Mikrorachunek podatkowy – co to jest i skąd go wziąć?

Ostatnia aktualizacja: 2020-06-29  |  Średni czas czytania: 02:34
Od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje jeden rachunek podatkowy, który musi stworzyć każdy przedsiębiorca. Dzięki niemu możesz regulować wszystkie zobowiązania podatkowe na jeden numer rachunku. Co to jest mikrorachunek podatkowy i skąd go wziąć? Odpowiedź na te pytania znajdziesz w tym artykule.
Mikrorachunek podatkowy – co to jest i skąd go wziąć?

Czym jest mikrorachunek podatkowy?

Mikrorachunek podatkowy to rachunek podatkowy, który służy do regulowania zobowiązań podatkowych wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej. Za jego pomocą możesz zapłacić podatek:

  • dochodowy od osób fizycznych (PIT)
  • dochodowy od osób prawnych (CIT)
  • od towarów i usług (VAT)

Mikrorachunek jest przeznaczony wyłącznie do zapłaty podatków do urzędu skarbowego. Zwroty nadpłat podatków będą realizowane na dotychczasowych zasadach.

Skąd wziąć mikrorachunek podatkowy?

Swój mikrorachunek podatkowy możesz sprawdzić w generatorze rachunku podatkowego lub w dowolnym urzędzie skarbowym. Potrzebujesz do tego wyłącznie identyfikatora podatkowego:

  • numeru PESEL - jeżeli jesteś osobą fizyczną i nie prowadzisz działalności gospodarczej lub nie jesteś zarejestrowanym podatnikiem VAT
  • numeru NIP - jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą lub jesteś podatnikiem VAT albo jesteś płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

Generator mikrorachunku znajdziesz na: https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego

Ważne jest, abyś podał poprawny identyfikator podatkowy. To ty jesteś odpowiedzialny za prawidłowe wygenerowanie numeru mikrorachunku podatkowego. Jeżeli chcesz wygenerować swój mikrorachunek przez Internet nie korzystaj z innych stron internetowych, które oferują taką usługę. Nie korzystaj również z numerów rachunków wysyłanych e-mailem lub sms-em. Mogą to być bowiem próby wyłudzenia. Wygenerowanie mikrorachunku podatkowego na podanej wyżej rządowej stronie internetowej jest bezpłatne.

Swój mikrorachunek podatkowy możesz wygenerować w każdej chwili. Generator działa 24 godziny na dobę i przez 7 dni w tygodniu. Na generatorze możesz nie tylko stworzyć swój mikrorachunek, ale też sprawdzić jego numer w każdym czasie i miejscu, za pomocą komputera, telefonu czy tabletu. Wystarczy dostęp do internetu. Po wygenerowaniu mikrorachunku, jego numer będzie taki sam, nawet gdy zmienisz adres zamieszkania, właściwość urzędu skarbowego czy nazwisko.

Z czego składa się mikrorachunek podatkowy?

Mikrorachunek podatkowy składa się z 26 znaków:

LK 1010 0071 222Y XXXX XXXX XXXX

Poszczególne elementy mikrorachunku oznaczają:

LK - przedstawia liczbę kontrolną

1010 0071 - przedstawia stałą wartość każdego mikrorachunku i wskazuje na numer rozliczeniowy w Narodowym Banku Polskim

222 - jest to stała wartość każdego mikrorachunku i wskazuje na numer uzupełniający w Narodowym Banku Polskim

Y - liczba w tym miejscu wynosi 1 - gdy użyłeś swojego numeru PESEL albo 2 - gdy użyłeś numeru NIP

XXXX XXXX XXXX - po znaku Y Twój PESEL lub NIP na kolejnych pozycjach będą 0, tak by rachunek miał 26 znaków

Nie mam numeru PESEL i NIP - na jaki rachunek wpłacać podatki?

Każdy podatnik w Polsce powinien posiadać swój identyfikator podatkowy - numer PESEL albo numer NIP. Jeżeli jednak nie otrzymałeś jeszcze numeru identyfikacji podatkowej i czekasz na decyzję o jego przyznaniu, należność podatkową możesz wpłacić na mikrorachunek podatkowy Twojego urzędu skarbowego. Jego numer znajdziesz w wykazie numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych Krajowej Administracji Skarbowej, które obowiązują od 1 stycznia 2020 r. Wskazany wykaz znajdziesz na:

https://www.gov.pl/web/kas/rachunki-bankowe-urzedow-skarbowych-obowiazujace-od-1012020-r

W wykazie znajdziesz również szczegółowe informacje, na który rachunek należy wpłacić poszczególne podatki. Nie mając numeru identyfikacji podatkowej, w przelewie podaj numer dokumentu tożsamości - np. paszportu lub dowodu osobistego, aby urząd skarbowy mógł Cię zidentyfikować i prawidłowo rozliczyć wpłatę.

Mikrorachunek podatkowy a inne podatki

Za pomocą mikrorachunku podatkowego możesz zapłacić podatek PIT, CIT i VAT. Co w przypadku gdy masz do uregulowania inne podatki - na przykład akcyzę czy podatek od czynności cywilnoprawnych? Podatki tego typu możesz zapłacić na numer rachunku bankowego swojego urzędu skarbowego. Numer rachunku bankowego, na który możesz wpłacić podatek znajdziesz w wykazie numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych Krajowej Administracji Skarbowej, który obowiązuje od 1 stycznia 2020 r. Tam znajdziesz dokładne informacje na jaki rachunek i jaki podatek wpłacić.

Na dotychczasowych zasadach zapłacisz również podatek, który rozliczasz na zasadach karty podatkowej, a także VAT-14 i VAT w imporcie.

Zalety mikrorachunku podatkowego

Opłacanie podatków za pomocą mikrorachunku podatkowego ma wiele zalet. Należą do nich między innymi:

  • wygoda i prosty sposób płatności podatku PIT, CIT i VAT na jeden i stały indywidualny mikrorachunek podatkowy - tych podatków nie musisz już płacić na oddzielne rachunku bankowe urzędu skarbowego, ponieważ robisz to z jednego stałego rachunku
  • numer mikrorachunku podatkowego możesz szybko sprawdzić w każdym czasie i miejscu
  • nawet zmiana siedziby firmy nie zmienia numeru mikrorachunku podatkowego - możesz się nim posługiwać wszędzie
  • nie musisz pilnować, czy numer rachunku, na który wpłacasz podatki jest dalej aktualny
  • dzięki mikrorachunkowi podatkowemu szybko otrzymasz potrzebne zaświadczenia - np. o niezaleganiu w podatkach

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Przydatne linki: