6krokow.pl - Biznesplany

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy

<span>Gotowy biznesplan:<br></span><span> Usługi informatyczne

Gotowy biznesplan:
Usługi informatyczne

Gotowe biznesplany - partner
Cena: 49 zł
Przeznaczenie: PRZEZNACZENIE DOKUMENTÓW: URZĄD PRACY
Zawartość: ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA: WNIOSEK (17 STRON, 3500 WYRAZÓW), BIZNES PLAN (21 STRON, 3850 WYRAZÓW)
PKD główne: 62.01.Z
Warianty:
Standard Premium
Biznesplan w formacie Adobe (.pdf) Biznesplan w formacie Adobe (.pdf)
Brak edytowalnych plików biznesplanu w Word (.doc i .docx) Edytowalne pliki biznesplanu w Word (.doc i .docx)
Brak edytowalnych tabel zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx) Edytowalne tabele zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx)
- Jednorazowe Konsultacje mailowe dotyczące aplikowania o środki

Planujesz świadczyć usługi informatyczne? Nasz wniosek pomoże Ci w wypełnianiu dokumentacji na rozpoczęcie własnej działalności. Oferujemy dokumenty do Urzędu Pracy w Chrzanowie.

Co zawiera biznesplan:

USŁUGI INFORMATYCZNE

JEŻELI PLANUJESZ ŚWIADCZYĆ USŁUGI INFORMATYCZNE,TEN DOKUMENT UŁATWI CI PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH O ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI. Wniosek oraz biznesplan będzie nieocenioną pomocą dla wszystkich osób które chcą otworzyć własną firmę i świadczyć usługi informatyczne. Ze względu na obszerność dokumentacji, będzie ona umożliwiała przygotowanie własnych dokumentów. Oferujemy kompletną dokumentację do Urzędu Pracy w Chrzanowie. Działalność będzie polegała na prowadzeniu firmy świadczącej usługi informatyczne. Kontakt z klientem będzie odbywał się poprzez telefon oraz Internet.  Klienci będą obsługiwani w własnym domu lub siedzibie, przed przystąpieniem do wykonywania usługi będziemy konsultować zakres prac z klientem. Będą oferowane następujące usługi: Tworzenie stron www, programowanie, obsługa informatyczna firm, grafika komputerowa, obróbka zdjęć i wideo. W ofercie znajdzie się szeroki zakres usług obsługi informatycznej firm takich jak: wymiana gniazd, czyszczenie laptopów i komputerów, naprawa chłodzeń, wyciszanie sprzętu, wymiana bądź naprawa klawiatur, napędów, obudów, zawiasów w laptopach, rozbudowa laptopów- komputerów,konfigurowanie sieci LAN i Wi-Fi, naprawa oprogramowania, usuwanie wirusów, instalacja programów antywirusowych oraz ich prawidłowa konfiguracja, naprawa i odzyskiwanie danych z dysków twardych i kart pamięci.    W skład oferty wchodzą następujące dokumenty:- WNIOSEK (17 STRON, 3500 WYRAZÓW)- BIZNESPLAN (21 STRON, 3850 WYRAZÓW) Dokumenty zawierają m.in.:
 1. BIZNESPLAN
 • streszczenie projektu przedsięwzięcia.
 • ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa
 • cele działalności gospodarczej
 • zasoby firmy
 • potencjał wnioskodawcy
 • plan strategiczny projektu.
 • analiza strategiczna metodą swot.
 • wybór i wdrożenie strategii.
 • plan techniczny
 • opis usług - oferta
 • kwestie techniczne
 • analiza marketingowa
 • prognoza kształtowania się popytu – analiza rynku.
 • opis i analiza rynku zbytu.
 • plan działań marketingowych.
 • plan organizacyjny
 • zatrudnienie pracowników i struktura organizacyjna.
 • harmonogram organizacyjny
 • analiza finansowo – ekonomiczna
 • źródła finansowania inwestycji
 • WNIOSEK:
 • dane personalne wnioskodawcy
 • opis planowanej działalności gospodarczej
 • kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania
 • szczegółowa specyfikacja do poniesienia w ramach dofinansowania
 • przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej.
 •   WSZYSTKIE DOKUMENTY ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE ZE SZCZEGÓLNĄ DBAŁOŚCIĄ O ASPEKTY MERYTORYCZNE ORAZ FORMALNE. MASZ PEWNOŚĆ ŻE PRZY ICH TWORZENIU ZWRACALIŚMY SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA ICH ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI URZĘDU ORAZ  Z ZAPISAMI REGULAMINU.DOKUMENTACJA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA W SPOSÓB, KTÓRY MAKSYMALIZUJE SZANSE WNIOSKODAWCY NA POZYSKANIE DOTACJI.