6krokow.pl - Biznesplany
Twoje pierwsze kroki w biznesie
Czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy
Gotowy, przykładowy biznesplan: SERWIS KOMPUTEROWY I GSM

Gotowy, przykładowy biznesplan:
SERWIS KOMPUTEROWY I GSM

Gotowe biznesplany - partner
Cena: 49 zł
PKD główne: 95.11.Z
Warianty:
Standard Premium
Edytowalne pliki zgodne z opisem produktu (w popularnych formatach: .doc / .docx / .pdf / .xlsx) Edytowalne pliki zgodne z opisem produktu (w popularnych formatach: .doc / .docx / .pdf / .xlsx)
- Kurs internetowy: Pozyskiwanie dotacji z Urzędu Pracy / Przygotowywanie Biznesplanu (Więcej o kursie znajdziesz tutaj)

Informacje na temat biznesplanu:

W czasach opanowanych przez urządzenia elektroniczne niezbędne są firmy oferujące ich serwisowanie. Mało osób zna się na naprawach sprzętu komputerowego i GSM, dlatego jeżeli jesteś pasjonatem elektroniki, pomyśl o założeniu własnej działalności gospodarczej oferującej takie usługi.


Jeśli planujesz otwarcie własnego serwisu komputerowego i GSM, gotowy biznesplan pomoże Ci przygotować dokumentację aplikacyjną o dofinansowanie na rozpoczęcie planowanej działalności.

Co zawiera biznesplan

W ramach gotowego biznesplanu otrzymasz rzetelnie sporządzoną dokumentację, w której skład wchodzą m.in. opis działań podjętych na rzecz prowadzenia działalności gospodarczej, szczegółowa specyfikacja wydatków do poniesienia w ramach środków z dotacji oraz charakterystyka ekonomiczno-finansowa przedsięwzięcia w skali miesiąca i roku.

Działalność opisana w przykładowym biznesplanie będzie polegała na prowadzeniu serwisu komputerowego i GSM. W ofercie firmy znajdzie się serwis laptopów i komputerów stacjonarnych, w tym wymiana gniazd, matryc LCD, diagnozowanie usterek, naprawa software i czyszczenie oraz konserwacja, a także naprawa GSM, czyli diagnozowanie usterek i wymiana zarówno oprogramowania, jak i LCD oraz paneli dotykowych.

Usługi będą świadczone u klienta, jak również w serwisie, do którego sprzęt będzie dostarczany albo bezpośrednio przez klienta, albo przez Ciebie za dodatkową opłatą bądź za pośrednictwem przesyłki kurierskiej. Kontakt z klientem będzie odbywał się mailowo bądź telefonicznie.

Biznesplan składa się z następującej dokumentacji:

 • informacja o wnioskodawcy,
 • opis projektowanego przedsięwzięcia,
 • krótki opis rodzaju planowanej działalności gospodarczej,
 • lokalizacja prowadzenia planowanej działalności,
 • działania podjęte na rzecz uruchomienia planowanej działalności,
 • kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania,
 • szczegółowa specyfikacja wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania przeznaczonych w szczególności na zakup środków trwałych ,urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usługi materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu, pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanego z podjęciem działalności gospodarczej,
 • uzasadnienie konieczności dokonania w/w zakupów w zamierzonej działalności gospodarczej,
 • analiza mocnych i słabych stron planowanego przedsięwzięcia, analiza szans oraz zagrożeń ze strony czynników zewnętrznych,
 • charakterystyka ekonomiczno-finansowa przedsięwzięcia w skali miesiąca i roku,
 • uzasadnienie wyniku finansowego,
 • kalkulacja przychodów,
 • kalkulacja kosztów,
 • zasady rozliczeń podatkowych i z tytułu ubezpieczeń społecznych,
 • dane dotyczące rynku i konkurencji,
 • rozeznanie lub ewentualnie kontakty,
 • czy w rejonie działania istnieją firmy zajmujące się taką samą działalnością,
 • zakres przeprowadzonego badania rynku, czy oferowany produkt lub usługa zapełni istniejącą na rynku lukę i zaspokoi potrzeby nabywców,
 • perspektywy rozwoju działalności.

Biznesplan został opracowany na potrzeby wniosku do Urzędu Pracy w Górze. Możesz go wykorzystać na własne potrzeby i złożyć w urzędzie na terenie całej Polski.

Dokumenty przygotowaliśmy w sposób staranny, biorąc pod uwagę wszelkie aspekty merytoryczne i formalne. Są one zgodne z wymaganiami urzędu i sporządzone w taki sposób, aby zwiększyć Twoje szanse na uzyskanie dotacji.

Pisanie gotowych biznesplanów

Zobacz także inne biznesplany:

Przydatne linki: