6krokow.pl - Biznesplany

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy

<span>Gotowy, przykładowy biznesplan:<br></span><span> WARSZTAT SAMOCHODOWY

Gotowy, przykładowy biznesplan:
WARSZTAT SAMOCHODOWY

Gotowe biznesplany - partner
Cena: 49 zł
Przeznaczenie: URZĄD PRACY
Zawartość: WNIOSEK DO URZĘDU PRACY, FORMULARZ DEMINIMIS, DODATKOWA CHARAKTERYSTYKA KLIENTÓW
PKD główne: 45.20.Z
Warianty:
Standard Premium
Biznesplan w formacie Adobe (.pdf) Biznesplan w formacie Adobe (.pdf)
Brak edytowalnych plików biznesplanu w Word (.doc i .docx) Edytowalne pliki biznesplanu w Word (.doc i .docx)
Brak edytowalnych tabel zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx) Edytowalne tabele zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx)
- Jednorazowe Konsultacje mailowe dotyczące aplikowania o środki

Chcesz otworzyć własny Warsztat Samochodowy? Ten wniosek pomoże Ci w przygotowaniu dokumentów na otwarcie własnej działalności gospodarczej. Oferujemy wniosek do Urzędu Pracy w Będzinie.

Informacje na temat biznesplanu:

Nie wiesz jak napisać biznesplan warsztatu samochodowego?

Nie przejmuj się  -  mamy dla Ciebie gotowy wzór biznesplanu do wypełnienia i złożenia w urzędzie pracy. 

Biznesplan Warsztat samochodowy - jak go napisać i od czego zacząć?

Zawartość merytoryczna:

1. DANE WNIOSKODAWCY2. OPIS PROJEKTOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • Krótkie uzasadnienie wyboru branży (rodzaju planowej działalności gospodarczej)
 • Zasięg terytorialny planowanej działalności gospodarczej
 • Stan przygotowania do prowadzenia działalności gospodarczej
 • Planowane zatrudnienie pracowników w okresie pierwszych 2 lat prowadzenia działalności gospodarczej, w tym rodzaje stanowisk pracy, liczba pracowników i rodzaj umowy
 • Charakterystyka potencjalnych klientów (odbiorców produktów, towarów lub usług), główne grupy klientów, uzasadnienie popytu
 • Opis konkurencji
 • Plan działań marketingowych
 • 3. ANALIZA MOCNYCH I SŁABYCH STRON ORAZ ANALIZA SZANS I ZAGROŻEŃ PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA (ANALIZA SWOT)4. PROPONOWANA FORMA ZABEZPIECZENIA ZWROTU DOFINANSOWANIA5. ZAŁĄCZNIK 1.
 • Kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania.
 • 6. ZAŁĄCZNIK 2.
 • Szczegółowa specyfikacja wydatków do poniesienia w ramach wnioskowanego dofinansowania.
 • 7. ZAŁĄCZNIK 3.
 • Uzasadnienie konieczności poniesienia poszczególnych wydatków wykazanych w załączniku nr 2 do niniejszego wniosku o dofinansowanie.
 • 8. ZAŁĄCZNIK 4.
 • Przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej (w skali pierwszego i drugiego roku prowadzenia działalności gospodarczej).
 • 9. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY

  Zobacz także inne biznesplany: