6korkow.pl
Poradnik jak założyć i prowadzić firmę krok po korku
794-442-662
kontakt@6krokow.pl
Giełda długów - miejsce, gdzie możesz sprzedać wierzytelność
Krok 4 z 6

Giełda długów - miejsce, gdzie możesz sprzedać wierzytelność

Ostatnia aktualizacja: 2015-07-04  |  Średni czas czytania: 02:42
Windykacja długów
Giełda długów to legalny rejestr informacji gospodarczych. Zawiera dane dotyczące wierzytelności i umożliwia dokonanie ich wykupu. Jest idealnym miejscem do bezspornego odzyskania należności. W Polsce istnieje dużo podmiotów zajmujących się rejestrem wierzytelności z możliwością ich odsprzedaży. Są nimi najczęściej serwisy internetowe.

Zasada działania giełdy długów

Giełda długów umożliwia wierzycielowi sprzedanie długu. Skutkuje to niezwłocznym odzyskaniem wierzytelności, najczęściej tylko części, aczkolwiek czasami również i całej kwoty zaległości kontrahenta.

Zamieszczenie ogłoszenia na giełdzie długów w sprawie sprzedaży wierzytelności motywuje dłużnika do podjęcia rozmów i rozpoczęcia spłaty należności, w zamian za usunięcie ogłoszenia z giełdy. Jego dane widnieją bowiem w rejestrze i są ogólnodostępne.

Gdy osoba trzecia jest dłużnikiem Twojego dłużnika, może kupić po określonej cenie Twoją wierzytelność i dokonać potrącenia. Zysk dla osoby trzeciej pojawia się, gdy wartość nominalna Twojej wierzytelności różni się od wartości za jaką chcesz ją sprzedać.

Zagadnienia prawne

Podstawą prawną działania internetowej giełdy długów jest ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z 2010 r., a dokładnie jej art. 4. Dodatkową podstawę do sprzedaży długów stanowi art. 23 ust. 1 pkt 5) ustawy o ochronie danych osobowych z 2002 r.

Instytucję przelewu wierzytelności zaś reguluje Kodeks Cywilny, w szczególności art. 509 i następne Kodeksu cywilnego. Na podstawie przelewu wierzytelności, wierzyciel bez zgody dłużnika przenosi wierzytelność na osobę trzecią, która nazywamy cesjonariuszem. Cesjonariusz w zamian musi zapłacić wierzycielowi zwanemu cedentem kwotę, za którą ją wystawił na sprzedaż.

W skutek zawarcia takiej umowy nabywca wierzytelności przejmuje wszystkie prawa i roszczenia związane z daną wierzytelnością. Nabywca staje się w takim wypadku wierzycielem i może egzekwować zakupioną należność.

Istotne jest również, że umowa przelewu wierzytelności, mimo dokonania jej zakupu za pośrednictwem giełdy długów, powinna być zawarta na piśmie lub w innej szczególnej formie wynikającej z danego stosunku prawnego.

Po co publikować ogłoszenie na giełdzie długów?

Internetowe giełdy długów umożliwiają sprzedaż wierzytelności. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie dla wierzyciela. Nie jest on narażony na ponoszenie kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego, a dodatkowo w sytuacji, gdy zawrze umowę przelewu wierzytelności, gwarantuje mu to szybki zwrot wartości, za którą konkretna wierzytelność została wystawiona na sprzedaż.

Kto może skorzystać z giełdy długów?

Z giełdy długów korzystają:
 • wierzyciele, w sytuacji gdy mają problemy z dochodzeniem należności od nieuczciwego partnera biznesowego i decyduje się na sprzedaż długu.
 • pośrednicy w handlu nieruchomościami
 • przedsiębiorcy, w celu weryfikacji informacji na temat swoich partnerów biznesowych
 • inne podmioty posiadające odpowiednią wiedzę i znające procedurę dochodzenia długu. Zarabiają kupując wystawioną na giełdzie wierzytelność.

Jakie dane można publikować?

Gdy dłużnikiem jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej dane podlegające publikacji to:
 • imię i nazwisko;
 • rok urodzenia;
 • miejscowość oraz ulica (bez numeru posesji i mieszkania);
 • wartość długu.
Gdy dłużnikiem jest przedsiębiorcą dane podlegające publikacji to:
 • imię i nazwisko (nazwa przedsiębiorstwa);
 • miejscowość oraz ulica (bez miejsca zamieszkania);
 • numer NIP;
 • wartość długu.

Giełdy wierzytelności nie powinny udostępniać zbyt dokładnych danych dłużników. Opublikowane powinny być tylko takie dane, które są niezbędne dla określonego celu. Umieszczenie w ofercie sprzedaży wierzytelności danych osobowych dłużnika składających sie z jego imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania (bez ujawnienia dokładnego adresu), jest zasadne, ponieważ wskazuje przeciwko komu wierzytelność przysługuje, ale jednocześnie nie wchodzi w prywatność dłużnika. Ujawnienie danych osobowych dłużnika w rejestrze niezapłaconych wierzytelności nie wymaga ich osobistej zgody.

Koszty korzystania z giełdy długów

Opłaty prowizyjne na giełdach wierzytelności określone są w zależności nie tylko od podmiotu, który je ustala, ale również od wartości wierzytelności i terminu jej zapadalności. Trzeba zapłacić za wycofanie wierzytelności – za wierzytelność do 5 000 zł jest to przeważnie ok. 10 proc. prowizji. Niektóre portale pobierają prowizję dopiero w momencie sprzedaży długu.

W przypadku, gdy jesteś w posiadaniu większej liczby zaległych wierzytelności, możesz zostać partnerem giełdy długów. Takie rozwiązanie jest bardzo korzystne w przypadku portali płatnych. Bardzo często wystawienie jednorazowe, przez przeciętnego użytkownika, jest stosunkowo droższe niż zapłacenie rocznego abonamentu. Bardzo często płatne serwisy udostępniają swoim partnerom rabaty w wysokości od 5 do 30 proc. w związku z ilością ofert.

Porównanie ofert wybranych giełd długów

Wartość wierzytelności długi.info EGW (sprawa prowadzona w Polsce) Vindicat.pl*
500-5000 zł wierzytelność gospodarcza 1,23 zł
wierzytelność prywatna 6,15 zł
12% 98 zł*
5001-10000 zł wierzytelność gospodarcza 1,23 zł
wierzytelność prywatna 6,15 zł
9% 98 zł*
10001-50000 zł wierzytelność gospodarcza 1,23 zł
wierzytelność prywatna 6,15 zł
6-7% 98 zł*
pow. 50000 zł wierzytelność gospodarcza 1,23 zł
wierzytelność prywatna 6,15 zł
5% 98 zł*
źródło: Opracowanie własne

*98 zł to opłata za cały proces windykacji online w którym możemy wykorzystać wiele narzędzi windykacji w tym również giełdę długów

Giełda długów Vindicat.pl

Jednym z modułów systemu Vindicat.pl jest Internetowa Giełda Długów. Jest ona alternatywną w stosunku do dotychczasowych giełd internetowych. Ta giełda bardzo różni się od innych giełd długów dostępnych na rynku przede wszystkim tym, że nie pobiera żadnej prowizji, a jedynie stałą opłatę za umieszczenie na niej ogłoszenia. Jest to rozwiązanie atrakcyjne dla posiadaczy wierzytelności o niskich wartościach ogłaszanych na giełdzie.

Dowiedz się więcej o Giełdzie Długów Vindicat.pl:
https://vindicat.pl/faq/jak-dziala-internetowa-gielda-dlugow/

Użytkownik za pomocą konta w systemie Vindicat.pl może wystawiać wierzytelności na sprzedaż. Oferty sprzedaży wierzytelności użytkownika dostępne będą na giełdzie wierzytelności znajdującej się na stronie internetowej: www.vindicat.pl.
Użytkownik za pomocą konta w systemie Vindicat.pl może wystawiać wierzytelności na sprzedaż. Oferty sprzedaży wierzytelności użytkownika dostępne będą na giełdzie wierzytelności znajdującej się na stronie internetowej: www.vindicat.pl.

Oceń ten artykuł:

Znajdź urząd

Lista urzędów dla wybranych miejscowości

Baza kodów PKD

(Aktualna Polska Klasyfikacja Działalności)

Kody PKD ›
Onet. Mój Biznes + bonus
Skuteczna windykacja długów

eBook:
Jak założyć własną firmę? w 2018 roku

Wszystkie aktualne informacje o zakładaniu własnej firmy zebrane w jednym miejscu!

zobacz więcej ›

Publikacja dostępna w formacie PDF

Podaj e-mail

Trwa generowanie dokumentu, może to potrwać około 10 sekund.