6krokow.pl - Biznesplany

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy

<span>Gotowy biznesplan:<br></span><span> Punkt Ksero

Gotowy biznesplan:
Punkt Ksero

Gotowe biznesplany - partner
Cena: 99 zł
Przeznaczenie: PRZEZNACZENIE DOKUMENTÓW: URZĄD PRACY
Zawartość: ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA: WNIOSEK DO URZĘDU PRACY (20 STRON, OKOŁO 6 700 WYRAZÓW) I INNE ZAŁĄCZNIKI
PKD główne: 18.12.Z, 47.19.Z, 47.91.Z, 82.19.Z
Warianty:
Standard Premium
Biznesplan w formacie Adobe (.pdf) Biznesplan w formacie Adobe (.pdf)
Brak edytowalnych plików biznesplanu w Word (.doc i .docx) Edytowalne pliki biznesplanu w Word (.doc i .docx)
Brak edytowalnych tabel zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx) Edytowalne tabele zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx)
- Jednorazowe Konsultacje mailowe dotyczące aplikowania o środki

Jeśli planujesz otwarcie punktu ksero to ten wniosek pomoże Ci w przygotowaniu dokumentów na otwarcie własnej działalności gospodarczej. Oferujemy wniosek do Urzędu Pracy w Warszawie.

Co zawiera biznesplan:

Nie wiesz jak napisać biznesplan punktu ksero?

Na naszej stronie znajdziesz przykład gotowego biznesplanu w formacie doc i pdf do wglądu i złożenia w urzędzie pracy.Idealna pomoc dla osoby, która ma taki wniosek do złożenia. Przykładowy i wypełniony wniosek jest dużym ułatwieniem i pomocą w procesie tworzenia wniosku na własne potrzeby. Wniosek biznesplanu krok po kroku napisany przez specjalistę.Napisz profesjonalny biznesplan sam, dzięki gotowemu wzorowi który możesz pobrać z naszej  strony.

Biznesplan Punkt ksero - jak go napisać i od czego zacząć?

Poniżej  znajdziesz informacje dotyczące co zawierają pliki pdf i doc.

Zawartość merytoryczna:

1. INFORMACJA O WNIOSKODAWCY2. OPIS PROJEKTOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • Cel i opis działalności gospodarczej
 • Należy opisać co motywuje Pana(ią) do rozpoczęcia działalności, jakie są przyczyny społeczne, zawodowe do otworzenia własnego przedsiębiorstwa.
 • Czy posiada Pan(i) plany rozwoju planowanej działalności gospodarczej? Jeśli tak należy opisać jakie?
 • Opis działalności głównej i pobocznej.
 • Co wpłynęło na podjęcie decyzji o założeniu przedsiębiorstwa o tym profilu?
 • Należy uzasadnić wybór planowanej działalności gospodarczej, szanse powodzenia i utrzymania się na rynku w oparciu o dane liczbowe, statystyczne, analizy, opracowania, artykuły (należy podać źródło zaczerpniętej informacji).
 • Należy podać trzy przedsiębiorstwa, które mogą stanowić konkurencję - można przedstawić w formie tabelarycznej.
 • Należy opisać branżę związaną z rodzajem planowanej działalności - podać konkretne dane liczbowe oraz ich źródła.
 • Należy wskazać różnice pomiędzy planowaną działalnością, a istniejącą konkurencją.
 • Klient planowanego przedsięwzięcia
 • Sposób zarządzania planowaną działalnością gospodarczą
 • 3. Załącznik nr 1 - Działania organizacyjne, reklamowe, promocyjne4. Załącznik nr 2 - Analiza SWOT5. Załącznik nr 3
 • Kalkulacja planowanych miesięcznych wpływów i wydatków oraz uzasadnienie
 • Szczegółowa specyfikacja wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania, przeznaczanych na zakup towarów i usług, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, koszty adaptacji lokalu, pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej, zakup domeny, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem
 • 6. Załącznik nr 47. Załącznik nr 5 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 

  Następujące dokumenty:

 • WNIOSEK DO URZĘDU PRACY (20 STRON, OKOŁO 6 700 WYRAZÓW)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1
 • ZAŁĄCZNIK NR 2
 • ZAŁĄCZNIK NR 3
 • ZAŁĄCZNIK NR 4
 • ZAŁĄCZNIK NR 5