6krokow.pl - Biznesplany

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy

<span>Gotowy biznesplan:<br></span><span> Usługi wykończeniowe / budowlane

Gotowy biznesplan:
Usługi wykończeniowe / budowlane

Gotowe biznesplany - partner
Cena: 49 zł
Przeznaczenie: PRZEZNACZENIE DOKUMENTÓW: URZĄD PRACY
Zawartość: ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA: Wniosek (15 stron, ok   4300 wyrazów)
PKD główne: 43.39.Z
Warianty:
Standard Premium
Biznesplan w formacie Adobe (.pdf) Biznesplan w formacie Adobe (.pdf)
Brak edytowalnych plików biznesplanu w Word (.doc i .docx) Edytowalne pliki biznesplanu w Word (.doc i .docx)
Brak edytowalnych tabel zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx) Edytowalne tabele zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx)
- Jednorazowe Konsultacje mailowe dotyczące aplikowania o środki

Oferujemy wniosek na otwarcie działalności gospodarczej świadczącej usługi budowlano-wykończeniowe. Te dokumenty pomogą Ci w stworzeniu własnego wniosku aplikacyjnego o środki na rozpoczęcie własnej działalności. Proponujemy dokumenty do Urzędu Pracy w Przeworsku.

Co zawiera biznesplan:

USŁUGI WYKOŃCZENIOWE / BUDOWLANE

JEŻELI PLANUJESZ ŚWIADCZYĆ USŁUGI BUDOWLANO-WYKOŃCZENIOWE ,TEN DOKUMENT UŁATWI CI PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH O ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI. Wniosek będzie nieocenioną pomocą dla wszystkich osób które chcą świadczyć usługi budowlano-wykończeniowe. Ze względu na obszerność dokumentacji, będzie ona umożliwiała przygotowanie własnych dokumentów. Oferujemy kompletną dokumentację do Urzędu Pracy w Przeworsku.Działalność będzie polegała na prowadzeniu działalności usługowej, działającej w branży budowlanej. Usługi będą świadczone w głównej mierze osobom fizycznym, podmioty gospodarcze będą stanowiły ok. 10% wszystkich klientów. Główne rodzaje usług to m.in.: kafelkowanie, gładzie tapetowanie, montaż paneli podłogowych, trawertyn, prace murarskie.  W skład oferty wchodzą następujące dokumenty:- Wniosek (15 stron, ok   4300 wyrazów) Dokumenty zawierają m.in.:
 1. WNIOSEK:
 • Dane wnioskodawcy
 • Rodzaj planowanej działalności gospodarczej wg Polskiej Klasyfikacji Działalności
 • Posiadane predyspozycje do prowadzenia planowanej działalności gospodarczej
 • Działania podjęte na rzecz zamierzonej działalności
 • Plan marketingowy
 • W jaki sposób planowana działalność będzie konkurencyjna w stosunku do istniejących o podobnym profilu?
 • czy popyt na produkt/usługę będzie ulegał sezonowym zmianom
 • proponowane sposoby wejścia na rynek, forma reklamy i promocji
 • Plan finansowy działalności
 • szczegółowa specyfikacja wydatków w ramach dofinansowania, jakie zostaną poniesionew okresie maksymalnie do 2 miesięcy po podjęciu działalności gospodarczej
 • przewidywane efekty ekonomiczne
 • analiza swot
 • podsumowanie
 •  WSZYSTKIE DOKUMENTY ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE ZE SZCZEGÓLNĄ DBAŁOŚCIĄ O ASPEKTY MERYTORYCZNE ORAZ FORMALNE. MASZ PEWNOŚĆ ŻE PRZY ICH TWORZENIU ZWRACALIŚMY SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA ICH ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI URZĘDU ORAZ  Z ZAPISAMI REGULAMINU.DOKUMENTACJA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA W SPOSÓB, KTÓRY MAKSYMALIZUJE SZANSE WNIOSKODAWCY NA POZYSKANIE DOTACJI.