Automatyczne przedłużenie ubezpieczenia OC

Ostatnia aktualizacja: 2019-06-06  |  Średni czas czytania: 01:59
Artykuł reklamowy
Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych umowę ubezpieczenia OC zawiera się na okres 12 miesięcy. Jeśli w kolejnym roku nie chcesz korzystać z ochrony ubezpieczeniowej w tym samym towarzystwie ubezpieczeniowym (TU), to musisz wypowiedzieć umowę – najpóźniej na dzień przed terminem jej zakończenia. W przeciwnym wypadku ochrona automatycznie się przedłuży. Co jeszcze powinieneś wiedzieć o automatycznym wznowieniu ubezpieczenia OC?
Automatyczne przedłużenie ubezpieczenia OC

Automatyczne wznowienie ubezpieczenia OC

Bez względu na to, czy będzie to polisa OC w UNIQA, czy też w innym towarzystwie, obowiązuje ten sam zakres ochrony ubezpieczeniowej, a także te same zasady jej automatycznego przedłużenia. Jak wspomnieliśmy, umowę ubezpieczenia OC zawiera się na okres 12 miesięcy, ale istnieją wyjątki, które zostały wskazane w art. 27 wspomnianej ustawy. Mowa o umowie ubezpieczenia krótkoterminowego, które dostępne jest dla pojazdów zarejestrowanych czasowo, pojazdów wolnobieżnych i historycznych, ale nie tylko. Jest ono także wykorzystywane przez podmioty prowadzące działalność polegającą na kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych.

Jeśli umowa ubezpieczenia OC nie zostanie wypowiedziana najpóźniej na dzień przed terminem jej zakończenia, to ochrona zostanie automatycznie wznowiona. Nie dojdzie do przerwy w ubezpieczeniu, która wiąże się z wysokimi karami nakładanymi przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). Natomiast nieświadomość tego, kiedy ochrona ubezpieczeniowa nie przedłuża się automatycznie, jest jednym z najczęstszych powodów otrzymywania przez posiadaczy pojazdów wezwania do zapłaty kary za brak OC od UFG. Przypomnijmy, że w 2019 roku posiadacz samochodu osobowego, który dopuści się przerwy w OC trwającej do 3 dni, zapłaci 900 zł kary, ale już w przypadku przerwy od 4 do 14 dni będzie to 2250 zł, a powyżej 14 dni – 4500 zł. Tłumaczenie się nieświadomością niestety nie zwolni posiadacza pojazdu z zapłaty kary. Kiedy zatem OC nie przedłuży się automatycznie?

  • Jeśli kupiłeś pojazd lub otrzymałeś w darowiźnie – poprzedni posiadacz pojazdu ma obowiązek przekazania nabywcy polisy OC i ta kwestia nie podlega negocjacjom. To samo dotyczy darczyńcy – musi on przekazać ubezpieczenie obdarowanemu. Jednak ochrona ubezpieczeniowa w przypadku takich polis wygaśnie w dniu zakończenia umowy – nie dojdzie do jej automatycznego wznowienia. Zatem nowy posiadacz pojazdu musi zadbać o zawarcie umowy ubezpieczenia OC z nowym TU, zanim wygaśnie dotychczasowa ochrona. Oczywiście może to zrobić już wcześniej – nie ma obowiązku korzystania z polisy dotychczasowego posiadacza pojazdu.
  • Jeśli nie uregulowałeś składki na OC – możliwe, że płatność za ubezpieczenie OC rozłożyłeś na raty. Pierwszą uregulowałeś, ale z pewnych przyczyn nie zapłaciłeś drugiej. W takim przypadku w dalszym ciągu korzystasz z ochrony ubezpieczeniowej, ale umowa OC wygaśnie w dniu jej zakończenia – ochrona się nie wznowi. Co więcej, nieuregulowanie składki na ubezpieczenie może się wiązać z poważnymi konsekwencjami. Zakład ubezpieczeń ma prawo naliczyć umowne odsetki karne, a jeśli mimo kolejnych wezwań klient nie ureguluje zaległej składki, to sprawa może mieć swój finał w sądzie i zakończyć się postępowaniem komorniczym.
  • Jeśli korzystasz z krótkoterminowego OC – jak wspomnieliśmy, w pewnych przypadkach możesz skorzystać z krótkoterminowego OC. Jednak ochrona ubezpieczeniowa wygaśnie wraz z zakończeniem umowy. Ponowne skorzystanie z ubezpieczenia krótkoterminowego jest możliwe jedynie w przypadku wybranych podmiotów, np. komisów samochodowych.

Uwaga na podwójne ubezpieczenie

Brak automatycznego przedłużenia OC to jeden z możliwych problemów, ale musisz uważać również na podwójne ubezpieczenie. Jeśli podpiszesz umowę z innym towarzystwem ubezpieczeniowym, a nie wypowiedziałeś umowy OC poprzedniemu, to nagle okaże się, że posiadasz dwie polisy. Tę, która jednak przedłużyła się automatycznie, możesz wypowiedzieć. Musisz jednak pamiętać, że nie zwolni cię to z konieczności zapłaty składki za wykorzystany czas ochrony ubezpieczeniowej.

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Przydatne linki: