Co bada test wielkiej piątki i kiedy się przydaje?

Ostatnia aktualizacja: 2023-04-03  |  Średni czas czytania: 01:42
Artykuł reklamowy
Teoria Wielkiej Piątki została opracowana w latach 80. XX w. przez amerykańskich psychologów – Paula Costę i Roberta McCrae’a. Testy psychologiczne tworzone na jej podstawie są obecnie wykorzystywane w ponad 60 krajach na całym świecie. Czym jest Pięcioczynnikowy Model Osobowości i gdzie znajduje zastosowanie? Sprawdzamy!
Co bada test wielkiej piątki i kiedy się przydaje?

Teoria Wielkiej Piątki

Pięcioczynnikowy Model Osobowości – popularnie nazywany Wielką Piątką – zakłada istnienie pięciu wymiarów ludzkiej osobowości. Należą do nich: ekstrawersja, ugodowość, sumienność, neurotyczność i otwartość na doświadczenia.

Na każdy z wymienionych czynników składa się sześć cech składowych, a ich natężenie jest określane na skali (np. 1-10). Costa i McCrae przyjęli, że wszystkie czynniki realnie istnieją oraz są uniwersalne (niezależne od rasy, płci, kultury), niezmienne i uwarunkowane biologicznie (w dużym stopniu podlegają dziedziczeniu).

Pięć wymiarów osobowości i ich znaczenie

Testy psychologiczne oparte na modelu Wielkiej Piątki często są wykorzystywane w procesach rekrutacyjnych oraz systemie ewaluacji pracowników. Stanowią innowacyjne narzędzie dla biznesu i HR – pomagają w wyborze najlepszego kandydata na dane stanowisko, ułatwiają dopasowywanie ról i zadań konkretnym osobom oraz poprawiają jakość zarządzania zespołem. Uzyskane informacje umożliwiają podjęcie konkretnych kroków i wprowadzenie koniecznych zmian, co w efekcie przekłada się na zwiększenie wydajności i efektywności pracy.

Jak cechy osobowości wpływają na karierę zawodową? Przykładowo osoby z wysokim poziomem ekstrawersji uchodzą za rozmowne i lubiące kontakt z ludźmi. Zazwyczaj są energiczne i optymistycznie nastawione do życia. Lubią pracę z zespołem i nie przytłacza ich szybki przepływ informacji.

Pracownicy cechujący się sumiennością prezentują wysoki poziom wiedzy merytorycznej. Lubią planować działania i dążą do wyznaczonych celów. Dbają o ciągłe samodoskonalenie i przyswajanie wiedzy.

Osoby ugodowe często są lubiane przez współpracowników i postrzegane jako życzliwe. Z kolei niski poziom ugodowości jest zaletą na stanowiskach managerskich i wymagających decyzyjności. Pracownicy cechujący się otwartością są twórcze i lubią niekonwencjonalne rozwiązania. Badani z wysokim poziomem neurotyczności są podatni na stres i odczuwanie złości, a z niskim –  wykazują zadowolenie z życia i pracy.

Wielka Piątka – nowoczesne narzędzia dla HR i biznesu

Dane statystyczne pokazują, że każdego roku aż 95% wszystkich organizacji zatrudnia niewłaściwe osoby. Dobre decyzje w obszarze Human Resources niewątpliwie przekładają się na osiągane wyniki biznesowe, a ostatecznie – sukces całej firmy. Z tego powodu wiele przedsiębiorstw poszukuje innowacyjnych metod rekrutacji i selekcji kandydatów oraz oceny zatrudnionych pracowników. Do takich metod należą m.in. testy osobowości.

Gdzie szukać rzetelnych i sprawdzonych narzędzi psychometrycznych dla HR i biznesu? Odpowiedzią na to pytanie może być Master Management Poland – firma z ponad 35-letnim doświadczeniem, posiadająca akredytację The British Psychological Society, International Test Commission oraz EFPA.

Test Wielkiej Piątki i kształtowanie ścieżki zawodowej

Przeprowadzenie Testu Wielkiej Piątki ułatwia identyfikację talentów w firmie, planowanie awansów i dalszej ścieżki zawodowej czy przeprowadzenie efektywnej rekrutacji. Jednak dopasowanie odpowiedniego człowieka do konkretnego stanowiska to nie wszystko.

Wyniki testu umożliwiają całościową ocenę kadry pracowniczej oraz wypracowanie skutecznego modelu zarządzania. Pozwalają na dostrzeżenie w różnorodności pracowników dużego potencjału, przejawiającego się m.in. w postaci innowacyjnych rozwiązań.

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: