6krokow.pl - Biznesplany

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy

<span>Gotowy biznesplan:<br></span><span> Usługi informatyczne / serwis komputerowy

Gotowy biznesplan:
Usługi informatyczne / serwis komputerowy

Gotowe biznesplany - partner
Cena: 49 zł
Przeznaczenie: PRZEZNACZENIE DOKUMENTÓW: URZĄD PRACY
Zawartość: ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA: Wniosek (11 stron, ok   2500 wyrazów) oraz Biznesplan (37  stron, ok   6700 wyrazów)
Warianty:
Standard Premium
Biznesplan w formacie Adobe (.pdf) Biznesplan w formacie Adobe (.pdf)
Brak edytowalnych plików biznesplanu w Word (.doc i .docx) Edytowalne pliki biznesplanu w Word (.doc i .docx)
Brak edytowalnych tabel zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx) Edytowalne tabele zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx)
- Jednorazowe Konsultacje mailowe dotyczące aplikowania o środki

Planujesz otwarcie firmy świadczącej usługi informatyczne? Ten  wniosek oraz biznesplan pozwoli Ci z łatwością skompletować dokumenty na otworzenie Twojej działalności gospodarczej. Proponujemy dokumenty do Urzędu Pracy w Chrzanowie.

Co zawiera biznesplan:

USŁUGI INFORMATYCZNE / SERWIS KOMPUTEROWY

JEŻELI PLANUJESZ ŚWIADCZYĆ USŁUGI INFORMATYCZNE- SERWIS KOMPUTEROWY ,TEN DOKUMENT UŁATWI CI PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH O ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI. Wniosek będzie nieocenioną pomocą dla wszystkich osób które chcą świadczyć usługi informatyczne. Ze względu na obszerność dokumentacji, będzie ona umożliwiała przygotowanie własnych dokumentów. Oferujemy kompletną dokumentację do Urzędu Pracy w Chrzanowie.Działalność będzie polegała na świadczeniu mobilnych usług informatycznych – serwisu komputerowego. Firma będzie świadczyć usługi serwisu oprogramowania oraz serwisu sprzętu a także jego sprzedaży. Będzie to firma świadcząca usługi pogotowia informatycznego. W skład oferty wchodzą następujące dokumenty:- Wniosek (11 stron, ok   2500 wyrazów)- Biznesplan (37  stron, ok   6700 wyrazów) Dokumenty zawierają m.in.
 1. WNIOSEK:
 • informacje o wnioskodawcy
 • opis projektowanego przedsięwzięcia
 • kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródłaich finansowania
 • szczegółowa specyfikacja do poniesienia w ramach dofinansowania
 • przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej.
 • szczegółowa kalkulacja wydatków związanych z podjęciem działalności gospodarczej – dotacja z urzędu pracy
 • 2. BIZNESPLAN
 • zarys działalności firmy
 • opis działalności
 • opis usług oferowanych przez firmę – pełna oferta firmy
 • ogólne zasady działania mojej firmy
 • przewaga rynkowa usług oferowanych przez moją firmę w stosunku do konkurencji
 • sezonowość usług i sposób na zrównoważenie jej niekorzystnego wpływu
 • grupa docelowa usług oferowanych przez firmę
 • oczekiwania klientów
 • konkurencja
 • dostawcy
 • promocja
 • ograniczenia
 • potencjał wnioskodawcy
 • prognoza finansowa
 • prognoza poziomu cen usług oferowanych przez firmę
 • prognoza sprzedaży poszczególnych usług w przeciągu miesiąca
 • prognoza przychodu z poszczególnych usług
 • prognoza – zestawienie przychodów i kosztów
 • wyszczególnieni kosztów miesięcznych
 • szczegółowa kalkulacja wydatków związanych z podjęciem działalności gospodarczej – dotacja z urzędu pracy
 • szczegółowa kalkulacja wydatków związanych z podjęciem działalności gospodarczej – środki własne
 • uzasadnienie listy zakupu z dotacji.
 • podsumowanie
 •  WSZYSTKIE DOKUMENTY ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE ZE SZCZEGÓLNĄ DBAŁOŚCIĄ O ASPEKTY MERYTORYCZNE ORAZ FORMALNE. MASZ PEWNOŚĆ ŻE PRZY ICH TWORZENIU ZWRACALIŚMY SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA ICH ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI URZĘDU ORAZ  Z ZAPISAMI REGULAMINU.DOKUMENTACJA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA W SPOSÓB, KTÓRY MAKSYMALIZUJE SZANSE WNIOSKODAWCY NA POZYSKANIE DOTACJI.