Czy warto i gdzie wziąć kredyt na spłatę długu w ZUSie?

Ostatnia aktualizacja: 2020-05-30  |  Średni czas czytania: 01:45
Artykuł reklamowy
Płacenie składek ZUS to obowiązek przedsiębiorcy. Niestety z różnych przyczyn, nie zawsze są one płacone w terminie. Zaległości wobec ZUS to problem, z którym boryka się nie jeden przedsiębiorca. Niesie to za sobą konsekwencje. Co wtedy robić? Czy warto wziąć kredyt na spłatę ZUS?
Czy warto i gdzie wziąć kredyt na spłatę długu w ZUSie?

Jakie są konsekwencje za niepłacenie ZUS?

Każda osoba, która prowadzi działalność gospodarczą, zobowiązana jest do opłacania składek ZUS w odgórnie ustalonej kwocie. Wpłacone pieniądze trafiają do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z którego finansowane są wypłaty świadczeń m.in. zasiłek macierzyński oraz chorobowy. Ich wysokość,  także sposób wypłacania regulują zapisy w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 roku. Jakiekolwiek zaległości w stosunku do ZUS, wiążą się z konsekwencjami takimi jak:

 • Odsetki karne i koszty upomnień,
 • Egzekucja, która skutkuje zajęciem rachunku bankowego przedsiębiorcy,
 • Utrata prawa do zasiłku macierzyńskiego i chorobowego.

Konsekwencje wynikają zarówno obecnego długu, jak i starszego. Od 2018 roku każda wpłata na składkę ZUS, zostaje najpierw zaksięgowana na wcześniejsze zaległości. W praktyce oznacza to, że jeżeli jako przedsiębiorca opłacisz składkę za grudzień, a nie masz opłaconego marca, to składka idzie na zaległe składki, w tym przypadku na marzec. Skutkuje to utratą prawa do wymienionych zasiłków: chorobowego i macierzyńskiego. Dług w stosunku do ZUS uniemożliwia także możliwość wzięcia udziału w przetargach i złożenia wniosku o dofinansowanie, ponieważ takie akcje wymagają zaświadczenia o niezaleganiu.

Co robić, mając dług w ZUS?

Jeżeli z różnych powodów masz dług w stosunku do ZUS, ureguluj go jak najszybciej. Możesz skorzystać z kilku możliwości, jakie oferuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych:

 • Rozłóż zadłużenie na raty - w sytuacji, gdy nie masz możliwości uregulowania zaległości jednorazowo, możesz złożyć wniosek o rozłożenie zadłużenia na raty. Taki wniosek wymaga odpowiedniego uargumentowania, na podstawie którego Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje decyzję.
 • Odrocz termin spłat - możesz podpisać z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych umowę o odroczenie terminu płatności składek. ZUS umożliwia takie rozwiązanie tym płatnikom, którzy mają problem z płynnością finansową. Jeżeli ZUS wyda pozytywną opinię, dług musisz spłacić w terminie, który ustali Zakład.
 • Postaraj się umorzyć składki - umorzenie składek następuje bardzo rzadko i jest możliwe wtedy, gdy ZUS uzna, że jesteś w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej oraz w sytuacji, gdy stwierdzi całkowitą nieściągalność należności.

Poza wyżej wymienionymi możliwościami możesz również wziąć kredyt na spłatę ZUS.

Czy warto wziąć kredyt na spłatę ZUS?

Kredyt na spłatę ZUS to rozwiązanie, z którego korzysta coraz więcej przedsiębiorców. Oferta dostępna jest zarówno w instytucjach bankowych, jak i pozabankowych, a pożyczone pieniądze są przeznaczone na zadłużenie wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Firmy pożyczkowe mają o wiele mniej restrykcyjne wymagania niż banki. W związku z tym wiele osób korzysta z ich usług. Kredyt na spłatę  ZUS w instytucjach pozabankowych niesie za sobą wiele korzyści, do których zalicza się:

 • Ograniczone do minimum formalności,
 • Uproszczona procedura
 • Niskie oprocentowanie kredytu,
 • Zaciągniecie zobowiązania w kwocie, która pozwoli spłacić cały dług wobec ZUS,
 • Szybka decyzja o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku,
 • Przejrzyste i elastyczne warunki umowy,
 • Warunki ustalane indywidualnie z każdym przedsiębiorcą

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Przydatne linki: