6krokow.pl - Biznesplany

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy

<span>Gotowy biznesplan:<br></span><span> usługi dekarskie

Gotowy biznesplan:
usługi dekarskie

Gotowe biznesplany - partner
Cena: 49 zł
Przeznaczenie: PRZEZNACZENIE DOKUMENTÓW:URZĄD PRACY
Zawartość: ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA: DANE DOTYCZĄCE BEZROBOTNEGO, WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA, DANE DOTYCZĄCE RYNKU I KONKURENCJI
PKD główne: 43.31.Z, 43.32.Z, 43.91.Z, 43.99.Z
Warianty:
Standard Premium
Biznesplan w formacie Adobe (.pdf) Biznesplan w formacie Adobe (.pdf)
Brak edytowalnych plików biznesplanu w Word (.doc i .docx) Edytowalne pliki biznesplanu w Word (.doc i .docx)
Brak edytowalnych tabel zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx) Edytowalne tabele zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx)
- Jednorazowe Konsultacje mailowe dotyczące aplikowania o środki

Oferujemy wniosek na otwarcie działalności gospodarczej zajmującej się usługami dekarskimi. Te dokumenty pomogą Ci w stworzeniu własnego wniosku aplikacyjnego o środki na rozpoczęcie własnej działalności. Proponujemy dokumenty do Urzędu Pracy w Tychach.

Co zawiera biznesplan:

Nie wiesz jak napisać biznesplan usługi dekarskie ?

Nie przejmuj się  -  mamy dla Ciebie gotowy wzór biznesplanu do wypełnienia i złożenia w urzędzie pracy. 

Biznesplan usługi dekarskie, jak go napisać i od czego zacząć?

JEŻELI PLANUJESZ OTWARCIE FIRMY DEKARSKIEJ KTÓRA BĘDZIE SPECJALIZOWAŁA SIĘ W WYKONYWANIU KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH, TE DOKUMENTY UŁATWIĄ TOBIE PRZYGOTOWANIE WNIOSKU O DOTACJĘ Z URZĘDU PRACY NA OTWARCIE WŁASNEJ FIRMY.Posiadając przykładowy biznesplan dla branży dekarskiej, z łatwością przygotujesz dokumenty oraz biznes plan dla swojej firmy. Zawarty w ofercie wzorzec wniosku do urzędu pracy zawiera najpopularniejsze zagadnienia które są poruszane w dokumentach dla większości urzędów pracy w Polsce. Ze względu na obszerność dokumentacji, będzie ona umożliwiała przygotowanie własnych dokumentów do każdego urzędu pracy.Oferujemy kompletną dokumentację do Urzędu Pracy w Tychach.Dokumenty pozwoliły osobie aplikującej na otrzymanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 18000,00 zł.Biznesplan i wniosek dotyczą firmy dekarskiej działającej w Tychach. Prace ciesielsko-dekarskie będą stanowiły ok. 90% wszystkich wykonywanych prac. Pozostałe 10% będą stanowiły pozostałe roboty wykończeniowe (montaż stolarki budowlanej, tynkowanie, kafelkowanie, murowanie). Usługi będą świadczone głównie na obszarze Tychów i okolicznych powiatów, w mniejszym stopniu będą świadczone na pozostałym obszarze województwa śląskiego. Usługi będą wykonywane dla osób prywatnych oraz firm budowlanych i deweloperskich.W skład oferty wchodzą następujące dokumenty:- wniosek do urzędu pracy ( 7 stron, 1830 wyrazow)- załącznik nr 1- załącznik nr 2- załącznik nr 3a- analiza finansowaDokumenty zawierają m.in. następujące elementy:
 1. WNIOSEK
 • dane dotyczące bezrobotnego,
 • wniosek o przyznanie dofinansowania,
 • kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania,
 • opis planowanej działalności gospodarczej,
 • krótki opis planowanej działalności gospodarczej,
 • działania podjęte na rzecz uruchomienia działalności gospodarczej ,
 • dane dotyczące rynku i konkurencji,
 • czy posiada pan(i) rozeznanie lub ewentualne kontakty,
 • czy zamierza pan(i) reklamować swoją działalność, a jeśli tak, to w jakiej formie,
 • czy w pana(i) rejonie działania istnieją firmy lub osoby zajmujące się taką samą działalnością,
 • proponowana forma zabezpieczenia ewentualnych zobowiązań wynikających z niedotrzymania warunków umowy na jakich zostały przyznane środki finansowe.
 •  
  1. załącznik nr 1- przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej, kalkulacja jednostkowego przychodu z handlu/produkcji/usługi**
  kalkulacja wynagrodzenia i pochodnych pracowników 
  1. załącznik nr 2 - szczegółowa specyfikacja wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania działalności gospodarczej
  WSZYSTKIE DOKUMENTY ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE ZE SZCZEGÓLNĄ DBAŁOŚCIĄ O ASPEKTY MERYTORYCZNE ORAZ FORMALNE. MASZ PEWNOŚĆ ŻE PRZY ICH TWORZENIU ZWRACALIŚMY SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA ICH ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI URZĘDU ORAZ ZAPISAMI REGULAMINU.DOKUMENTACJA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA W SPOSÓB KTÓRY MAKSYMALIZUJE SZANSE WNIOSKODAWCY NA POZYSKANIE DOTACJI.