7 zalet zaangażowanego pracownika

Ostatnia aktualizacja: 2023-03-23  |  Średni czas czytania: 03:27
Artykuł reklamowy
Motywacja i zaangażowanie to mechanizmy, które napędzają pracownika do osiągnięcia danego celu. To od nich zależy, ile osoba włoży energii w realizację swoich planów. Większe zaangażowanie pracowników to korzyści dla całej firmy. Jednak warto pamiętać, iż zaangażowani pracownicy potrzebują wsparcia. Zatem w jaki sposób można kreować zaangażowanie pracowników? Jakie są zalety zmotywowanego i zaangażowanego pracownika? Dowiedzmy się z artykułu!
7 zalet zaangażowanego pracownika

Kim jest zaangażowany pracownik?

Zaangażowanie to postawa, opierająca się na słuszności swoich działań i celów, zdecydowanie dążąca do ich zrealizowania lub osiągnięcia poświęcając temu wiele czasu i energii.

Zaangażowany pracownik to taki, który identyfikuje się z firmą, zgadzając się z jej celami, wizją i wartościami. Wywiązuje się ze swoich obowiązków i chętnie poszukuje nowych rozwiązań. Interesuje się tym, co się dzieje w firmie, bierze udział w nowych projektach, inspirując zespół do coraz efektywniejszej pracy, jednocześnie dbając o pozytywne, wewnętrzne relacje.

Warto jednak zaznaczyć, iż pracownicy do zrealizowania trudnych i wymagających zadań i wyzwań potrzebują wsparcia. Wspólna praca oraz szef efektywnie wspierający i motywujący w trudnych sytuacjach to fundament wielu biznesowych sukcesów.

Czynniki zwiększające zaangażowanie pracowników

Budowanie zaangażowania pracowników wbrew pozorom nie jest łatwym zadaniem. Najczęściej jako główne instrumenty budowania zaangażowania postrzegane są pieniądze. Dobre wynagrodzenie zapewniające dostatnie życie, jak najbardziej może przekładać się na zaangażowanie pracowników i być dla nich motywacją. Istnieje jednak jeszcze szereg innych czynników ułatwiających zaangażowanie w miejscu pracy. Należą do nich:

 • możliwość rozwoju i awansu,
 • prowizje oraz nagrody,
 • dobre relacje z przełożonymi,
 • wspieranie innowacyjnego myślenia,
 • wpływ na podejmowane decyzje,
 • powierzanie ciekawych i ambitnych zadań,
 • przynależność do zespołu,
 • miła i przyjemna atmosfera,
 • słowna pochwała lub wyróżnienie pracownika za jego osiągnięcia,
 • spotkania integracyjne,

Motywowanie pracowników przejawia się również w organizowaniu dla nich szkoleń i warsztatów podnoszących ich kwalifikacje i uprawnienia.

Zalety zaangażowanego pracownika

Zaangażowanie pracowników jest ważnym elementem w miejscu pracy. Ma ono wiele zalet, do których należą:

 • większa wydajność,
 • większa motywacja,
 • otwarty umysł i chęć do działania,
 • większa innowacyjność,
 • samodzielność w rozwiązywaniu problemów,
 • chęć niesienia pomocy innym poprzez dzielenie się swoją wiedzą i umiejętnościami,
 • większa koncentracja na pracy,

Zaangażowanego pracownika można również poznać po determinacji w pokonywaniu trudności oraz gotowości do poświęceń.

Badanie satysfakcji i zaangażowania pracowników

Najprostszym, a zarazem najdokładniejszym sposobem pomiaru zaangażowania pracowników jest przeprowadzanie regularnych badań.

Badanie satysfakcji i zaangażowania pracowników jest rodzajem ankiety. Badanie można zrealizować za pomocą tradycyjnych, papierowych ankiet lub internetowego kwestionariusza. Badania mogą mieć charakter jednorazowy lub cykliczny.

Dostępnych jest wiele rozwiązań umożliwiających internetowe wykonanie badania satysfakcji i zaangażowania pracowników. Skorzystaj z narzędzia Enpulse do badania zaangażowania w Twojej firmie. Dzięki badaniu Enpulse można na bieżąco diagnozować zaangażowanie pracowników, jak również weryfikować postępy we wprowadzaniu zmian. Enpulse to w pełni zautomatyzowana usługa działająca w przeglądarce, dzięki czemu można z niej korzystać na dowolnym urządzeniu stacjonarnym lub mobilnym.

Badanie satysfakcji i zaangażowania może dostarczyć pracodawcy bardzo dużo cennych informacji. Do tych najważniejszych można zaliczyć:

 • poziom zadowolenia z wynagrodzenia,
 • poziom zaangażowania, motywacji i satysfakcji,
 • opinie na temat przedsiębiorstwa,
 • relacje panujące między pracownikami,
 • oczekiwania pracowników dotyczące pracodawcy,
 • poznanie potrzeb szkoleniowych,
 • zdiagnozowanie mocnych i słabych stron danej firmy, 

Etapy badań satysfakcji i zaangażowania pracowników

Proces badania z reguły składa się z kilku etapów. Zaliczamy do nich:

 1. Przekazanie przez pracodawcę informacji o planowanym przeprowadzeniu badania

  Można posłużyć się plakatami lub ulotkami, informując jednocześnie, że udział w badaniu jest anonimowy. Zapewnienie o anonimowości w tym przypadku jest bardzo ważne, ponieważ przyczynia się do udzielania szczerych odpowiedzi.

 2. Przygotowanie odpowiedniego kwestionariusza

  Pytania powinny być przemyślane i zrozumiałe dla każdego pracownika oraz tworzyć logiczną całość (jedna kwestia wynika z drugiej). Ilość pytań powinna być ograniczona - optymalna liczba to 15.

 3. Realizacja badania

  To kluczowy etap badania. Pracownicy odpowiadają na pytania zawarte w ankiecie.

 4. Analiza zebranego materiału i raport końcowy

  Zebrany materiał zostaje poddany analizie, po której opracowany jest raport końcowy zawierający wnioski i rekomendacje.

Brak motywacji - skutki

Odpowiednio zmotywowani pracownicy to klucz do sukcesu każdej formy. Posiadanie w zespole zmotywowanych i zaangażowanych pracowników to szereg korzyści wpływających na szybsze osiągnięcie zamierzonych celów. Brak motywacji może mieć wpływ na funkcjonowanie całej firmy i się objawia:

 • Zmniejszeniem potencjału i wydajności pracowników

  Brak możliwości rozwoju oraz widocznej ścieżki kariery może sprawić, że pracownik nie odczuwa przyjemności z pracy, trudniej jest mu się skupić i jest mniej kreatywny. Ponadto wykonuje swoją pracę mniej efektywnie i szybciej się męczy.

 • Większym prawdopodobieństwem zmiany pracy

  Możliwość rozwoju i realizowania ciekawych projektów jest bardzo istotna. Pracownicy, którzy nie realizują się podczas wykonywania swoich obowiązków, są bardziej skłonni do zmiany pracy.

 • Spadkiem produktywności

  Pracownik nie widzący sensu w przykładaniu się do pracy, szybko zaczyna wykonywać swoje obowiązki na poziomie niezbędnego minimum. Skutkiem może być brak możliwości rozwoju firmy.

 • Stresem sprzyjającym konfliktom

  Zmęczonym i zdemotywowanym pracownikom bardzo często towarzyszy irytacja. Kiepskie nastroje podczas realizacji projektu lub zadania powodują, iż trudniej kontrolować złość. Częściej dochodzi do konfliktów, których łagodzenie zabiera cenny czas, który mógłby być poświęcony na kolejne zadania. W konsekwencji zmniejsza się tempo pracy i wydajność pracowników.

 • Zagrożeniem w miejscu pracy

  Niezaangażowani pracownicy częściej są przyczyną zagrożeń w miejscu pracy. Brak skupienia, koncentracji, znużenie, monotonia może przyczynić się do wzrostu popełnianych błędów, obniża czujność, co w efekcie może zagrażać bezpieczeństwu w pracy.

 • Negatywne sposoby motywowania pracowników - dlaczego nie działają?

  Motywowanie negatywne pracowników polega najczęściej na zastraszaniu groźbą utraty pracy lub degradacji, a nawet karą finansową w przypadku niespełnienia oczekiwań pracodawcy. Niestety taka metoda najczęściej przynosi więcej szkody niż korzyści i może skutkować:

  • spadkiem lub całkowitą utratą zaangażowania pracowników,
  • większym dystansem między pracownikiem i pracodawcą,
  • konfliktami w zespole,
  • spadkiem kreatywności,
  • obniżeniem samooceny pracownika,
  • szybkim wypaleniem zawodowym,
  • większym prawdopodobieństwem zmiany pracy,

  Podsumowanie

  Poziom zaangażowania w wykonywanej pracy jest zależny zarówno od samych pracowników, jak i pracodawcy. Pracownicy zaangażowani wykazują pozytywne nastawienie, co jest niezwykle istotne w budowaniu przyjaznej atmosfery wśród współpracowników. Czerpią satysfakcję ze swojej pracy i dzielą się swoją wiedzą.

  Gotowe biznesplany

  Gotowe biznesplany

  Planujesz założyć firmę?
  Kup przykładowy biznesplan!

  Cena już od: 29 zł

  Zobacz listę biznesplanów  ›

  lub

  Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

  Oceń ten artykuł:


  Zobacz także artykuły podobne:

  Gotowe biznesplany

  Gotowe biznesplany

  Planujesz założyć firmę?
  Kup przykładowy biznesplan!

  Cena już od: 29 zł

  Zobacz listę biznesplanów  ›

  lub

  Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

  Przydatne linki: