6krokow.pl - Biznesplany

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy

<span>Gotowy, przykładowy biznesplan:<br></span><span> USŁUGI GASTRONOMICZNE

Gotowy, przykładowy biznesplan:
USŁUGI GASTRONOMICZNE

Gotowe biznesplany - partner
Cena: 49 zł
Przeznaczenie: URZĄD PRACY
Zawartość: WNIOSEK DO URZĘDU PRACY
PKD główne: 56.10.Z
Warianty:
Standard Premium
Biznesplan w formacie Adobe (.pdf) Biznesplan w formacie Adobe (.pdf)
Brak edytowalnych plików biznesplanu w Word (.doc i .docx) Edytowalne pliki biznesplanu w Word (.doc i .docx)
Brak edytowalnych tabel zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx) Edytowalne tabele zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx)
- Jednorazowe Konsultacje mailowe dotyczące aplikowania o środki

Planujesz otwarcie punktu gastronomicznego? Ten  wniosek pozwoli Ci z łatwością skompletować dokumenty na otworzenie Twojej działalności gospodarczej. Proponujemy dokumenty do Urzędu Pracy w Mysłowicach.

Informacje na temat biznesplanu:

Nie wiesz jak napisać biznesplan punktu gastronomicznego ?

Na naszej stronie znajdziesz przykład gotowego biznesplanu w formacie doc i pdf do wglądu i złożenia w urzędzie pracy.Idealna pomoc dla osoby, która ma taki wniosek do złożenia. Przykładowy i wypełniony wniosek jest dużym ułatwieniem i pomocą w procesie tworzenia wniosku na własne potrzeby. Wniosek biznesplanu krok po kroku napisany przez specjalistę.Napisz profesjonalny biznesplan sam, dzięki gotowemu wzorowi który możesz pobrać z naszej  strony.

Biznesplan punktu gastronomicznego, jak go napisać i od czego zacząć?

Poniżej  znajdziesz informacje dotyczące co zawierają pliki pdf i doc.

Zawartość merytoryczna:

PRZYGOTOWANIE WNIOSKODAWCY DO PROWADZENIA PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJDANE DOTYCZĄCE PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCIPROPONOWANE PRAWNE ZABEZPIECZENIEPRZEWIDYWANY CHARAKTER PROWADZENIA DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJROZEZNANIE RYNKUa)główni potencjalni odbiorcy produktu lub usługib)główni dostawcy, usługodawcyc)analiza rynku – konkurenciCHARAKTERYSTYKA PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCIa) szczegółowy opis planowanego przedsięwzięcia, które zamierza Pan/ Pani prowadzićb) cel i motywy planowanego założenia działalnościc) w jaki sposób działalność gospodarcza będzie konkurencyjna w stosunku do już istniejącychd) planowany kierunek rozwoju działalnoście) opis działań marketingowychf) wymagane pozwolenia, szkolenia , licencje potrzebne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczejg) czy działalność gospodarcza i popyt na jej usługi lub produkt będzie podlegała sezonowym zmianom?Analiza SWOTZAŁĄCZNIKIZAŁĄCZNIK NR 1- Kalkulacja wydatków uruchomienia działalności gospodarczej w ramach środków własnychZAŁĄCZNIK NR 2- Szczegółowa specyfikacja zakupów w ramach wnioskowanych środków z Europejskiego Funduszu Społecznego/ Funduszu PracyZAŁĄCZNIK NR 3- Charakterystyka ekonomiczno – finansowa przedsięwzięciaZAŁĄCZNIK NR 4- Dane poręczycielaZAŁĄCZNIKI NR 5,6,7 - OświadczeniaZAŁĄCZNIK NR 8- Opinia doradcy klientaNastępujące dokumenty:- wniosek do urzędu pracy (37 stron)

Zobacz także inne biznesplany: