6krokow.pl - Biznesplany

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy

<span>Gotowy biznesplan:<br></span><span> Wulkanizator

Gotowy biznesplan:
Wulkanizator

Gotowe biznesplany - partner
Cena: 49 zł
Przeznaczenie: PRZEZNACZENIE DOKUMENTÓW:Otwarcie działalności gospodarczej oferującej usługi serwisu ogumienia i drobnych napraw pojazdów przy użyciu nowoczesnych maszyn na obszarze LGD
Zawartość: ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:  BIZNESPLAN (3O STRON, OKOłO 9000 WYRAZÓW)
PKD główne: 45.20.Z
Warianty:
Standard Premium
Biznesplan w formacie Adobe (.pdf) Biznesplan w formacie Adobe (.pdf)
Brak edytowalnych plików biznesplanu w Word (.doc i .docx) Edytowalne pliki biznesplanu w Word (.doc i .docx)
Brak edytowalnych tabel zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx) Edytowalne tabele zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx)
- Jednorazowe Konsultacje mailowe dotyczące aplikowania o środki

Oferujemy wniosek na otwarcie działalności gospodarczej zajmującej się wymianą opon. Te dokumenty pomogą Ci w stworzeniu własnego wniosku aplikacyjnego o środki na rozpoczęcie własnej działalności. Dokumenty przeznaczone są na otwarcie działalności gospodarczej oferującej usługi serwisu ogumienia i drobnych napraw pojazdów przy użyciu nowoczesnych maszyn na obszarze LGD. Proponujemy dokumenty do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Co zawiera biznesplan:

WULKANIZATOR

PRZEZNACZENIE DOKUMENTÓW : Otwarcie działalności gospodarczej oferującej usługi serwisu ogumienia i drobnych napraw pojazdów przy użyciu nowoczesnych maszyn na obszarze LGDJEŻELI PLANUJESZ OTWARCIE FIRMY ZAJMUJĄCEJ SIĘ WYMIANĄ OPON, TEN DOKUMENT UŁATWI CI PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH O ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI.Biznesplan będzie nieocenioną pomocą dla wszystkich osób które chcą otworzyć własną działalność gospodarczą związaną z wulkanizacją i wymianą opon. Ze względu na obszerność dokumentacji, będzie ona umożliwiała przygotowanie własnych dokumentów.Oferujemy kompletną dokumentację do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.Dokumentacja dotyczy firmy wykonującej wymianę opon i drobnych, szybkich napraw typu „fast fit”, w szczególności specjalizującą się w handlu felgami i oponami, artykułami motoryzacyjnymi wraz z kompleksowym serwisem. Serwis otwarty będzie od poniedziałku do piątku w godz. 13:00 – 21:00 (soboty godz. 14:00 – 19:00). Możliwe będzie umawianie się na usługę poprzez stronę internetową.W skład oferty wchodzą następujące dokumenty:- biznesplan (30 stron, ponad 9000 wyrazów)Dokumenty zawierają m.in.:1. BIZNESPLAN- Spis treści- Informacje dotyczące podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy- Informacje dotyczące zasobów lub kwalifikacji posiadanych przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy niezbędnych ze względu na przedmiot operacji, którą zamierza realizować- Potencjał, wykształcenie i doświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy (dot. operacji w zakresie rozwijania działalności gospodarczej)- Posiadane zasoby, które będą wykorzystane do prowadzonej działalność gospodarczej- Stan przygotowań do podjęcia/rozwijania działalności gospodarczej i jej wykonywania- Wskazanie celów pośrednich i końcowych, w tym zakładanego ilościowego i wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług- Cele pośrednie i końcowe operacji oraz motywy realizacji operacji- Zakładany ilościowy i wartościowy poziom sprzedaży produktów / usług / towarów- Opis wyjściowej sytuacji ekonomicznej podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy- Opis planowanej operacji – ogólne informacje o planowanej działalności gospodarczej- Analiza marketingowa- Oferta – charakterystyka produktu / usługi / towaru- Klienci- Rynek- Dystrybucja i promocja- Konkurencja na rynku- Analiza silnych i słabych stron działalności, jej zagrożeń i możliwości (SWOT)- Analiza SWOT- Analiza ryzyk związanych z działalnością i rozwiązań alternatywnych- Planowany zakres działań niezbędnych do osiągnięcia celów pośrednich i końcowych- Etapy realizacji operacji- Źródła finansowania operacji- Zakres rzeczowo-finansowy operacji- Zestawienie przewidywanych wydatków niezbędnych do realizacji operacji.- Wskazanie planowanych do utworzenia miejsc pracy.- Projekcja finansowa dla operacji- Prognoza poziomu cen i wielkości sprzedaży- Rachunek zysków i strat- Zaktualizowana wartość netto- Wskaźnik rentowności sprzedażyWSZYSTKIE DOKUMENTY ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE ZE SZCZEGÓLNĄ DBAŁOŚCIĄ O ASPEKTY MERYTORYCZNE ORAZ FORMALNE. MASZ PEWNOŚĆ ŻE PRZY ICH TWORZENIU ZWRACALIŚMY SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA ICH ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI URZĘDU ORAZ Z ZAPISAMI REGULAMINU.DOKUMENTACJA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA W SPOSÓB KTÓRY MAKSYMALIZUJE SZANSE WNIOSKODAWCY NA POZYSKANIE DOTACJI.