6krokow.pl -
Krok 4 z 6

Giełda długów - miejsce, gdzie możesz sprzedać wierzytelność

Ostatnia aktualizacja: 2018-05-08  |  Średni czas czytania: 06:28
Giełda długów to legalny rejestr informacji gospodarczych, który zawiera dane dotyczące wierzytelności, a także umożliwia dokonanie ich wykupu. Giełda długów jest idealnym miejscem do bezspornego odzyskania należności. W Polsce istnieje dużo podmiotów zajmujących się rejestrem wierzytelności z możliwością ich odsprzedaży, wśród których najczęściej to serwisy internetowe.

Przelew wierzytelności

Przelew wierzytelności reguluje Kodeks cywilny, w szczególności art. 509 i następne. Na podstawie tych przepisów każdy wierzyciel, zwany w instytucji przelewu wierzytelności cedentem, może przelać dług na osobę trzecią, czyli cesjonariusza. Przelanie długu na inną osobę jest możliwe przez dokonanie:

 • darowizny,
 • umowy sprzedaży

- o ile nie sprzeciwia się temu ustawa, umowa zawarta z dłużnikiem lub właściwość zobowiązania.

Wskutek zawarcia umowy stwierdzającej przelew wierzytelności jej nabywca przejmuje wszystkie prawa i roszczenia związane z daną wierzytelnością. Nabywca staje się w takim wypadku wierzycielem i może egzekwować zakupioną należność.

Przelew wierzytelności jest więc jednym ze sposobów na odzyskanie swoich należności. Wierzyciele najchętniej korzystają z cesji w formie sprzedaży długu, ponieważ za zbytą wierzytelność otrzymują określoną sumę, co pozwala na odzyskanie przynajmniej części swoich należności. Sprzedaż długu coraz częściej odbywa się za pomocą internetowej giełdy długów – jest to spowodowane tym, że wierzyciel w krótkim czasie może odzyskać pieniądze. Z chwilą kupna wierzytelności nabywca staje się wierzycielem Twojego dłużnika i to już w jego interesie jest windykacja należności.

Gdy osoba trzecia, której sprzedajesz dług jest dłużnikiem Twojego dłużnika, może ona kupić po określonej cenie Twoją wierzytelność i dokonać potrącenia. Zysk dla osoby trzeciej pojawia się, gdy wartość nominalna Twojej wierzytelności i różni się od wartości za jaką chcesz ją sprzedać.

Najlepiej wyjaśnić to na przykładzie:
Firma A, która zajmuje się produkcją krzeseł dostarczyła 100 krzeseł do hurtowni. Hurtownia zalega z płatnością wobec firmy A, więc jest jej dłużnikiem. Hurtownia te 100 krzeseł sprzedała do sklepu meblowego, który również zalega z płatnością, ale wobec hurtowni (hurtownia więc też ma swojego dłużnika). Jeżeli sklep kupi dług od Firmy produkującej meble, wobec którego dłużnikiem jest hurtownia, to sklep i hurtownia staną się wobec siebie dłużnikami – wtedy będą mogły potrącić wierzytelność między sobą.

Zasady działania giełdy długów

Giełda długów umożliwia wierzycielowi sprzedanie długu. Skutkuje to niezwłocznym odzyskaniem wierzytelności – niestety najczęściej tylko części, ale czasami również i całej kwoty zaległości kontrahenta. Podstawą prawną działania internetowej giełdy długów jest ustawa i udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z 2010 r., a dokładnie jej art. 4. Dodatkową podstawę do sprzedaży długów stanowi art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych z 2002 r.

Giełdy wierzytelności to najczęściej strony internetowe, które są prowadzone przez podmioty profesjonalne, trudniące się odzyskiwaniem należności. Na tych stronach każdy wierzyciel może zamieścić swoją ofertę sprzedaży długu. Informacje, jakie znajdują się w takich ogłoszeniach, to najczęściej:

 • informacje o niespłaconych zobowiązaniach,
 • informacje o podmiotach, które są dłużnikami.

Dzięki wskazaniu podstawowych informacji o samym długu oraz jego dłużnikach, potencjalny nabywca ma również szansę dowiedzieć się o wartości długu, za jaką cenę wierzyciel chce go sprzedać, a także tego, na jakim etapie jest sprawa odzyskiwania tej konkretnej należności. Dla podmiotu zainteresowanego kupnem długu są to informacje dosyć istotne, ponieważ chcąc zarobić, będzie on chciał skalkulować, czy zakup danej wierzytelności jest dla niego po prostu opłacalny. Wystawiając ofertę sprzedaży wierzytelności na giełdzie długów, musisz pamiętać, że cena za jaką chcesz sprzedać dług powinna być niższa od rzeczywistej kwoty, którą jest Ci winien Twój dłużnik – nie jest to przymus, ale w przeciwnym razie szanse na znalezienie nabywcy wierzytelności drastycznie spadną, ponieważ kupujący dług praktycznie zawsze chce na nim zarobić.

Korzystnie z giełdy wierzytelności jest rozwiązaniem zdecydowanie bardziej popularnym niż bezpośredni obrót długami. Mimo tego, że umowa przelewu wierzytelności sporządzana jest za jej pośrednictwem, to powinna być ona zawarta na piśmie lub w innej szczególnej formie, jeżeli taka wynika z danego stosunku prawnego.

Jakie długi można sprzedać?

Zasadniczo, jako wierzyciel możesz sprzedać każdy dług. Jednak na giełdzie wierzytelności wśród ofert jest spora konkurencja, co wiąże się z tym, że potencjalni nabywcy długów wybierają najkorzystniejszą ofertę – taką, która będzie im się opłacać. Oprócz zysku, podmioty nabywające wierzytelności biorą pod uwagę również inne czynniki, które w przypadku zakupu długu, dają prawdopodobieństwo na jego odzyskanie w całości.

Do najchętniej nabywanych wierzytelności należą takie, które:

 • można wyegzekwować, co wiąże się z posiadanym majątkiem przez dłużnika, z którego możliwe jest zaspokojenie wierzytelności,
 • są nieprzedawnione,
 • są stosunkowo młode,
 • można ich dochodzić na drodze sądowej,
 • nie są zajęte przez komornika,
 • nie mają żadnych innych wierzycieli,
 • dłużnik je uznaje i potwierdza na piśmie,
 • są zabezpieczone zastawem lub hipoteką.

Im bardziej atrakcyjna jest Twoja oferta, tym większe szanse na wyższą zapłatę za zakupiony dług.

Po co publikować ogłoszenie na giełdzie długów?

Giełda długów ma na celu przede wszystkim ułatwić sprzedaż wierzytelności w jak najszybszy i najprostszy sposób. Jednak już samo zamieszczenie ogłoszenia na giełdzie długów w sprawie sprzedaży wierzytelności motywuje dłużnika do podjęcia rozmów i rozpoczęcia spłaty należności, w zamian za usunięcie ogłoszenia z giełdy. Jego dane widnieją bowiem w rejestrze i są ogólnodostępne. Jednak, gdy takie rozmowy nie przyniosą oczekiwanego efektu, to giełda wierzytelności umożliwia szybkie znalezienie nabywców na dług, ponieważ kupnem długu często są zainteresowane podmioty zajmujące się windykacją, dla których jest to po prostu opłacalny interes.

Internetowe giełdy długów umożliwiają sprzedaż wierzytelności. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie dla wierzyciela. Nie jest on narażony na ponoszenie kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego, a dodatkowo w sytuacji, gdy zawrze umowę przelewu wierzytelności, gwarantuje mu to szybki zwrot wartości, za którą konkretna wierzytelność została wystawiona na sprzedaż.

Kto może skorzystać z giełdy długów?

Giełda długów może służyć różnym podmiotom, bez względu na to, czy są oni bezpośrednio zainteresowaniu kupnem wierzytelności.

Przede wszystkim jednak z giełdy długów korzystają:

 • wierzyciele, w sytuacji gdy mają problemy z dochodzeniem należności od nieuczciwego partnera biznesowego i decydują się na sprzedaż długu. Wystawienie oferty sprzedaży wierzytelności pozwala na szybkie odzyskanie długu bez straty czasu i pieniędzy na prowadzenie dalszej samodzielnej windykacji;
 • pośrednicy w handlu nieruchomościami, którzy sprawdzają, czy dane nieruchomości nie są obciążone lub też, czy sytuacja danego podmiotu nie zagraża zajęciu nieruchomości;
 • przedsiębiorcy, w celu weryfikacji informacji na temat swoich partnerów biznesowych - raczej nikt nie chce robić interesów z przedsiębiorcami, którzy mają problem z wypłacalnością, ponieważ grozi to problemami w odzyskiwaniu swoich przyszłych należności;
 • inne podmioty posiadające odpowiednią wiedzę i znające procedurę dochodzenia długu - przede wszystkim dotyczy to firm windykacyjnych zajmujących się skupem wierzytelności po jak najniższej cenie i odzyskiwaniem długów od dłużników.

Jakie dane można publikować na giełdzie wierzytelności?

Zadaniem giełdy wierzytelności jest przede wszystkim umożliwienie wierzycielom odzyskanie swoich należności. W tym celu wierzyciel musi udostępnić określone dane, które pozwolą mu na sprzedanie wierzytelności. Jednak nie wszystkie informacje mogą zostać upublicznione – wskazane dane powinny wskazywać na dłużnika, ale w taki sposób, aby nadmiernie nie naruszały jego prywatności.

Gdy dłużnikiem jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej dane podlegające publikacji to:

 • imię i nazwisko,
 • rok urodzenia,
 • miejscowość oraz ulica (bez numeru posesji i mieszkania),
 • wartość długu.

Gdy dłużnikiem jest przedsiębiorca dane podlegające publikacji to:

 • imię i nazwisko (nazwa przedsiębiorstwa),
 • miejscowość oraz ulica (bez dokładnego miejsca zamieszkania),
 • numer NIP,
 • wartość długu.

Giełdy wierzytelności nie powinny udostępniać zbyt dokładnych danych dłużników. Opublikowane powinny być tylko takie dane, które są niezbędne dla określonego celu. Umieszczenie w ofercie sprzedaży wierzytelności danych osobowych dłużnika składających się z jego imienia, nazwiska i miejsce zamieszkania (bez ujawnienia dokładnego adresu), jest zasadne, ponieważ wskazuje przeciwko komu wierzytelność przysługuje, ale jednocześnie nie wchodzi w prywatność dłużnika. Ujawnienie danych osobowych dłużnika w rejestrze niezapłaconych wierzytelności nie wymaga ich osobistej zgody.

Koszty korzystania z giełdy długów

Opłaty prowizyjne na giełdach wierzytelności określone są w zależności nie tylko od podmiotu, który je ustala, ale również od wartości wierzytelności i terminu jej zapadalności. Trzeba zapłacić za wycofanie wierzytelności - za wierzytelności do 5 000 zł jest to przeważnie około 10% prowizji. Niektóre portale pobierają prowizję dopiero w momencie sprzedaży długu.

W przypadku, gdy jesteś w posiadaniu większej liczby zaległych wierzytelności, możesz zostać partnerem giełdy długów. Takie rozwiązanie jest bardzo korzystne w przypadku portali płatnych. Bardzo często wystawienie jednorazowe, przez przeciętnego użytkownika, jest stosunkowo droższe niż zapłacenie rocznego abonamentu. Bardzo często płatne serwisy udostępniają swoim partnerom rabaty w wysokości od 5 do 30% w związku z ilością ofert.

Porównanie oferty wybranych giełd długów

Wartość wierzytelności długi.info EGW (sprawa prowadzona w Polsce) Vindicat.pl
500 - 5000 zł Wierzytelność gospodarcza 1,23 zł
Wierzytelność prywatna 6,15 zł
12% 98 zł*
5 001 - 10 000 zł wierzytelność gospodarcza 1,23 zł
wierzytelność prywatna 6,15 zł
9% 98 zł*
10 001 zł - 50 000 zł wierzytelność gospodarcza 1,23 zł
wierzytelność prywatna 6,15 zł
6 - 7% 98 zł*
Powyżej 50 000 zł wierzytelność gospodarcza 1,23 zł
wierzytelność prywatna 6,15 zł
5% 98 zł*

Źródło: opracowanie własne

*98 zł to opłata za cały proces windykacji online, w którym możemy wykorzystać wiele narzędzi służących do windykacji - w tym również giełda długów

Zalety korzystania z giełdy długów

Korzystanie z giełdy długów, w szczególności dla wierzycieli, może mieć wiele zalet, które zachęcają do odzyskiwania należności w ten sposób. Do głównych zalet giełdy wierzytelności należą:

 • szybkie odzyskanie pieniędzy - wielokrotnie już wspominano, że giełda długów pozwala na szybsze odzyskanie należności niż tradycyjna windykacja długu. Szczególne znaczenie ma to w przypadku kiepskiej kondycji finansowej firmy, kiedy to potrzebuje ona szybkiego zastrzyku gotówki - wtedy sprzedaż wierzytelności może być dobrym rozwiązaniem;
 • zaoszczędzenie czasu - prowadzenie windykacji samodzielnie, czy też z pomocą wyspecjalizowanej firmy windykacyjnej zawsze powodowało będzie konieczność poświęcenia na to czasu, po czym może okazać się, że odzyskiwanie długu nie przyniesie skutku. Z tego względu, czasami warto jest wystawić dług na giełdzie i mimo straty części pieniędzy oszczędzić czas i nerwy na prowadzenie windykacji;
 • mobilizacja dłużnika - nie możesz polubownie odzyskać należności od swojego dłużnika i zdecydowałeś się wystawić dług na giełdę wierzytelności? To może być doskonała mobilizacja dla dłużnika, ponieważ samo ujawnienie długu jest sytuacją niekorzystną dla osoby, która zalega z płatnością. Wystawienie wierzytelności na sprzedaż będzie mobilizować dłużnika do próby dogadania się z wierzycielem, ponieważ dłużnik będzie zdawał sobie sprawę, że w przypadku zmiany wierzyciela, jego sytuacja ulegnie zmianie, a nawet może się pogorszyć;
 • uniknięcie procesu - odzyskiwanie długu często kończy się pozwem o zapłatę. Najpierw jako wierzyciel wysyłasz wezwania do zapłaty, aż w końcu po bezskutecznym wysyłaniu pism jesteś zmuszony do wkroczenia na drogę sądową, która generuje dodatkowe koszty. Giełda wierzytelności pozwoli Ci na uniknięcie długotrwałego procesu sądowego oraz ponoszenia kosztów związanych z prowadzeniem sprawy;
 • sprawdzenie parterów biznesowych - giełda długów oprócz głównej funkcji jaką spełnia - możliwości sprzedaży długu, pozwala również na sprawdzenie swojego kontrahenta w biznesie. Jako przedsiębiorca, w wyszukiwarce giełdy długów możesz sprawdzić, czy jest on dłużnikiem zalegającym z płatnością.

Giełda długów Vindicat.pl

Jednym z modułów systemu Vindicat.pl jest Internetowa Giełda Długów. Jest ona alternatywną w stosunku do dotychczasowych giełd internetowych. Ta giełda bardzo różni się od innych giełd długów dostępnych na rynku przede wszystkim tym, że nie pobiera żadnej prowizji, a jedynie stałą opłatą za umieszczenie na niej ogłoszenia. Jest to rozwiązanie atrakcyjne dla posiadaczy wierzytelności o niskich wartościach ogłaszanych na giełdzie.
Użytkownik za pomocą konta w systemie Vindicat.pl może wystawić wierzytelności na sprzedaż. Oferty sprzedaży wierzytelności użytkownika dostępne będą na giełdzie wierzytelności znajdującej się na stronie internetowej: www.vindicat.pl.

Masz pytania na temat windykacji?

Zapytaj eksperta

Zadzwoń: 796 123 124

Zapytaj eksperta

Mateusz Jakóbiak

prawnik

Potrzebujesz wsparcia?
Chętnie odpowiem na Twoje pytania.

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Masz pytania na temat windykacji?

Zapytaj eksperta

Zadzwoń: 796 123 124

Zapytaj eksperta

Mateusz Jakóbiak

prawnik

Potrzebujesz wsparcia?
Chętnie odpowiem na Twoje pytania.

Przydatne linki: