6krokow.pl - Biznesplany

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy

<span>Gotowy biznesplan:<br></span><span> Serwis komputerowy i GSM

Gotowy biznesplan:
Serwis komputerowy i GSM

Gotowe biznesplany - partner
Cena: 49 zł
Przeznaczenie: PRZEZNACZENIE DOKUMENTÓW: URZĄD PRACY
Zawartość: ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA: Wniosek (18 stron, ok   4200 wyrazów)
PKD główne: 95.11.Z
Warianty:
Standard Premium
Biznesplan w formacie Adobe (.pdf) Biznesplan w formacie Adobe (.pdf)
Brak edytowalnych plików biznesplanu w Word (.doc i .docx) Edytowalne pliki biznesplanu w Word (.doc i .docx)
Brak edytowalnych tabel zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx) Edytowalne tabele zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx)
- Jednorazowe Konsultacje mailowe dotyczące aplikowania o środki

Planujesz otwarcie serwisu komputerowego i gsm? Ten  wniosek oraz biznesplan pozwolą Ci z łatwością skompletować dokumenty na otworzenie Twojej działalności gospodarczej. Proponujemy dokumenty do Urzędu Pracy w Górze.

Co zawiera biznesplan:

SERWIS KOMPUTEROWY I GSM

 JEŻELI PLANUJESZ ŚWIADCZYĆ USŁUGI SERWISOWANIA KOMPUTERÓW I GSM ,TEN DOKUMENT UŁATWI CI PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH O ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI. Wniosek będzie nieocenioną pomocą dla wszystkich osób które chcą świadczyć usługi serwisu komputerowego i gsm. Ze względu na obszerność dokumentacji, będzie ona umożliwiała przygotowanie własnych dokumentów. Oferujemy kompletną dokumentację do Urzędu Pracy w Górze.Działalność to działalność usługowa – serwis komputerowy i GSM. Będą świadczone m.in. następujące usługi serwisu komputerów stacjonarnych i laptopów: diagnozowanie usterek, wymiany gniazd, wymiany matryc LCD, czyszczenie i konserwacja, naprawy software. Naprawy GSM: diagnozowanie usterek, wymiany oprogramowania, wymiany paneli dotykowych, wymiany LCD. Naprawy będą odbywały się w następujące sposoby: u klienta, w serwisie (sprzęt będzie odbierany od klienta za dodatkową opłatą lub klient sam dostarczy sprzęt), będzie również istniała możliwość wysyłki kurierem. Klienci będą kontaktowali się przez telefon oraz email. W skład oferty wchodzą następujące dokumenty:- Wniosek (18 stron, ok   4200 wyrazów)  Dokumenty zawierają m.in.:
 1. WNIOSEK:
 • informacja o wnioskodawcy
 • opis projektowanego przedsięwzięcia
 • krótki opis rodzaju planowanej działalności gospodarczej
 • lokalizacja prowadzenia planowanej działalności
 • działania podjęte na rzecz uruchomienia planowanej działalności
 • kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania.
 • szczegółowa specyfikacja wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania przeznaczonychw szczególności na zakup środków trwałych ,urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usługi materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu, pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanego z podjęciem działalności gospodarczej.
 • proszę uzasadnić niezbędność dokonania w/w zakupów w zamierzonej działalności gospodarczej
 • analiza mocnych i słabych stron planowanego przedsięwzięcia, analiza szans oraz zagrożeń
 • ze strony czynników zewnętrznych.
 • charakterystyka ekonomiczno – finansowa przedsięwzięcia (biznes plan) w skali miesiąca i roku
 • uzasadnienie wyniku finansowego
 • kalkulacja przychodów
 • kalkulacja kosztów
 • zasady rozliczeń podatkowych i z tytułu ubezpieczeń społecznych
 • dane dotyczące rynku i konkurencji:
 • czy posiada pan(i) rozeznanie lub ewentualnie kontakty
 • czy w pana(i) rejonie działania istnieją firmy zajmujące się taką samą działalnością
 • zakres przeprowadzonego badania rynku. czy oferowany produkt lub usługa zapełni istniejącą na rynku lukę i zaspokoi potrzeby nabywców
 • perspektywy rozwoju działalności.
 •   WSZYSTKIE DOKUMENTY ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE ZE SZCZEGÓLNĄ DBAŁOŚCIĄ O ASPEKTY MERYTORYCZNE ORAZ FORMALNE. MASZ PEWNOŚĆ ŻE PRZY ICH TWORZENIU ZWRACALIŚMY SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA ICH ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI URZĘDU ORAZ  Z ZAPISAMI REGULAMINU.DOKUMENTACJA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA W SPOSÓB, KTÓRY MAKSYMALIZUJE SZANSE WNIOSKODAWCY NA POZYSKANIE DOTACJI.