6krokow.pl - Biznesplany

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy

<span>Gotowy, przykładowy biznesplan:<br></span><span> SPRZĄTANIE OGRODÓW I DOMÓW

Gotowy, przykładowy biznesplan:
SPRZĄTANIE OGRODÓW I DOMÓW

Gotowe biznesplany - partner
Cena: 99 zł
Przeznaczenie: URZĄD PRACY
Zawartość: WNIOSEK ( 22 STRON, 7 000 SŁÓW) + 5 ZAŁĄCZNIKÓW
PKD główne: 81.21.Z, 81.29.Z, 81.30.Z, 96.09.Z
Warianty:
Standard Premium
Biznesplan w formacie Adobe (.pdf) Biznesplan w formacie Adobe (.pdf)
Brak edytowalnych plików biznesplanu w Word (.doc i .docx) Edytowalne pliki biznesplanu w Word (.doc i .docx)
Brak edytowalnych tabel zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx) Edytowalne tabele zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx)
- Jednorazowe Konsultacje mailowe dotyczące aplikowania o środki

Jeśli planujesz otwarcie firmy zajmującej się sprzątaniem ogrodów oraz domów to ten wniosek pomoże Ci w przygotowaniu dokumentów na otwarcie własnej działalności gospodarczej. Oferujemy wniosek do Urzędu Pracy w Warszawie.

Informacje na temat biznesplanu:

Nie wiesz jak napisać biznesplan Sprzątanie ogrodów i domów ?

Na naszej stronie znajdziesz przykład gotowego biznesplanu w formacie doc i pdf do wglądu i złożenia w urzędzie pracy.Idealna pomoc dla osoby, która ma taki wniosek do złożenia. Przykładowy i wypełniony wniosek jest dużym ułatwieniem i pomocą w procesie tworzenia wniosku na własne potrzeby. Wniosek biznesplanu krok po kroku napisany przez specjalistę.Napisz profesjonalny biznesplan sam, dzięki gotowemu wzorowi który możesz pobrać z naszej  strony.

Biznesplan Sprzątanie ogrodów i domów, jak go napisać i od czego zacząć?

Poniżej  znajdziesz informacje dotyczące co zawierają pliki pdf i doc.

Zawartość merytoryczna:

WNIOSEK:INFORMACJA O WNIOSKODAWCYOPIS PROJEKTOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIACel i opis działalności gospodarczej:Należy uzasadnić potrzebę realizacji i cel planowanego przedsięwzięcia.Należy opisać co motywuje Pana(ią) do rozpoczęcia działalności, jakie są przyczyny społeczne, zawodowe do otworzenia własnego przedsiębiorstwa.Czy posiada Pan(i) plany rozwoju planowanej działalności gospodarczej? Jeśli tak należy opisać jakie?Opis działalności głównej i pobocznej.Co wpłynęło na podjęcie decyzji o założeniu przedsiębiorstwa o tym profiluNależy uzasadnić wybór planowanej działalności gospodarczej, szanse powodzeniai utrzymania się na rynku w oparciu o dane liczbowe, statystyczne, analizy, opracowania, artykuły (należy podać źródło zaczerpniętej informacji).Należy opisać branżę związaną z rodzajem planowanej działalności - podać konkretne dane liczbowe oraz ich źródła.Należy podać trzy przedsiębiorstwa, które mogą stanowić konkurencję - można przedstawić w formie tabelarycznej.Należy wskazać różnice pomiędzy planowaną działalnością, a istniejącą konkurencją. Konieczne jest wskazanie w czym przedsiębiorstwa istniejące na rynku mają przewagę,jakie działania zostaną podjęte w celu jej zminimalizowaniaKlient planowanego przedsięwzięcia:Jakie są główne grupy klientów, do których adresowana jest ofertaCharakterystyka potencjalnych klientów.Należy uzasadnić popyt w głównych grupach klientów.'Należy wskazać sposób pozyskania klientaNależy opisać metody utrzymania klientów.Lokalizacja planowanej działalności gospodarczejSposób zarządzania planowaną działalnością gospodarczą:Należy opisać sposób zarządzania przedsiębiorstwem.Czy planowane jest zatrudnienie pracowników?Należy podać dostawców surowców, materiałów, towarów, usługNależy uzasadnić potrzebę współpracy z firmami zewnętrznymi.ZAŁĄCZNIKI:- ZAŁĄCZNIK 1 - Plan działań organizacyjnych- ZAŁĄCZNIK 2 - Analiza SWOT- ZAŁĄCZNIK 3 - Kalkulacja planowanych miesięcznych wpływów i wydatków wraz z uzasadnieniem- ZAŁĄCZNIK 4 - Szczegółowa specyfikacja wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania, przeznaczanych na zakup towarów i usług, w szczególności na zakup środkówtrwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, koszty adaptacji lokalu, pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwazwiązanych z podjęciem działalności gospodarczej, zakup domeny, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem- ZAŁĄCZNIK 5 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Zobacz także inne biznesplany:

Nasze poradniki:

Przydatne linki: