Kiedy warto, a kiedy nie warto zakładać spółkę komandytową?

Ostatnia aktualizacja: 2020-09-22  |  Średni czas czytania: 02:46
Spółka komandytowa jest odpowiednia dla wspólników, z których jeden chce się zaangażować w sprawy spółki, a drugi chce tylko włożyć do niej kapitał. Chcesz założyć firmę i zastanawiasz się nad spółką komandytową? W tym artykule znajdziesz odpowiedź na pytanie kiedy warto, a kiedy nie warto zakładać spółki komandytowej.
Kiedy warto, a kiedy nie warto zakładać spółkę komandytową?

Co musisz wiedzieć o spółce komandytowej, zanim zdecydujesz się na jej założenie?

Zanim zdecydujesz się na założenie spółki komandytowej, sprawdź jak funkcjonuje spółka tego typu. Dzięki temu dowiesz się, czy jest to odpowiednia forma prawna działalności gospodarczej dla Ciebie.

Do najważniejszych cech spółki komandytowej należą:

 • zdolność prawna, ale brak osobowości prawnej - spółka ma prawo we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Jako że nie jest osobą prawną, to nie posiada swoich organów - w jej imieniu działają wspólnicy mający prawo prowadzenia spraw i reprezentowania spółki. Za zobowiązania spółki odpowiadają jej wspólnicy solidarnie ze spółką.
 • dwie kategorie wspólników - spółka komandytowa odznacza się tym, że jej wspólnicy dzielą się na dwie kategorie - komplementariuszy oraz komandytariuszy. Ich status wpływa na odpowiedzialność za zobowiązania spółki:
 • komplementariusze odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, przy czym odpowiedzialność ta powstaje dopiero wtedy, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna.
 • komandytariusze natomiast ponoszą ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowej - jest ona bowiem ograniczona do wysokości oznaczonej kwotowo w umowie spółki (tzw. suma komandytowa).
 • reprezentacja spółki - spółkę komandytową ma prawo reprezentować każdy komplementariusz. Komandytariusz natomiast może reprezentować spółkę jedynie jako pełnomocnik.
 • nazwa spółki - powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe znaczenie „spółka komandytowa” (w skrócie sp. k.). Nazwisko komandytariusza nie może być zamieszczone w firmie spółki - w przypadku gdy się tam znajdzie, komandytariusz ten odpowiada wobec osób trzecich tak jak komplementariusz.

Kiedy warto założyć spółkę komandytową?

Spółka komandytowa jest handlową spółką osobową. Tworzą ją wspólnicy o różnym statusie, przez co nie jest to forma prawna działalności gospodarczej odpowiednia dla każdego.

Warto założyć spółkę komandytową wtedy, gdy:

 1. Chcesz uniknąć podwójnego opodatkowania

  Chcesz prowadzić działalność gospodarczą na większą skalę, ale nie chcesz płacić podatku dochodowego od osób prawnych? W tej kwestii spółka komandytowa okazuje się idealnym rozwiązaniem. Jest to bowiem spółka, która nadaje się zarówno do prowadzenia średnich, jak i dużych przedsiębiorstw. Możesz więc uniknąć opodatkowania CIT-em. Spółka komandytowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego, a jedynie jej wspólnicy, którzy opłacają podatek dochodowy od osób fizycznych, jako dochód uzyskiwany z działalności gospodarczej, przy czym mogą to robić w praktycznie dowolnej formie.

 2. Chcesz częściowo ograniczyć swoją odpowiedzialność za zobowiązania spółki

  Jak już wspomniano, odpowiedzialność wspólników spółki komandytowej za zobowiązania spółki jest ograniczona. W przypadku komplementariuszy, odpowiedzialność za długi powstaje wówczas, gdy egzekucja z majątku spółki okazała się bezskuteczna. Komandytariusz natomiast odpowiedzialność taką ponosi jedynie do wysokości sumy komandytowej.

 3. Nie masz kapitału na założenie działalności

  Co prawda każdy wspólnik ma obowiązek włożyć do spółki wkład. Jednak wspólnicy mogą jego wysokość kształtować w zależności od swoich potrzeb i możliwości finansowych. Włożone środki służą spółce do prowadzenia działalności gospodarczej - zwłaszcza na początku, gdy nie osiąga ona jeszcze przychodów. Mimo to nie ma obowiązku wnoszenia wkładu pieniężnego. Jeżeli nie masz gotówki, a chcesz być komplementariuszem, Twój wkład do spółki może być w postaci pracy i usług. Takie rozwiązanie nie jest natomiast możliwe w spółkach kapitałowych.

 4. Dysponujesz kapitałem, a Twój przyszły wspólnik ma pomysł na biznes

  Jeżeli dysponujesz kapitałem, a Twój przyszły wspólnik ma pomysł na biznes, warto założyć spółkę komandytową. W takim przypadku możesz ograniczyć swoją odpowiedzialność za zobowiązania spółki stając się komandytariuszem.

Kiedy nie warto zakładać spółki komandytowej?

Wiesz już, kiedy warto założyć spółkę komandytową. Czas na sprawdzenie kiedy nie opłaca się prowadzić działalności w tej formie prawnej.

Nie warto zakładać spółki komandytowej gdy:

 1. Nie chcesz ponosić wysokich kosztów przy zakładaniu firmy

  Spółka komandytowa podlega rejestracji w KRS. Są to więc dodatkowe koszty przy jej zakładaniu. Ponadto umowa spółki komandytowej musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego (lub przez Internet), jednak i to jest dodatkowym kosztem.

 2. Nie chcesz prowadzić pełnej księgowości

  Spółka komandytowa jest w grupie podmiotów zobowiązanych do prowadzenia pełnej księgowości, czyli ksiąg rachunkowych - bez względu na wysokość osiąganych dochodów. Z kolei pełna księgowość wiąże się z dodatkowymi kosztami - do ogarnięcia masy dokumentów będziesz potrzebował albo księgowej, albo biura księgowego, których usługi będą kosztować w zależności od ilości dokumentów do rozliczenia i formy prowadzenia dokumentacji.

 3. Chcesz prowadzić spółkę, ale nie chcesz brać za to odpowiedzialności

  Prawo prowadzenia spółki komandytowej mają zwykle komplementariusze - jeżeli nie zostanie postanowione inaczej w umowie. Komplementariusze ponoszą jednak odpowiedzialność za zobowiązania spółki, przy czym jest to odpowiedzialność subsydiarna - oznacza to, że komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki komandytowej wówczas, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Jeżeli chcesz tego uniknąć - spółka komandytowa nie jest formą prawną działalności dla Ciebie.

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Znajdź urząd

Lista urzędów dla wybranych miejscowości

Baza kodów PKD

(Aktualna Polska Klasyfikacja Działalności)

Kody PKD ›
Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: