Audyt energetyczny dla firmy - kto może go wykonać?

Ostatnia aktualizacja: 2019-12-27  |  Średni czas czytania: 02:08
Artykuł reklamowy
Celem audytu energetycznego jest określenie rzeczywistego zapotrzebowania energetycznego firmy oraz wskazanie obszarów, w których może osiągnąć ona oszczędności energii. Warto jednak wiedzieć, że to właśnie na przedsiębiorcach ciąży obowiązek regularnego przeprowadzania audytu energetycznego. Jakie firmy są zobowiązane do przejścia audytu, kto może go wykonać i jakie zyski przynosi taki krok dla firmy? Sprawdzamy!
Audyt energetyczny dla firmy - kto może go wykonać?

Obowiązkowy audyt energetyczny dla firm

Rok 2016 przyniósł znaczące zmiany dla właścicieli dużych firm, czyli takich, w których zatrudnionych jest powyżej 250 pracowników, a roczny obrót przekracza 50 milionów euro. Nałożony został bowiem na nich obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego. Co istotne, ma on charakter powtarzalny, co oznacza, że zachodzi konieczność aktualizowania wyników audytu co cztery lata. Pierwszy audyt już za nami - przedsiębiorcy mieli obowiązek przeprowadzić go do końca września 2017 roku (w ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy). Większość z nich audyt będzie musiała powtórzyć zatem za 2 lata. Warto wiedzieć, że musi on obejmować obszary w firmie odpowiedzialne łącznie za minimum 90% całkowitego zużycia energii - zarówno budynki, jak również transport czy instalacje przemysłowe. Wyniki audytu należy przekazać w terminie 30 dni do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Brak dopełnienia obowiązku grozi karą finansową w wysokości do 5% rocznego obrotu firmy. Kwota ta może więc wynieść od 9 mln do nawet 4 mld złotych w przypadku dużych przedsiębiorstw.  

Kogo nie dotyczy nowy obowiązek?

Obowiązek cyklicznego wykonywania audyty energetycznego nie dotyczy firm, w których wdrożono certyfikowany system zarządzania energią zgodny z normami ISO 50001 bądź wymaganiami EMAS. Co stoi za tymi obco brzmiącymi skrótami? Norma ISO 50001 to zestaw wymagań skierowany do firm, który odnosi się do polityki bardziej efektywnego wykorzystania energii. Składa się na nią zarówno zbieranie danych dotyczących zużycia energii w przedsiębiorstwie, wyznaczanie celów, które pomogą je zmniejszyć, a także podejmowania działań pozwalających na ciągłe ulepszanie zarządzania energią. Z kolei system ekozarządzania i audytu EMAS to certyfikaty środowiskowe wydawane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego. Warunkiem ich przyznania przedsiębiorstwom jest wdrażanie kompleksowych rozwiązań w obszarze ochrony środowiska.

Audyt energetyczny dla firmy

Kto może przeprowadzić audyt energetyczny?

Audyt energetyczny powinna przeprowadzić osoba uprawniona. W Polsce nie wprowadzona została jednak prawna forma tego rodzaju uprawnień. Oznacza to więc, że audytorem zostać może osoba, która posiada kompetencje związane z budownictwem bądź energetyką. Najczęściej są to osoby, które ukończyły studia inżynierii środowiska, energetyki lub budownictwa, ew. przeszły specjalistyczne szkolenia w tym kierunku. Warto przy tym pamiętać, że nie może być to osoba, która jest bezpośrednio zaangażowana w audytowaną działalność przedsiębiorcy. Listę osób wykonujących audyty energetyczne prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego wraz z Ministerstwem Infrastruktury oraz Zrzeszeniem Audytorów Energetycznych.

Korzyści wynikające z audytu energetycznego

Audyt energetyczny warto traktować nie tylko jako obowiązek, ale również szansę dla przedsiębiorstwa na modernizację i pozyskanie oszczędności. Podstawowa korzyść płynąca z przeprowadzenia audytu to identyfikacja obszarów o podwyższonym zużyciu energii. Pozyskanie tej wiedzy jest kluczowe do poszukiwania rozwiązań, które pozwolą zoptymalizować wykorzystanie energii w firmie. Optymalizację tę można przeprowadzić na kilka sposobów m.in. poprzez modernizację maszyn, urządzeń lub różnego rodzaju instalacji, dobór odpowiedniej taryfy energii elektrycznej czy inwestycję w odnawialne źródła energii. Zespół audytorski zaproponować może także tzw. działania nisko-kosztowe, które sprowadzają się m.in. do efektywnego energetycznie użytkowania urządzeń biurowych, a nawet szkoleń pracowników z zakresu efektywności energetycznej. Tego rodzaju usługę oferuje m.in.: innogy Polska. 

Przeprowadzenie audytu to proces, który z początku może wydawać się jedynie uciążliwym obowiązkiem, jednak w rzeczywistości niesie on ze sobą wiele korzyści dla przedsiębiorstwa. Pozwala on firmie pozyskać wiedzę na temat zużycia energii w konkretnych obszarach oraz przedstawia rozwiązania prowadzące do zysków nie tylko w postaci obniżenia rachunków za prąd, ale również zwiększenia wydajności, czy nawet konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: