6krokow.pl - Biznesplany

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy

<span>Gotowy biznesplan:<br></span><span> Stolarz / meble na wymiar

Gotowy biznesplan:
Stolarz / meble na wymiar

Gotowe biznesplany - partner
Cena: 99 zł
Przeznaczenie: PRZEZNACZENIE DOKUMENTÓW: URZĄD PRACY
Zawartość: ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA: WNIOSEK (25 strony, ok   8 100 wyrazów)
PKD główne: 43.32.Z
Warianty:
Standard Premium
Biznesplan w formacie Adobe (.pdf) Biznesplan w formacie Adobe (.pdf)
Brak edytowalnych plików biznesplanu w Word (.doc i .docx) Edytowalne pliki biznesplanu w Word (.doc i .docx)
Brak edytowalnych tabel zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx) Edytowalne tabele zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx)
- Jednorazowe Konsultacje mailowe dotyczące aplikowania o środki

Oferujemy wniosek na otwarcie działalności świadczącej usługi stolarskie takie jak meble na wymiar. Te dokumenty pomogą Ci w stworzeniu własnego wniosku aplikacyjnego o środki na rozpoczęcie własnej działalności. Proponujemy dokumenty do Urzędu Pracy w Warszawie.

Co zawiera biznesplan:

STOLARZ / MEBLE NA WYMIAR

JEŻELI PLANUJESZ ŚWIADCZYĆ USŁUGI STOLARSKIE,TEN DOKUMENT UŁATWI CI PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH O ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI. Wniosek będzie nieocenioną pomocą dla wszystkich osób które chcą otworzyć własną pracownię stolarską i oferować meble na wymiar. Ze względu na obszerność dokumentacji, będzie ona umożliwiała przygotowanie własnych dokumentów. Oferujemy kompletną dokumentację do Urzędu Pracy w Warszawie. Działalność będzie zajmowała się produkcją mebli na wymiar różnego typu. Meble będą wykonywane zarówno dla biur projektowych, firm budowlanych oraz osób prywatnych. Usługi będą świadczone w głównej mierze osobom fizycznym, podmioty gospodarcze będą stanowiły ok. 30% wszystkich klientów. Będzie to firma działająca w branży meblowej o szerokim zakresie wykonywanych usług,  skupiająca się jednak na wykonywaniu na wymiar, pod specjalne zamówienie klienta: szaf, mebli kuchennych, mebli łazienkowych, biurek, komód, mebli pokojowych. Będą także wykonywane również nietypowe zlecenia. W skład oferty wchodzą następujące dokumenty:- Wniosek (25 strony, ok   8 100 wyrazów) Dokumenty zawierają m.in.:
 1. WNIOSEK:
 • informacja o wnioskodawcy
 • opis projektowanego przedsięwzięcia
 • - cel i opis działalności gospodarczej
 • - należy opisać co motywuje pana(ią) do rozpoczęcia działalności,
 • jakie są przyczyny społeczne, zawodowe do otworzenia własnego przedsiębiorstwa.
 • -należy uzasadnić potrzebę realizacji i cel planowanego przedsięwzięcia.
 • - czy posiada pan(i) plany rozwoju planowanej działalności gospodarczej?
 • jeśli tak należy opisać jakie?
 • - opis działalności głównej i pobocznej.
 • - co wpłynęło na podjęcie decyzji o założeniu przedsiębiorstwa o tym profilu?
 • – (należy podać źródło pomysłu).
 • -należy uzasadnić wybór planowanej działalności gospodarczej, szanse powodzenia
 • i utrzymania się na rynku w oparciu o dane liczbowe,statystyczne,analizy,opracowania,artykuły
 • - należy opisać branżę związaną z rodzajem planowanej działalności - podać konkretne dane liczbowe oraz ich źródła.
 • - należy podać trzy przedsiębiorstwa, które mogą stanowić konkurencję - można przedstawić w formie tabelarycznej.
 • - należy wskazać różnice pomiędzy planowaną działalnością, a istniejącą konkurencją.
 • - klient planowanego przedsięwzięcia
 • jakie są główne grupy klientów, do których adresowana jest oferta?
 • charakterystyka potencjalnych klientów.
 • należy uzasadnić popyt w głównych grupach klientów.
 • należy wskazać sposób pozyskania klienta
 • należy opisać metody utrzymania klientów.
 • lokalizacja planowanej działalności gospodarczej
 • sposób zarządzania planowaną działalnością gospodarczą
 • należy opisać sposób zarządzania przedsiębiorstwem.
 • czy planowane jest zatrudnienie pracowników?
 • należy podać dostawców surowców, materiałów, towarów, usług
 • należy uzasadnić potrzebę współpracy z firmami zewnętrznymi
 • działania organizacyjne, reklamowe, promocyjne- załącznik nr 1
 • analiza swot- załącznik nr 2
 • kalkulacja planowanych miesięcznych wpływów i wydatków oraz uzasadnienie- załącznik nr 3
 • szczegółowa specyfikacja wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania- załącznik nr 4
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – załącznik nr 5
 •   WSZYSTKIE DOKUMENTY ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE ZE SZCZEGÓLNĄ DBAŁOŚCIĄ O ASPEKTY MERYTORYCZNE ORAZ FORMALNE. MASZ PEWNOŚĆ ŻE PRZY ICH TWORZENIU ZWRACALIŚMY SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA ICH ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI URZĘDU ORAZ  Z ZAPISAMI REGULAMINU.DOKUMENTACJA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA W SPOSÓB, KTÓRY MAKSYMALIZUJE SZANSE WNIOSKODAWCY NA POZYSKANIE DOTACJI.