrzeni używając technologii- AR- Część istniejącego systemu np.  rozszerzenie aplikacji działającej lokalnie o połączenie do internetu i dołączenie bazy danych. Klientami będą zarówno osoby prywatne jak i klienci instytucjonalni. Głównym celem są deweloperzy oprogramowania. Działalność będzie prowadzona w mieszkaniu. W skład oferty wchodzą następujące dokumenty:- Wniosek (25 stron, ok  6000 wyrazów) Dokumenty zawierają m.in.:
 1. WNIOSEK:
 • opis przedsięwzięcia
 • szczegółowy zakres działalności
 • działania podejmowane w związku z prowadzeniem wnioskowanej działalności gospodarczej, potwierdzające jej wykonywanie w sposób zorganizowany i ciągły, przewidywane zatrudnienie pracowników, działania marketingowe
 • posiadane środki własne zaangażowane w przedsięwzięcie:
 • plan finansowy
 • kalkulacja wydatków związanych z podjęciem działalności – ogółem - ze wskazaniem źródeł ich finansowania
 • szczegółowa specyfikacja zakupów w ramach wnioskowanych środków z funduszu pracy
 • przewidywane efekty ekonomiczne wnioskowanej działalności gospodarczej.
 • mocne i słabe strony przedsięwzięcia
 •   WSZYSTKIE DOKUMENTY ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE ZE SZCZEGÓLNĄ DBAŁOŚCIĄ O ASPEKTY MERYTORYCZNE ORAZ FORMALNE. MASZ PEWNOŚĆ ŻE PRZY ICH TWORZENIU ZWRACALIŚMY SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA ICH ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI URZĘDU ORAZ  Z ZAPISAMI REGULAMINU.DOKUMENTACJA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA W SPOSÓB, KTÓRY MAKSYMALIZUJE SZANSE WNIOSKODAWCY NA POZYSKANIE DOTACJI.