Upoważnienie do odbioru dokumentów - wzór z omówieniem

Ostatnia aktualizacja: 2020-06-29  |  Średni czas czytania: 01:36
W Polsce wiele dokumentów musi posiadać formę pisemną. Dotyczy to w szczególności wszelkiego rodzaju zaświadczeń, które potwierdzają istniejący stan faktyczny lub prawny. Czasami dokumentu nie możesz odebrać osobiście. W takiej sytuacji potrzebujesz upoważnienia do odbioru dokumentów. Czym jest i jak sporządzić takie upoważnienie, dowiesz się czytając dalej ten artykuł.
Upoważnienie do odbioru dokumentów - wzór z omówieniem

Czym jest upoważnienie do odbioru dokumentów?

Upoważnienie to przekazanie uprawnienia osobie upoważnionej do występowania w Twoim imieniu i wykonania za Ciebie określonego zadania - w tym przypadku odbioru dokumentów. Aby upoważnienie było skuteczne, musisz wyraźnie wskazać kto upoważnia i kogo.

Upoważnienie najczęściej jest potrzebne do odbioru dokumentów w urzędach, sądach lub innych państwowych instytucjach. Możesz w nim upoważnić drugą osobę do złożenia odpowiedniego wniosku za Ciebie bądź odebrania zaświadczenia lub innego dokumentu.

Jak przygotować upoważnienie do odbioru dokumentów?

Upoważnienie do odbioru dokumentów musi zawierać pewne elementy, które składają się na jego istotę i czynią przez do upoważnienie za czynność skuteczną. Upoważnienie takie powinno przede wszystkim zawierać:

  • miejscowość i datę - są to dane, których używa się w większości dokumentów;
  • dane osoby udzielającej upoważnienia (imię i nazwisko, numer PESEL, adres, numer dowodu osobistego) - są to dane identyfikujące daną osobę. W przypadku adresu zamieszkania nie jest to element konieczny, więc można go pominąć. Jeżeli upoważnienie wystawia przedsiębiorca, konieczne jest wskazanie firmy;
  • nagłówek „upoważnienie” - wskazuje na rodzaj wystawionego przez Ciebie dokumentu;
  • informacja kogo dotyczy upoważnienie - chodzi o dane osoby, która ma dokonać czynności w Twoim imieniu. Należy tutaj podać jej imię i nazwisko, numer PESEL i numer dowodu osobistego;
  • informacja do czego osoba została upoważniona - chodzi o cel, w jakim upoważnienie zostało wydane. Musisz tutaj określić czynność, jakiej ma dokonać osoba upoważniona, na przykład upoważnienie do odbioru zaświadczenia o wysokości zarobków.
  • podpis osoby upoważniającej - upoważnienie musisz koniecznie opatrzyć własnoręcznym podpisem. Jeżeli upoważnienia udzielasz jako firma potrzebne jest również przystawienie jej pieczątki.

Upoważnienie jest dokumentem, który pozwala na dokonanie jednorazowej czynności. Jeżeli chcesz upoważnić jedną osobę do odbioru wszystkich dokumentów, które Cię dotyczą musisz umieścić na upoważnieniu adnotację o takim zakresie upoważnienia.

Upoważnienie do odbioru dokumentu - wzór dokumentu

Wiedząc już jakie elementy powinno zawierać upoważnienie do odbioru dokumentu, czas zapoznać się ze wzorem upoważnienia.

.............................

(miejscowość i data)

............................
(imię i nazwisko)
............................
(numer dokumentu tożsamości)
............................
(numer PESEL)

UPOWAŻNIENIE

Ja, niżej podpisany (podpisana) upoważniam Pana (Panią) ............................., legitymującego (legitymującą) się dowodem osobistym (paszportem, prawem jazdy) o numerze ....................., nr PESEL ......................, do czynności związanych z ....................................... .

 

..............................
(czytelny podpis)

Upoważnienie do odbioru dokumentów - przykład:

Warszawa, 8 kwietnia 2020 r.

Janina Malinowska
nr dowodu osobistego AWB 200 405
nr PESEL 68063000005

UPOWAŻNIENIE

Ja, niżej podpisana Janina Malinowska, upoważniam mojego syna Aleksandra Malinowskiego legitymującego się dowodem osobistym numer ADK 929 045, numer PESEL 90112404838 do odbioru zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON.

Janina Malinowska

(czytelny podpis)

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: