Co reguluje prawo spadkowe?

Ostatnia aktualizacja: 2022-01-06  |  Średni czas czytania: 01:41
Artykuł reklamowy
Prawo spadkowe jest częścią Kodeksu cywilnego, określającą zasady wnoszenia o zachowek, odrzucania spadku a przede wszystkim dziedziczenia ustawowego. W wielu sytuacjach otrzymanie spadku nie ma nic wspólnego ze wzbogaceniem się, gdyż dziedziczyć można także długi. Warto pamiętać, że nowelizacja prawa spadkowego rozszerzyła krąg osób mających prawo do dziedziczenia po śmierci spadkodawcy. Przed przyjęciem spadku warto zapoznać się z nowymi przepisami, aby być świadomym praw i obowiązków, jakie na Tobie ciążą w toku sprawy spadkowej.
Co reguluje prawo spadkowe?

Przyjęcie spadku wiąże się z wieloma formalnościami, których należy dopełnić przed sądem. Spadek możemy odrzucić lub przyjąć w całości, możemy go także przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza. Co w sytuacji, w której spadkiem okazują się długi?

Czym jest prawo spadkowe?

Prawo spadkowe jest ustawą, która reguluje istotne sprawy składające się na proces dziedziczenia. To właśnie prawo spadkowe jest działem prawa cywilnego, na podstawie którego określane są zasady przekazywania praw i obowiązków ciążących na spadkobiercach po śmierci spadkodawcy. Ponadto reguluje zasady i przepisy, które wynikają z nabywania praw do dziedziczenia. Dotyczą one:

  • osób uprawionych do dziedziczenia ustawowego na podstawie testamentu,
  • osób nabywających praw do spadku na innych zasadach niż prawo dziedziczenia,
  • zasad odpowiedzialności za długi, wchodzących w skład spadku;

Testament pozostawiony przez spadkodawcę stanowi podstawę dziedziczenia. Jeżeli przed śmiercią tego typu zapis nie został sporządzony wówczas swe zastosowanie ma prawo do dziedziczenia ustawowego, regulowanego przez prawo spadkowe. Z prawa do dziedziczenia ustawowego korzysta się także w sytuacji odrzucenia spadku przez spadkobierców, którzy z wielu przyczyn nie mogli go przyjąć. Poza tym wyjątkiem pozostałe zapisy testamentu uznaje się za obowiązujące.

Nowelizacja prawa spadkowego

Przed nowelizacją prawa spadkowego, w przypadku braku zstępnych - małżonka, rodziców, rodzeństwa i ich zstępnych z prawem do dziedziczenia, wówczas spadek przechodził w całości na gminę, w której zamieszkiwał spadkodawca. Obecnie, wprowadzona nowelizacja prawa spadkowego obowiązująca od 28 czerwca 2020 rozszerza katalog spadkobierców uprawnionych do dziedziczenia. W przypadku braku wyżej wspomnianych zstępnych spadek mogą odziedziczyć także zmarłego dziadkowie, kuzynostwo i wujostwo. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się ze strony https://zachowek.biz.pl

Postępowanie w przypadku odrzucenia spadku

Spadek można przyjąć lub odrzucić. Odrzucić spadek może wyłącznie osoba żyjąca posiadająca prawo do dziedziczenia, która na mocy testamentu lub prawa spadkowego została do dziedziczenia powołana. Ponadto taka osoba powinna być pełnoletnia, nieubezwłasnowolniona i posiadająca całkowitą zdolność do czynności prawnych. W sytuacji, w której okazuje się, że spadek dziedziczy osoba niepełnoletnia, wówczas opiekuni prawni w osobach rodziców lub sądu opiekuńczego zobowiązaniu są do przedstawienia w jej imieniu oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

Spadkobierca posiadający prawo do dziedziczenia może:

  • przyjąć spadek w całości lub w jego części, także zachowując całkowitą odpowiedzialność za odziedziczone długi,
  • odrzucić spadek w całości,
  • przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza z ograniczoną odpowiedzialnością za długi spadkowe

W przypadku dziedziczenia długów, odrzucanie spadku stało się dość powszechnym zjawiskiem, które jednak nie oznacza umorzenia zobowiązań spadkowych. Wówczas do spadku są powoływane osoby z dalszej rodziny spadkodawcy według kolejności dziedziczenia.

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: